Denník N

Motivácia – kde ju vziať, keď nevidíme cieľ

Asi to poznáte: pracujete na zmysluplnom projekte s nadšením a nasadením, odhodlaný zdolať všetky nástrahy byrokratických obštrukcií, presviedčať nečinných kolegov, hľadať údaje ako detektív, robiť množstvo predpísanej, no nezmyselnej práce napriek tomu, že to s pokračovaním projektu nemá takmer nič spoločné. Ako ostať na vlne pozitívnej motivácie, keď prestávame pre prekážky vidieť cieľ?

Ak ste dobrý úradník, asi to poznáte: pracujete na zmysluplnom projekte s nadšením a maximálnym nasadením, odhodlaný zdolať všetky nástrahy byrokratických obštrukcií, presviedčať nečinných kolegov, aby podali pomocnú ruku, alebo aby aspoň procesy zo svojej pozície nezablokovali, hľadať údaje ako detektív napriek tomu, že by ich malo mať susedné oddelenie, robiť množstvo predpísanej, no nezmyselnej práce napriek tomu, že to s pokračovaním projektu nemá takmer nič spoločné. Miestami máte pocit, akoby ste si na vlastnú päsť chceli niečo nadštandardné ukoristiť sám pre seba, a pritom ide o vysoko zmysluplný projekt v súlade so zameraním úradu, z ktorého vy máte tak akurát problémy a miernu nespavosť.  Nuž a keď to máte takmer vybojované, telefonát. S projektom sa nepokračuje. Bez vysvetlenia, bez možnosti argumentovať. Zamašličkovaný projekt ide pravdepodobne naveky „do šuflíka“ a stole pristanú ďalšie dva projekty, ktoré môžu dopadnúť rovnako. Kde v týchto okamihoch opäť nájsť motiváciu, aby sme sa nestali práve takými pasívnymi kolegami, ktorí každý projekt radšej znemožnia, len aby si „nevyrobili“ ďalšiu prácu?

Keď sme sa v iniciatíve Dobrý úradník dohodli, že napíšem blog na tému motivácie, prvé, čo mi napadlo – to musí byť čaro náhody. Aj keď často čelím výzve, ako zostať vo svojej práci úradníka pevnou, pracovitou, efektívnou a motivovanou, z premotivovaných ľudí sa mi robí husia koža a v kníhkupectvách sa oblúkom vyhýbam regálom s nápisom Motivačná literatúra. Dlho sa spamätávam čo i len zo vzhliadnutia dúhových obálok s usmiatymi úspešnými ľuďmi, na ktorých sa zlatými písmenami skvejú názvy 10 krokov ako sa stať úspešným, Tajomstvo úspešného života, Chyťte život pevne do svojich rúk alebo Zatočte so stereotypom. Možno sa mám tejto téme viac venovať vo svojom živote úradníka aj so všetkými plusmi a mínusmi, čo táto práca prináša – skúsme to teda.

Podnety k motivácii môžu byť v princípe dvojaké – vnútorné a vonkajšie.

Vonkajšie podnety sa zvyčajne spájajú s personálnou politikou spoločnosti, kvalitou pracovného prostredia v materiálnej aj ľudskej rovine,  spôsobením šéfa, kolegov či klientov.

Medzi nástroje motivácie „zvonka“ patria:

 • finančné benefity – zvýšenie platu, odmeny, preplácanie niektorých zdravotných nákladov, príspevky na dôchodkové poistenie, na oblečenie, ubytovanie, cestovné náklady, regeneráciu a pod. (viacerí odborníci sa zhodujú, že v tomto prípade naozaj „peniaze nie sú všetko“ a existujú silnejšie motivačné nástroje),
 • konzultatívny, participatívny štýl vedenia tímu,
 • zainteresovanie spolupracovníkov do úspechov organizácie,
 • ponechanie čo najväčšej miery samostatnosti a zodpovednosti pri riešení pracovnej úlohy s ponukou nadriadeného byť k dispozícii na konzultovanie,
 • pochvala, uznanie kvality práce, objektívna a konštruktívna spätná väzba na pracovné výkony,
 • vytváranie priateľskej, neformálnej atmosféry na pracovisku,
 • tímová práca na projektoch (kolegovia sa motivujú navzájom),
 • vyhradený čas vedúceho venovaný podriadenému so snahou o hľadanie riešení pracovných problémov,
 • teambuildingové aktivity,
 • využívanie technického vybavenia aj na súkromné účely (služobné auto, notebook, mobil, softvér a pod.),
 • vzdelávanie,
 • flexibilné pracovné hodiny, študijné voľno, kariérne prestávky, dovolenka nad rámec zákona, neplatené voľno,
 • rekreačné zariadenia a pobyty.

Ak máte pozíciu vedúceho alebo aspoň kompetencie rozhodovať v niektorej z týchto oblastí, je to viac-menej vo Vašich rukách. Ako však zlepšiť tieto faktory, ak ste radový zamestnanec? Skúste hovoriť so svojim vedúcim alebo s predstaviteľmi odborov o tom, čo by vás vedelo motivovať, vysvetľujte, aké je to pre vás dôležité a ako by to mohlo pomôcť celému pracovnému tímu.

