Denník N

Prečo nezaplatená faktúra=trestný čin?

A prečo nie??? Kto sa v tomto štáte naozaj zaoberá problémami malých podnikateľov? Nikto, okrem nich samých. Zmenou zákona, keď by sa tento pojem zaviedol do praxe, by sa zaviedli pravidlá slušnosti v podnikaní. Malý podnikatelia a živnostníci by nadobudli istotu, že im bude zaplatené za ich prácu a oplatí sa im podnikať.

Dnes ako aj v minulosti nezaplatená faktúra znamená, že podnikateľ nemôže zaplatiť svojim dodávateľom, zamestnancom, a stým spojené odvody, DPH a dane. Musí sa zaoberať zabezpečením náhradných zdrojov, lebo štát si vypýta svoje a to aj v konečnom dôsledku dostane!

Čo je takmer vždy pre neho likvidačné!

Preto navrhujeme, aby popri daňových úradov vznikli kancelárie finančnej správy, kde by podnikateľ doložil nezaplatené faktúry. Finančná správa, keďže na to technické možnosti najvyššej kvality, by danú situáciu preverila a do 24 hod by mala overené oficiálne vyjadrenie. Pričom okamžite upovedomí dlžníka, aby dlžnú faktúru do 24 hod  uhradil, inak voči nemu bude zahájené konanie, ktoré zabezpečí, aby nezaplatená faktúra bola uhradená. Pokiaľ tak po 24 hod. nevykoná zastaví mu účty až do úplného zaplatenia faktúr a začne trestné stíhanie.

Keby tento systém na Slovensku fungoval, nebolo by nezaplatených faktúr, pravidelne by sa odvádzala DPH, dane a odvody do poisťovní.

Pozrite sa na veľké spoločnosti ako Váhostav, Doprastav a im podobné firmy (mohol by som zaplniť celú A4 ich názvami). Veselo podnikajú ďalej, ich majitelia sa pokojne tvária, že je všetko zažehnané a v úplnom poriadku. Štát umožňuje takýmto zlodejom ďalej fungovať a prideľuje im štátne zákazky (napr. nezaplatené faktúry obchvatu Detvy).

Preto Vás – malí podnikatelia a živnostníci – vyzývam, aby ste nás v tejto práci v maximálnej miere podporili svojimi praktickými skúsenosťami, ktoré môžete prostredníctvom nás zverejniť a môžete aj konkrétne pomenovať, nech sa aj ostatní dozvedia s kým nemajú spolupracovať, aby sa mu všetci vyhli. Aby títo paraziti, zlodeji a likvidátori rodín nemali šancu zasa niekoho okradnúť. Môžete ich menovať aj preto, aby bolo jednoduchšie poukázať, ako je táto zlodejina na Slovensku rozsiahla a aby sa naša arogantná a cinická nami zvolená vrchnosť sediaca v parlamente konečne zobudila a niektorý z tých poslancov  tento konkrétny návrh predniesol. A aby tí istý poslanci tento návrh odsúhlasili.

Naši poslanci si vôbec neuvedomujú, že malí podnikatelia a živnostníci sú kostrou ekonomiky a sú skutočnými regionálnymi zamestnávateľmi a tvorcami ekonomického úspechu!

Jiří Horák, predseda Združenia malých podnikateľov Slovenska
www.zdrumap.sk

Teraz najčítanejšie

Jiří Horák

Malí podnikatelia a živnostníci sú na okraji záujmu štátu a politikov. Napriek tomu, že sú "motorom" ekonomiky nedostávajú adekvátnu spoločenskú náhradu za svoje platby. Zmeniť sa to dá len spoločenským tlakom a preto sme založili Združenie malých podnikateľov Slovenska.