Denník N

Dôchodkový vek a dôchodky. Žijeme dlhšie.

Pamätáte si aký bol dôchodkový vek za Bismarcka? 70 rokov. K zvyšovaniu dôchodkového veku sa dnes uchyľuje drvivá väčšina štátov. Toto extrémne nepopulárne opatrenie patrí medzi parametrické reformy dôchodkových systémov. Respektíve, ich „prvých pilierov“ založených na systéme „pay as you go“.

Zvýšenie dôchodkového veku znamená menej dôchodcov a kratšiu dobu vyplácania dôchodku, z čoho vyplýva menšia záťaž pre štátny dôchodkový systém. Samozrejme, doba poberania dôchodku je zásadným faktorom v každom dôchodkovom systéme, verejnom či súkromnom. Práve zvyšovanie sa strednej dĺžky dožitia je jednou z hlavných príčin katastrofálneho stavu dôchodkových systémov väčšiny štátov vyspelého sveta. Vývoj v období od roku 1970 ilustruje obrázok. Priemerná dĺžka poberania dôchodku sa od roku 1970 skoro zdvojnásobila, čo znamená, že štát musí vyplácať dôchodok raz tak dlho ako kedysi. Ako už bolo napísané, ak by sa dôchodkový vek zvyšoval adekvátne vývoju, bol by dnes 85 rokov.

Doba poberania dôchodku

Paradoxne, Slovensko patrí dnes so svojimi 62 rokmi, ako vekom odchodu do dôchodku, k „najštedrejším“ štátom vyspelého sveta. Poľsko, Česko, Rakúsko, Belgicko, Švédsko, Taliansko, Japonsko, Hongkong sú štáty s dôchodkovým vekom 65 rokov. Vo Švédsku je vek 65 rokov dôchodkovým vekom pre výplatu solidárneho minimálneho dôchodku.

Trendom je dôchodkový vek zvyšovať. V Nemecku, Holandsku, Dánsku, Nórsku, Španielsku, USA a na Islande sa bude súčasná generácia v strednom veku do dôchodku odchádzať vo veku 67 rokov. Vo Veľkej Británii a Írsku dostanete dôchodok až ako 68 ročný. Dôchodkový vek odporúčaný Európskou komisiou je 70 rokov[1].

Rozšíreným riešením je viazať dôchodkový vek na nárast strednej dĺžky dožitia. Na tento model sme prešli aj na Slovensku, avšak plánované postupné zvyšovanie od roku 2017 je pomerne pomalé. V Česku pôjde dnešný tridsiatnik do dôchodku vo veku 68 rokov, čo je podobne ako u nás. V Dánsku pôjde dnešný tridsiatnik do dôchodku pravdepodobne vo veku 71 rokov.

Nastúpenému trendu sa z vyspelých štátov vymyká iba tradične sociálne ladené Francúzsko, kde ešte v roku 1983 znížil francúzsky prezident Mitterrand dôchodkový vek zo 65 na 60 rokov. Prezident Sarkozy si čeliac blížiacim sa voľbám dovolil zvýšiť dôchodkový vek iba jemne na 62 rokov, čo nezabránilo nevôli s obľubou protestujúcich Francúzov. Sarkozy už zažil nevôľu odborov keď zrušil znížený dôchodkový vek pre vodičov parížskeho metra. Výnimka pochádzala ešte z čias keď metro jazdilo na uhlie a práca vodiča bola zdraviu škodlivá. Zrušenie dávno neopodstatnenej výnimky paralyzovalo dopravu v Paríži na niekoľko dní. Metro nejazdilo. V roku 2012 nová socialistická vláda opäť znížila všeobecný vek odchodu do dôchodku na 60 rokov. Plánovanému zvýšeniu na 67 rokov neverí asi nikto.

Druhým všeobecným trendom je rušenie rozdielu medzi dôchodkovým vekom mužov a žien. Demografické údaje jednoznačne hovoria, že ženy sa v priemere dožívajú vyššieho veku ako muži a preto nie je dôvod aby do dôchodku odchádzali skôr. K rovnakému názoru dospeli politici všetkých spomínaných štátov. Dôchodkový vek mužov a žien sa približuje väčšinou postupne, každý rok o niekoľko mesiacov. Jeden z najväčších rozdielov v dôchodkovom veku mužov a žien je v Poľsku. Ženy odchádzajú do dôchodku vo veku 60 rokov a muži 65. Tento vek sa od roku 2013 zvyšuje o tri mesiace ročne až po cieľový vek 67 rokov rovnaký pre obe pohlavia. Muži cieľový vek dosiahnu v roku 2020, ženy v roku 2040[2].

Axiómy, fakty a tézy

  • Vek odchodu do dôchodku sa v celom vyspelom svete nenávratne zvyšuje. Dôvodom je príliš veľká záťaž štátnych dôchodkových systémov na verejné financie.

Tento blog je súčasťou série o druhom pilieri, ktorej zámer a obsah nájdete v tomto blogu.

 

[1] GOLA, Petr (2011): Zvyšování důchodového věku aneb bez vlastních úspor se neobejdeme, http://www.investujeme.cz/clanky/zvysovani-duchodoveho-veku-aneb-bez-vlastnich-uspor-se-neobejdeme/, dňa 12.6.2011

[2] OECD (2013): „Pensions at a Glance 2013: Retirement-Income Systems in OECD and G20 Countries“. OECD Publishing, ISBN 9789264203938, dostupné: http://www.oecd.org/els/public-pensions/PAG2013-profile-Poland.pdf, dňa 22.4.2015

Teraz najčítanejšie

Peter Cmorej

Poslanec NRSR za stranu Sloboda a Solidarita a komunálny poslanec v Bratislave. Venujem sa najmä finančnej oblasti, dôchodkom, daniam a odvodom. A ešte sem tam vyvíjam softvér, radím s investíciami, či chránim spotrebiteľov ;) Viac na mojom LinkedIn a www.petercmorej.sk