Denník N

Tajomný hrádok na Peťuši strážil brod cez Hron

Už viac ako dve desaťročia odkrývajú archeológovia ruiny Pustého hradu nad Zvolenom. A nielen odkrývajú, ale s podporou mesta konzervujú hradné múry, aby zabránili ich ďalšiemu rozpadu a aby mali návštevníci čo najdokonalejšiu predstavu, ako vyzeral starý Zvolenský hrad v čase najväčšej slávy. V posledných rokoch sa dostal do pozornosti archeológov aj blízky hrádok Peťuša.

Hrádok Peťuša sa nachádza asi 2 km od Pustého hradu na zalesnenom kopci, výbežku Javoria, s výškou niečo nad 370 m n. m., ktorého stráne strmo spadajú k vodám Hrona. Václav Hanuliak, s ktorého menom sa spájajú začiatky archeologického výskumu zvolenského Pustého hradu, považoval Peťušu za tzv. Matčí zámok. Starší historici predpokladali, že tento povesťami opradený „zámok“ stál južne od Pustého hradu, na kopci zakončenom skalami, a tam ho nájdeme aj na starých turistických mapách.

Pohľad z Peťuše na Horný Pustý hrad

Hrádok Peťuša, ktorý sa nachádza už v chotári Ostrej Lúky, začali systematicky skúmať v roku 2011 odborníci z Katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa z Nitry v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV – vysunutým pracoviskom vo Zvolene. Ruku k dielu pridali účastníci letnej školy archeológie, ktorej sa už tradične zúčastňujú desiatky študentov zo Slovenska i zo zahraničia.

Zdrojom základných údajov o Peťuši, ktoré predkladáme čitateľom v tomto blogu v stručnej podobe, je predovšetkým webová stránka Pustého hradu (www.pustyhrad.com) a ďalšie internetové podklady, najmä informácie, ktoré pri rôznych príležitostiach poskytla médiám Noémi Beljak Pažinová, vedúca archeologického bádania na Peťuši.

Na Peťušu prišiel už v roku 1997 Václav Hanuliak, ktorý v tom čase viedol výskum na zvolenskom Pustom hrade. Dával ju do spojitosti s dramatickými udalosťami v polovici 15. stor., keď vo Zvolenskom zámku sídlil Ján Jiskra z Brandýsa a jeho žoldnieri bývali aj na Pustom hrade.

Počas systematického výskumu od roku 2011 sa podarilo odkryť oválny hrádok s rozmermi asi 38 x 18 m, chránený 4 až 5 m vysokou hradbou a priekopou s hĺbkou až 15 m. Do skaly bola vyhĺbená nielen priekopa, ale aj cisterna na zachytávanie dažďovej vody, na ktorej existenciu poukazujú okrem iného otesané kamenné kvádre. Prieskumom sa dostalo na svetlo sveta okolo 20 000 najrôznejších keramických (asi štvrtina nálezov), kostených, kovových a hlinených fragmentov, ktoré vnášajú lúč svetla do tajomnej histórie tohto objektu. Ide o remeselnícke, hlavne stavebné nástroje, súčasti konského postroja, zvyšky zbraní, ozdobné predmety… Medzi najvýznamnejšie nálezy patrí minca – falošný denár z čias panovania kráľovnej Márie z konca 14. stor., ďalej bronzový prsteň a olovená plomba na obchodný balík ľanovej textílie, ktorá – podľa vyobrazení na oboch stranách plomby – sa sem dostala až z ďalekých Benátok niekedy koncom 14. stor. Archeológovia natrafili aj na artefakty z mladšej doby bronzovej, keď bol chotár Zvolena pomerne husto osídlený. Otázne je, či aj tu bolo sídlo ľudu lužickej kultúry, alebo ide o zvyšky predmetov, ktoré sa dostali na hrádok sekundárne v privezenej hline.

O hrádku Peťuša nie sú doteraz známe žiadne písomné zmienky. Názov mu dali objavitelia podľa blízkej lúky. Na základe archeologických poznatkov sa dá predpokladať, že bol vybudovaný koncom 13. alebo začiatkom 14. stor. a jeho poslední obyvatelia ho opustili o 150 až 200 rokov neskôr, teda najneskôr začiatkom 16. storočia. Množstvo nájdených militárií naznačuje, že tu sídlila vojenská posádka, ktorej úlohou bolo chrániť prístup ku Zvolenu od západu a brod cez Hron. Stráž nachádzala prístrešie v obytnej veži, ktorej základy sa podarilo objaviť.

Najjednoduchší prístup na Peťušu je od Červeného medokýša, obľúbenej a tichej prímestskej rekreačnej oblasti Zvolenčanov na ľavom brehu Hrona. Prístupový chodník vybudovali zvolenskí nadšenci pre históriu mesta a záchranu jeho pamätihodností a každú jar, pred začiatkom turistickej sezóny, sa sem vracajú, aby chodník vyčistili a v prípade potreby pomohli aj s úpravou samotného areálu a pomohli tak archeológom. Všetko podstatné o Peťuši si môžeme prečítať na informačných paneloch pri Červenom medokýši, v Ostrej Lúke i priamo na hrádku.

Prístupový chodník je dielom dobrovoľníkov

Informačný panel v blízkosti obľúbeného Červeného medokýša

Nenáročná vychádzka na tajomný hrádok Peťuša nad vodami Hrona a späť zaberie asi hodinu. Po návrate na breh Hrona každému určite dobre padne dúšok medokýša, ktorý patrí medzi najvyhľadávanejšie a najobľúbenejšie vo Zvolene a okolí.

Foto: Ján Beljak

Teraz najčítanejšie

Jozef Sliacky

Ročník 1953. Od roku 1975 amatérsky, od roku 1992 profesionálny publicista (teda ako redaktor alebo SZČO), teraz penzista so socialistickým dôchodkom.