Denník N

Poďme zrekonštruovať štát

Po šokujúcich udalostiach ostatných týždňov si mnohí kladieme otázku – v akom stave je náš štát, náš spoločný dom? Škandály, kauzy, ale aj nespoľahlivosť štátu v základných životných situáciách je taká, že jasne potrebuje veľkú rekonštrukciu. Preto SPOLU – občianska demokracia prichádza s programom Rekonštrukcia štátu.

Ak máme opraviť fungovanie štátu, musíme nielen vymeniť mnohých ľudí, ale najmä zmeniť pravidlá, podľa ktorých tu veci bežia. To znamená dosiahnuť nasledovné 4 ciele:

• Obmedziť ekonomické podhubie oligarchie, aby štát prestal byť dojnou kravou vyvolených
• Zmeniť vzťah občana a štátu, aby občan bol na prvom mieste
• Demokratizovať politický systém, aby naozaj zastupoval záujmy občanov
• Posilniť imunitný systém štátu, aby sa vedel brániť proti tým, čo zneužívajú moc.

V SPOLU máme 66 opatrení ako to dosiahnuť. Nájdete ich tu: www.stranaspolu.sk/rekonstrukcia-statu Ide o otvorený dokument, ktorý môžete priamo na tomto odkaze aj komentovať a my vaše pripomienky  zapracujeme.

1) Prvou oblasťou Rekonštrukcie štátu je obmedzenie ekonomického podhubia oligarchie.

Aby štát prestal byť dojnou kravou pre vyvolených, musíme rozseknúť spojenie politickej moci a vplyvných podnikateľov a zaviesť do všetkých oblastí ekonomiky skutočnú a spravodlivú súťaž.
Na to chceme napríklad zásadne obmedziť rozdávanie štátnych peňazí podnikateľom a tam, kde musí zostať, bude verejné kontrolované a dostupné za rovnakých podmienok všetkým.

2) Druhou oblasťou je zmena vzťahu občana a štátu a posilnenie občianskej spoločnosti

Našim cieľom je občan na prvom mieste. To vyžaduje aktívneho a sebavedomého občana, silné médiá ale aj otvorený a fungujúci štát. Preto chceme napríklad zaviesť systém, kde štát bude poctivých ľudí na pochybenia najprv upozorňovať a nie hneď pokutovať. Štát by mal byť tiež natoľko otvorený, že človek na internete zistí, v akom štádiu je jeho žiadosť a kedy môže očakávať jej vybavenie. Štát však musíme aj kontrolovať – a preto navrhujeme nezávislý fond podporujúci investigatívnu žurnalistiku.

3) Treťou oblasťou Rekonštrukcie štátu je demokratizácia politického systému a odstránenie bariéry medzi občanmi a politikou

Našim cieľom sú parlament pre ľudí a politické strany pre ľudí. Parlament pre ľudí nielen prijíma kvalitné zákony, ale dôsledne vykonáva kontrolnú činnosť voči vláde a verejným inštitúciám. Chceme napríklad, aby parlament oveľa prísnejšie kontroloval hospodárenie štátu, ale aj fungovanie bezpečnostných zložiek.

Politické strany pre ľudí sú demokratické zoskupenia otvorené širokej verejnosti. Chceme zmeniť zákony tak, aby sa strany otvorili občanom a nemohli len raz za 4 roky zobrať peniaze od štátu za výsledky volieb.

4) Štvrtou oblasťou Rekonštrukcie štátu je posilnenie riadiaceho, imunitného a kontrolného systému štátu

Nielen ľudia, ale aj štát potrebuje silnú imunitu. Tá dnes často nefunguje. Chceme ju posilniť proti tým, čo zneužívajú moc. Musíme zaviesť fungujúci systém, ktorý dokáže zachytiť etické zlyhania vysokých predstaviteľov štátu a potrestať ich. Navrhujeme napríklad podrobné majetkové priznania pre vysokých funkcionárov a zákon, že majetok neuvedený v majetkovom priznaní môže prepadnúť štátu.

Takéto zákony majú zmysel len vtedy, ak ich uplatňujú dôveryhodní policajti, prokurátori a sudcovia nezávislí od politických aj ekonomických záujmov. Navrhujeme viac ako desiatku opatrení – napríklad zmeniť spôsob, ako sú vyberaní funkcionári, ale aj investovať do zvyšovania kvality, nie počtu policajtov.

66 opatrení, ako to chceme urobiť, nájdete na www.stranaspolu.sk/rekonstrukcia-statu

Napíšte mi na nich svoj názor.

Teraz najčítanejšie