Denník N

Ako vieme, čo je novosť?

Spravíme prototyp niečoho, čo neexistovalo. A dá sa používať lepšie, ako to, čo existovalo.

Deleuze (Deleuze, Guattari, 1975) sa pýta, ako sa dá vstúpiť do Kafkovho diela (Kafka, 1923). Bachelard ponúka obecné riešenie (Bachelard, 1958), ktoré si môžeme na Kafkovom texte vyskúšať. Vstup je podľa Bachelarda zložený zo a) spredmetnenia poetiky do textu, napr. Doupě (to spravil Kafka sám) b) sublimácie vnímania toho spredmetnenia do novej poetiky (to robí čitateľ čítaním). Tu Bachelard objavuje trhlinu v Bergsonovi, lebo novosť poetiky podľa neho nevzniká kontinuálne, ale prerušením (vtedy, ak čitateľ o Kafkovi nevie nič – to sa podobá na Stockhausenove východisko novosti v hudbe „hraj vtedy, keď nepočúvaš ostatných“). Vzniká teda viacero otázok: 1. Dá sa novosť predpovedať (Feynman, 1963)? 2. Ak nie, ako vieme, že je to novosť a nie banalita (Pich, 2016)? 3. Akú garanciu dáva nová poetika správnemu pochopeniu tej starej (Gadamer, 1975)? 4. Môže byť garanciou predpoklad, že garancia správnosti neexistuje, resp. je neuskutočniteľná, ako to navrhujú Deleuze, Guattari, 1975, ktorí usudzujú, že do Kafkovho diela „vstupujeme teda z ľubovoľného konca, lebo žiaden nie je lepší, než ostatné, žiaden vchod nie je privilegovaný…(a) jedine princíp mnohých vchodov bráni … pokušeniu interpretovať dielo, ktoré je v skutočnosti prístupné len experimentovaniu“?

(zvedavosť: pomocou znakového počítadla môžeš zistiť, koľko má blog slov, alebo čo prevažuje, či spoluhlásky, alebo samohlásky)

Zdroje:

Marek Pavlík, Poetika priestoru

Kafka, 1923

Deleuze, Guattari, 1975, kap1

Bachelard,1958, Beacon Press 1994

Feynman, 1963

Pich, 2016

Gadamer, 1975, Continuum 2004

___________________

Opäť blogujem kvôli tomu, že hľadám spôsob dokončenia Volebného syslogu pre voľby 2020, ktorého písanie porušovalo pravidlá blogovania (neblog). Za čo sa ospravedlňujem čitateľom, blogerom a adminom DenníkaN.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI. Inšpirujeme konštruktivistické učenie humanitných predmetov, pilotne dejepis 5-7, Viac na etri.sk