Denník N

Električka do Petržalky pokračuje

Viacerí sa pýtate, v akom stave je projekt predĺženia petržalskej električky. Niektorí sa obávate, či nie je v sklze – a už som zachytil aj také fámy, že projekt zastal. Takže, priatelia, aby nevznikali zbytočné pochybnosti: vec sa má takto.

Dobudovanie električkovej trate do Petržalky je obrovský a veľmi náročný, ale aj veľmi užitočný a zmysluplný projekt. Je to ďalšie z kľúčových riešení, ktoré vo veľkej miere odbremení súčasnú dopravnú situáciu v meste – a ubezpečujem vás, že na ňom samozrejme intenzívne pracujeme. Po tom, ako sme úspešne ukončili prvú etapu električky, ktorá prepojila centrum mesta a Petržalku, pokračujeme fázou predĺženia električkovej trate až po Janíkov dvor. Po úspešnom dokončení tejto fázy projektu budú môcť Petržalčania konečne komfortne cestovať električkou až na koniec Petržalky. Uisťujem teda všetkých Bratislavčanov, že sme nezaspali na vavrínoch a makáme ďalej. Verím, že je to dobrá správa aj pre skeptikov a šíriteľov fám.

A teraz poďme k detailom. Ak však mám aktuálny stav projektu vysvetliť podrobnejšie, musím sa trošku rozpísať. Preto vopred vďaka za vašu trpezlivosť a pozornosť. Takže:

  • Aktuálne máme k dispozícii právoplatné záverečné stanovisko EIA: to znamená posúdenie stavby z hľadiska vplyvu na životné prostredie, vydané Okresným úradom Bratislava. Pripomienky z tohto stanoviska už boli zapracované do Dokumentácie pre územné rozhodnutie.
  • V súčasnosti prebieha proces získavania kladných stanovísk k tejto Dokumentácii. Bolo potrebné zaslať až 48 (!) takýchto žiadostí o stanovisko – a postupne sa nám tieto stanoviská k predmetnej dokumentácii vracajú. Keď ich budeme mať všetky pokope, podáme Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia na MČ Petržalka.
  • Niektorí z vás možno už v tejto chvíli zívajú. Nečudo: ide naozaj o zložitý a zdĺhavý byrokratický proces. Projekt sme zdedili po bývalom vedení. Iste si aspoň niektorí pamätáte, ako sme prvú časť električky a dostavbu Starého mosta zachraňovali doslova v hodine dvanástej – ak by sa nám to nebolo podarilo, nášmu mestu hrozila nútená správa. Nefňukali sme, zamakali sme a stihli sme to. Následne však prišli ďalšie neočakávané zdržania, museli sme rozbehnúť plný proces v rámci EIA, nielen ohlásiť zámer (pôvodná EIA k NS MHD 1. časť za bývalého vedenia primátora Ftáčnika totiž nezohľadnila požiadavky občanov).
  • Do projektu sme museli dodatočne zapracovať aj Požiadavky Krajského dopravného inšpektorátu (KDI) na zmenu križovatky Betliarska – Lietavská, čo trvalo ďalšie mesiace.
  • V rámci procesu EIA sme sa zase museli vysporiadať s množstvom odvolaní zo strany jedného občana. Ako neškodne to znie: „jeden občan“. Lenže tento „jeden občan“ svojimi odvolaniami predĺžil celý proces až o neuveriteľných 6 (!) mesiacov. Viem, znie to šialene, že jeden človek spôsobí také škody – ale zákon je zákon a rešpektovať ho musíme všetci.

Konkrétny termín začiatku stavby s úradným pomenovaním „Nosný systém MHD 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor“ je v tejto chvíli ťažké odhadnúť: do uvedeného procesu totiž vstupuje viacero faktorov. V najbližšej dobe nás čaká dopracovať ďalšie stupne projektovej dokumentácie (dokumentáciu pre stavebné povolenie a dokumentáciu na realizáciu stavby), musíme vysúťažiť zhotoviteľa stavby a v neposlednom rade získať tak veľmi potrebné financovanie stavby cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII), tzn. podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z EÚ zdrojov prostredníctvom ministerstva dopravy.

Ako som už zdôraznil na úvode, ide o prioritný projekt hlavného mesta. Venujeme mu naozaj maximálnu pozornosť tak, aby bol celý náročný projekt úspešne a včas zrealizovaný. A hotový musí byť najneskôr do roku 2023 – dovtedy totiž trvá programové obdobie OPPI. Dovoľte mi teda ešte raz vás ubezpečiť, že všetko, čo je v našej kompetencii, robíme s maximálnym nasadením tak, aby sme termín stihli.

Konečný úspech projektu však nie je len v rukách samotného mesta – rovnako ako my musia zamakať všetky zúčastnené zložky. Preto opäť vyzývam k súčinnosti všetky zainteresované strany, najmä ministerstvo dopravy, príslušný stavebný úrad v Petržalke, ale aj ďalších, aby sme všetku potrebnú dokumentáciu vybavili čo najskôr a mohli sa konečne pustiť do samotnej výstavby. Máme šancu do roku 2023 posunúť Bratislavu výrazne k lepšiemu, tak ju využime. My sme pripravení, pretože Bratislavčania – a najmä Petržalčania – si to zaslúžia.

Ivo Nesrovnal
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

 

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Ivo Nesrovnal

Narodil som sa v Bratislave 19. mája 1964. Bývali sme na Jelačičovej. Po ukončení gymnázia som chcel študovať históriu, lebo dejiny ma vždy priťahovali. Nakoniec som však išiel na právo. Vo vzdelávaní som pokračoval ďalej na univerzitách v USA, Nemecku a Francúzsku. Profesionálnu dráhu som začal v Akadémii vied a ako právnik som mal tú česť pracovať so skvelými ľuďmi v kancelárii prezidenta Václava Havla. Ako advokát som žil a pracoval v rôznych európskych krajinách. Trinásť rokov som spoluviedol pobočku renomovanej medzinárodnej advokátskej kancelárie Gleiss Lutz Rechtsanwälte pre Česko a Slovensko. Dlhšie som žil v Hamburgu, Štuttgarte, dobre poznám Viedeň, Mníchov, Zurich či Kodaň. Po návrate zo zahraničia som ostal z mnohých vecí v Bratislave nemilo prekvapený. Odstup od západnej Európy sa zväčšil, Bratislava strácala konkurencieschopnosť a vypadla z rebríčkov kvality života. V roku 2009 som preto vstúpil do komunálnej politiky a stal som sa poslancom mestského zastupiteľstva. Pochopil som, že keď chce človek meniť veci, mal by začať niečo robiť. Pre mesto sme spolu s kolegami, mestskými poslancami vykonali kus roboty. Snaha vyvrcholila v roku 2014 zvolením za primátora hlavného mesta SR Bratislava.