Denník N

Skutky apoštolov po slovensky

Tento týždeň sme v liturgii čítali zo Skutkov apoštolov aj nasledujúci úryvok:

Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné. Sk 4, 31

…veď medzi nimi nebolo núdzneho, lebo všetci, čo mali polia alebo domy, predávali ich a čo za ne utŕžili, prinášali a kládli apoštolom k nohám, a rozdeľovalo sa každému podľa toho, kto ako potreboval. Sk 4, 34-35

Je smutné, že toto Božie slovo na Slovensku neplatí o Cirkvi, ale skôr o istej politickej strane…

Stačí nahradiť apoštolov istými politikmi a je to.
A to, že množstvo veriacich (obávam sa, že nie až tak v Krista) má jedno srdce a jednu dušu je aktuálne. A je ich stále asi 20% voličskej základne, čo v reálnych číslach sú obrovské počty. A to aj napriek korupcii, škandálom, podvodom, rozkrádaniu, atď. spojených práve s touto politickou stranou.

A rozdeľuje sa každému, podľa toho ako kto potrebuje…

Svojim.

Teda, našim ľuďom.

A nástupcovia skutočných apoštolov sa len mlčky prizerajú…

Veriaci Made in Slovakia.

Teraz najčítanejšie

Peter Straka

Kľúčové slová môjho života: pravda, spravodlivosť, zvedavosť, vzdelávanie a poznávanie, solidarita, making difference, príroda a technika