Denník N

Únia začne regulovať emisie z autobusov a nákladiakov

Interiér autobusu Iveco [TASR/Štefan Puškáš]
Interiér autobusu Iveco [TASR/Štefan Puškáš]

Autobusy a nákladné autá sú zodpovedné za štvrtinu emisií z dopravy. Ich výrobcovia budú čoskoro musieť začať poskytovať údaje o emisiách a spotrebe paliva vo svojich nových vozidlách.

Je to prvýkrát, čo budú emisie CO2 z autobusov a nákladných áut podliehať európskej regulácii. Tieto vozidlá tvoria päť percent emisií cestnej dopravy a sú zodpovedné za 26 percent emisií z dopravy.

Európsky parlament a Rada EÚ prijali 26. marca predbežnú dohodu o nariadení zameranom na vytvorenie systému na monitorovanie a oznamovanie spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel a ich emisií.

Komisia sa domnieva, že nové nariadenie zvýši transparentnosť a umožní prevádzkovateľom vozidiel „prijímať informované rozhodnutia o nákupe a ušetriť náklady na palivo“.

Výpočtový nástroj Vecto

V dokumente sa uvádza, že členské štáty sú zodpovedné za monitorovanie a oznamovanie všetkých nových vozidiel (vrátane ťahačov) registrovaných počas kalendárneho roka.

Úloha monitorovania a oznamovania informácií o emisiách CO2 a spotrebe paliva sa ponecháva výrobcom vozidiel. Na výpočet týchto emisií sa použije výpočtový nástroj Vecto, ktorý vyvinula Komisia a zainteresované strany.

Komisia zverejní údaje prostredníctvom registra spravovaného Európskou agentúrou pre životné prostredie. Administratívne pokuty sa uložia v prípadoch, keď výrobcovia vozidiel neoznámia alebo sfalšujú údaje.

 

Čítajte viac

Autor: Marine Jobert / Preklad: Viktória Pokorná | EURACTIV Slovensko

Článok bol uverejnený na stránkach EURACTIV.sk, je súčasťou projektu „EÚ na križovatke“, financovaného Európskym parlamentom.

Teraz najčítanejšie

EURACTIV

EURACTIV.sk je spravodajský portál o dianí v Európskej únii a európskom dianí na Slovensku. Vychádza od roku 2003. Blog je súčasťou projektu EU na križovatke, realizovaného s podporou Európskeho parlamentu.