Denník N

Sláva LSD – 75. rokov od najslávnejšej jazdy na bicykli

Albert Hofmann s modelom molekuly LSD
Albert Hofmann s modelom molekuly LSD

Počas tohto týždňa je pravdepodobnejšie ako hocikedy inokedy, že narazíte na článok o látke pod skratkou LSD. Totiž takto v apríli pred 75 rokmi bazilejský chemik Dr. Albert Hofmann objavil psychoaktívne účinky tejto substancie, hoci k samotnej syntéze prišlo už v roku 1938. K jeho objavu sa organizuje množstvo akcií od Sydney cez Bratislavu až po Vancouver.

Jazda na bicykli, ktorá mení dejiny

Albert Hofmann sa 19. apríla po cielenom pokuse s LSD na sebe vydal domov z práce na bicykli v zmenenom stave vedomia.

Dávka, ktorú si zvolil, bola štvrť miligramu. Pri tak nízkej dávke neočakával nijaké závažné zmeny svojho stavu. Ale mýlil sa. Dnes je dávka 250 µg považovaná za vysokú, keďže už pri 20 µg je rozpoznateľné zmenené vnímanie.

Hofmann upozornil na túto látku svojich kolegov a známeho psychiatra. Netrvalo dlho a za pár rokov sa z nej stal fenomén, ktorý zohral nemalú úlohu v 20. storočí.

Nakoniec od roku 1985 sa vďaka profesorovi Robertsovi začal oslavovať 19. apríl ako tzv. Bicycle day, a z malej akcie sa stal celosvetový fenomén, ktorý neustále naberá na popularite. 

LSD si prešlo obdobiami vedeckého nadšenia a nádeje pre psychiatrov, ktorí chceli porozumieť fenoménu psychózy, etapou intenzívneho skúmania ako látky, ktorá by sa dala použiť v boji alebo pri výsluchu, fázou entuziazmu pre psychoterapeutov, ktorí odhalili jeho potenciálne liečebné účinky na rôzne druhý ochorení, obdobím nekritickej eufórie detí kvetov z objavu panacea a sakramentu až po temné obdobie zákazu LSD so strašením zo skákania z okna alebo “premeny” na pomaranč.

Dnes žijeme v mixe týchto období, keď na jednej strane pretrváva u niektorých užívateľov nekritické nadšenie zo psychedelík a na druhej strane bežná spoločnosť (a žiaľ nie len tá) si v sebe nesie strach z intenzívnej protidrogovej propagandy z druhej polovice dvadsiateho storočia.

„Na podhubí tohto mixu v posledných rokoch veda o psychedelikách vykročila k svojmu znovuzrodeniu.“

V mnohých krajinách  hovoríme o psychedelickej renesancii, kde LSD hrá opäť výraznú úlohu (popri MDMA a psilocybíne). V súčasnosti sa znova objavujú odborné články od popredných výskumníkov a aj masmédiá sa o LSD začínajú zaujímať. Napríklad výskum LSD pomocou zobrazovacej metódy z roku 2016 obletel médiá v celom svete. Médiá ako The Guardian, NY Times alebo Nature už bežne uverejňujú články, kde píšu o veľkom potenciále psychedelík.

LSD VS PLACEBO


Na jednej strane to niektorým ľuďom môže pripomínať šesťdesiate roky, ale vedzte, že výskum a poznanie okolo psychedelík, ako aj Zeitgeist – duch doby – sa za tých 50 rokov, odkedy sa dostali na list zakázaných látok, výrazne zmenili.

Minulý týždeň bola dokonca časť zasadania na pôde Európskeho parlamentu venovaná téme psychedelík a ich potenciálu. Dnes, vďaka vedeckému poznaniu, nie sú LSD a psychedeliká vnímané ako hrozba, ktorá rozvracia spoločnosť a jej dobré mravy, ale ako nádej pre milióny ľudí trpiacich depresiami, postraumatickým stresovým syndrómom, závislosťou, alebo úzkosťami. A pre ktorých v mnohých prípadoch neexistuje žiadna účinná liečba, napríklad v prípade farmakorezistentnej depresie.   

Na Slovensku sa bude v strede mája konať druhá medzinárodná konferencia k téme psychedelík –> Lekcie zo psychedelík. Aj ona si kladie za cieľ priniesť diferencovaný pohľad na komplikovaný fenomén psychedelík. Vedeckým skúmaním sa bude snažiť nájsť odpovede na otázky triezvej a mýtmi nezaťaženej integrácie látok ako LSD do súčasného diskurzu. Za účasti skoro 30 prednášajúcich z 12 krajín budeme spolu s návštevníkmi konferencie hľadať odpovede na to, čo sú riziká, benefity a prípadné falošné nádeje spojené so psychedelikami.

 

Pre tých, ktorí nechcú čakať až do druhej polovice mája, a chcú zároveň aktívne priložiť ruku k zmene diskurzu o týchto látkach, pripravila Slovenská psychedelická spoločnosť psychedelický wikiton už túto sobotu. V Coworkingu Nová Cvernovka organizuje súťaživým spôsobom hromadné zvýšenie kvality článkov na Wikipédii, ktorá má slúžiť k zvýšeniu povedomia o psychedelických látkach na Slovensku. Články na slovenskej verzii Wikipédie sú vo veľmi žalostnom stave, čo sa týka obsahu aj podloženia vedeckými informáciami.  Stačí sa pozrieť napriklad na už spomínané LSD . Toto sa pokúsime v sobotu zmeniť. Ak viete pracovať so zdrojmi, vedeckými článkami, viete čítať po anglicky, tak sa prihláste na psychedelický wikiton a pomôžte zvýšiť úroveň poznania pre seba aj iných. Najlepšie spracované články môžu získať hodnotné ceny. Viac info TU.


MUDr. Martin 
Šurkala &
Mgr. Martin ‚Demian‘ 
Pažitný
 info@sapas.sk

Teraz najčítanejšie

Slovenská psychedelická spoločnosť, o.z.

Sme medziodborové občianske združenie pozostávajúce z profesionálov z oblasti psychológie, psychoterapie a psychiatrie, ako aj z iných oblastí. Naším hlavným poslaním je spájanie odborníkov a sprostredkovanie poznatkov o vývoji na poli psychedelického výskumu a práce s psychedelikami odbornej i laickej verejnosti. Cieľom je takisto priniesť do spoločenskej diskusie na túto tému vecný a racionálny tón a argumenty. Autori clankov: Mgr. Martin Pažitný, MUDr. Martin Šurkala, Mgr. Adam Greif, PhD.