Denník N

Slovenskí žiaci stále na chvoste: Nevieme riešiť problémy a nezáleží nám na vzťahoch.

Posledná analýza meraní PISA 2015 skúmala, či a ako vedia žiaci riešiť problémy. Vybrali sme 5 kľúčových zistení.

V týchto dňoch prebieha v školách hlavné meranie PISA 2018. Za Slovensko sa ho zúčastní približne 400 základných a stredných škôl, viac ako 5000 žiakov. Poďme si ale pripomenúť poslednú časť analýzy PISA 2015, ktorá vyšla len minulý rok. Venuje sa oblasti kľúčovej pre budúcnosť, no zatiaľ sa o nej veľa nehovorilo.

Collaborative problem solving je schopnosť spolupracovať pri riešení problémov. Pre slovenských žiakov je problémová. Skončili na 28. mieste z 32 krajín OECD, ďaleko za Českom a Maďarskom. Je tu zjavný veľmi silný súvis s výsledkami matematickej a čitateľskej gramotnosti.

Tu je pár zaujímavých faktov, ktoré analýza odhalila. Zároveň otvárajú množstvo nadväzujúcich otázok, na ktoré by sme mali hľadať odpovede v spolupráci a v prepojení s rôznymi sektormi. Náš vzdelávací systém potrebuje zmenu. Nemôžeme sa naďalej ľahkovážne prizerať a dúfať, že to za nás vyrieši niekto iný. Ako hovorí Peter Bero, NIKTO NEPRÍDE!

Zdroj: PISA 2015 Collaborative problem solving. Dáta za Írsko, Poľsko a Švajčiarsko nie sú dostupné.

5 najdôležitejších zistení

  1. Deťom na Slovensku nezáleží na ostatných. Neexistuje krajina (aj vrátane tých mimo OECD), kde by žiaci prikladali menej dôležitosti dobrým vzťahom ako u nás na Slovensku (s.41, index of valuing relationships, -0.34).
  2. Sme unikát. Iba v štyroch krajinách zo 47 platí, že keď učiteľ žiakov trestá nespravodlivo, tak je ich schopnosť spolupracovať pri riešení problémov vyššia. Popri Kolumbii, Bulharsku a Kórei sme jedna z týchto mála krajín. Čo to znamená? Sú naši žiaci naučení bezmocnosti? (s.149)
  3. Celkovo majú naši žiaci vzťahy s rodičmi porovnateľne dobré ako priemer OECD. Ako na tejto pomerne silnej stránke stavať? Využívame tento fakt na maximum? (s.151)
  4. Chudoba ovplyvňuje aj vzťahy s rodičmi. Na Slovensku je skoro najväčší rozdiel v kvalite vzťahu rodič-dieťa na škále medzi chudobnými a bohatými rodinami. Pracujeme s týmto faktom v triedach? (s.150)
  5. Naše školy sú nadpriemerne dobre prepojené s rodičmi a komunitou. Ako vieme využiť tento fakt v prospech žiakov? (s.157).

Celú analýzu nájdete tu: https://bit.ly/2vvuK5b

Tímové riešenie problémov je budúcnosť

Už v súčasnosti si množstvo pracovných pozícií vyžaduje schopnosť spolupracovať s kolegami. Je to jedna z kľúčových sociálnych zručností. Nejde len o jednu konkrétnu techniku. Je to celá sada stratégií, napríklad že sa človek dokáže adaptovať, vnímať a počúvať ľudí vo svojom tíme, je schopný s nimi komunikovať, je asertívny, prináša nové poznatky a prístupy, cíti zodpovednosť za svoju účasť. Hlavným cieľom je spoločnými silami sa dopracovať k riešeniu určitého zadania.

V priebehu posledných rokov vidno trend, ako sa práve tieto kompetencie dostávajú do najvyšších priorít zamestnávateľov. Svedčí o tom aj takmer 20% nárast platov na pozíciách, kde si vyžadujú vysoko rozvinuté sociálne zručnosti a zároveň nízke matematické zručnosti. Do budúcnosti, ktorej bude vládnuť automatizácia procesov priemyslovými robotmi, sú práve zručnosti jedinečné pre človeka tie najhodnotnejšie.

A čo Slovensko?

Už v roku 2020 bude na pracovnom trhu najžiadanejšia práve schopnosť riešiť problémy. Pritom Slovensko je kvôli slabému vzdelávaniu, ktoré nerozvíja ľudský kapitál, už teraz pre investorov málo atraktívne a radšej pre svoj biznis hľadajú iné krajiny. Ukázala to nedávna štúdia od KPMG.

Ako sa v rýchlo rozvíjajúcom svete uplatnia deti, ktoré vyjdú z nášho vzdelávacieho systému? Áno, budeme mať malé percento veľmi úspešných. No čo tie deti, ktoré nemali v živote šťastie na podporujúcu rodinu? Na vlastnú detskú izbu s fungujúcim osvetlením, knihami, tečúcou vodou, práčkou, počítačom?

Tieto deti sa čoskoro dostanú do veku, keď si budú hľadať prácu a budú môcť voliť. Aký bude ich príspevok do spoločnosti bez základných zručností? Pustiť sa s nimi do práce teraz je tá najväčšia investícia akú Slovensko môže urobiť. Sme schopní spoločne tento problém vyriešiť?

 

V Teach for Slovakia spájame ľudí, ktorým záleží na svojom okolí a majú odvahu urobiť viac. Počas dvoch rokov má každý účastník možnosť pracovať na sebe a svojich zručnostiach v leadership programe, aby v budúcnosti dokázal viesť efektívne zmeny, ktoré náš vzdelávací systém nutne potrebuje. Viac o programe tu ⇐.

Teraz najčítanejšie

Teach for Slovakia

Víziou Teach for Slovakia je, aby raz všetky naše deti mali šancu v živote uspieť. Preto spája a ďalej podporuje ľudí s líderským potenciálom a zápalom pre lepší vzdelávací systém. Ponúka intenzívny program osobnostného a profesionálneho rozvoja pre aktívnych ľudí, ktorí chcú k tejto vízii prispieť.