Určite však vnímame, že možnosti zmeniť vonkajšie faktory podporujúce motiváciu sú z pohľadu bežného úradníka limitované. Rovnako šípime, že tá správna motivácia ide zvnútra – z nášho vlastného potešenia z dobre vykonanej práce, z potešenia spolupracovať so šikovnými ľuďmi, zo zmysluplného a úspešného projektu či milých slov klienta, ktorému ste poskytli kvalitnú službu. Finančná odmena, služobný notebook potešia, no len na chvíľu. Ak chýba vnútorná motivácia, nadšenie pre prácu vyprchá rýchlo.

Motivácia vyplývajúca z vnútorných duševných procesov je veľmi komplikovaná oblasť, ktorú rozoberať prináleží erudovaným psychológom. Vo všeobecnosti sa však skúsim faktory vnútornej motivácie rozdeliť na dve zásadné skupiny – tie vyplývajúce zo strachu a tie ostatné. Strach zo straty práce, strach z vylúčenia z pracovného kolektívu a nepochopenia, strach z finančnej neistoty, strach z vlastného zlyhania, strach zo straty sebaúcty – to všetko sú veľmi silné motivačné faktory, ktoré nás ženú vpred. Tento motív je s nami ľuďmi snáď odjakživa – vďaka strachu sa vieme vybičovať k neuveriteľnému výkonu podobne, ako keď naši štvaní prapredkovia celé tisícročia dokázali utiecť pred medveďom či hrdlačili od svitu do mrku na poli, aby uživili rodinu. Funguje to. Motivácia zo strachu je fajn, keď chcete uskočiť valiacej sa prekážke či čeliť násilníkovi na ulici. Pre dlhodobé ciele je tento druh motivácie zničujúci.

Čokoľvek, čo nevychádza z nášho vnútorného presvedčenia, z podstaty nášho „ja“ a nasledovania vnútorného tichého kompasu, ale, naopak, vychádza zo strachu, nás totiž nikdy úplne nenasýti pocitom šťastia či spokojnosti. Dočasné eliminovanie strachu úspechom je ako dopamínová závislosť – čím viac úspechov sme dosiahli, tým viac ich v budúcnosti potrebujeme, aby sa zdvíhala hladina uspokojenia stále vyššie. Snáď preto tak často stretávame premotivovaných ľudí, ktorí svojim pracovným nasadením kompenzujú nedostatok prirodzenej sebadôvery, ľudí, ktorých šťastie (žiaľ, len chvíľkové) závisí od pracovného úspechu, postavenia, dosiahnutých výsledkov. Stávame sa otrokmi vlastnej ctižiadostivosti, pracujeme stále viac a, paradoxne, pocitu uspokojenia je stále menej. Obávam sa, že preto, že hľadáme v nesprávnej skupine motivačných faktorov – tej zo strachu.

Kde teda hľadať motiváciu? Myslím, že nepoviem nič nové – v sebe.

Tešme sa z každej dobre urobenej roboty, pochváľme svojich kolegov a odmeňme samých seba, aj na malých veciach záleží – veď pri nich celá motivácia vlastne začína. Ak v práci nevieme nájsť dostatok pozitívnej vnútornej motivácie aj napriek našej snahe meniť veci k lepšiemu, nájdime si inú, takú, čo nás bude napĺňať.

Keď veríme, že krása tohto sveta závisí svojím dielom od každého z nás, snáď nám to nedovolí svoj podiel na kráse sveta spreneveriť lenivosti, pasivite či stereotypu. A navyše – robiť svoju prácu so zanietením je omnoho príjemnejšie, ako sa ňou pretĺkať s nevôľou. Prečo si nevybrať?

Martina Jakušová, Dobrý úradník

Motivácii sme sa v iniciatíve Dobrý úradník už venovali – o motivačných nástrojoch bol aj prvý webinár iniciatívy Dobrý úradník, ktorý viedol holandský psychológ Jason Gawke z holandského Ministerstva vnútra, záznam nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=WfspjUFopjg. Ďalší materiál nájdete na stránke Dobrého úradníka www.dobryuradnik.sk/motivacia. Motivácii sa budeme tento rok venovať aj na osobitných prednáškach – viac informácií nájdete priebežne na FB a na webstránke.

Teraz najčítanejšie

Dobrý úradník

Sme skupina úradníkov, ktorým záleží na kvalitnom a etickom fungovaní verejnej správy. Nechceme byť pohltení systémom a proaktívne pristupujeme k jeho zlepšeniu. Chceme prispieť k zlepšeniu štátnej kultúry a nastoľovať nové riešenia vo vnútri systému ako aj meniť vnímanie povolania úradníka verejnosťou. Veríme, že každý z nás môže vlastným pričinením prispieť k budovaniu fungujúceho štátu.