Denník N

Vo Zvolene chcú sprístupniť vežu farského kostola

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Veža kostola sv. Alžbety vo Zvolene by sa po rekonštrukcii mohla stať zaujímavým turistickým objektom. Na opravu, ktorá sprístupní vyhliadkovú ochodzu, treba ešte viac ako 25 tisíc €. Dekan zvolenskej farnosti požiadal o finančnú pomoc občanov mesta.

Centrum Zvolena – Námestie SNP – má tri výrazné historicko-architektonické dominanty: zámok na južnom okraji a dva kostoly: evanjelický, postavený v rokoch 1921 – 23 v eklektickom slohu a rímsko-katolícky kostol sv. Alžbety.

Farský kostol sa spája najstaršou históriou Zvolena, ktoré si tohto roku pripomína 775. výročie obnovenia mestských privilégií. Ako ukázal pamiatkový prieskum v tom čase, teda v polovici 13. stor., tu stál neskororománsky kostol s cintorínom, z ktorého boli odkryté základy karnera. V rokoch 1380 – 90 dostal kostol novú, gotickú podobu.

Počas stáročí bol kostol sv. Alžbety viackrát prestavovaný a opravovaný. V roku 1648 bola pôvodná drevená povala nahradená renesančnou valenou klenbou. V tom čase pribudla pri južnej stene kaplnka Sedembolestnej Panny Márie spojená s kostolom románskym portálom. V 18. stor. na nej postavili barokovú vežičku.

Pri renesančnej prestavbe premiestnili hlavný portál z južnej na západnú stranu a samostatnú zvonicu nahradili vstavanou vežou s dvoma poschodiami. K nim pribudlo tretie pri oprave, ktorá bola nevyhnutná po vypálení mesta ustupujúcimi kurucmi v roku 1708. Krov veže dostal barokový vzhľad. Týči sa do výšky 49 metrov s ochodzou vo výške 21 a pol metra. Na tento vyhliadkový balkón vedie vo veži točité schodište so 71 kamennými a 20 drevenými schodmi. Ďalších 26 schodov umožňuje dostať sa k hodinovému stroju, ktorý posúva ručičky štyroch ciferníkov na každej strane veže.

Centrum Zvolena s kostolom sv. Alžbety okolo roku 1923 (hore) a asi pred 70 rokmi (dolu)

Stáročia, ktoré ubehli od výstavby veže, sa podpísali na vzhľade schodišťa. Neodolal ani tvrdý kameň. Mesto Zvolen a rímsko-katolícka farnosť prejavili záujem sprístupniť vežu verejnosti, aby si mohli obyvatelia a turistickí návštevníci z vtáčej perspektívy bezpečne prehliadnuť jedno z najväčších námestí u nás. Rekonštrukčné práce si doteraz vyžiadali 23 500 €. Podstatnú časť tejto sumy – rovných 20 000 € – poskytlo Mesto. Za tieto peniaze vlani osadili na vyhliadkovej ochodzi nové zábradlie zvýšené oproti pôvodnému o 35 centimetrov a opravili 29 kamenných schodov, ktoré boli spevnené oceľovými špirálami a ich zničená plocha bola nahradená umelým kameňom.

Predpokladané celkové náklady na úplnú obnovu a sprístupnenie veže odhadujú na 49 200 €. Ide o dokončenie rekonštrukcie kamenného schodišťa, opravu nosníkov, podláh a iných drevených častí veže, osadenie drevených dvier vo vstupe do veže a na balkón a napokon aj o zabránenie náletom holubov, ktoré znečisťujú interiér veže. Ide o práce v hodnote okolo 25 700 €, ktoré však farnosť ako majiteľ kostola k dispozícii nemá. Preto sa dekan Vojtech Nepšinský obrátil letákom na občanov Zvolena s prosbou o finančnú pomoc. Na túto zbierku bol zriadený špeciálny účet SK06 1111 0000 0066 1528 6030. Meno každého darcu, ktorý prispeje sumou najmenej 100 €, bude zverejnené na pamätnej tabuli v priestoroch veže. Ako kontaktnú osobu pre túto zbierku poveril farský úrad Ing. Jána Čierneho (0908 965 409).

Foto: autor, Bohuš Urblík a net.

Teraz najčítanejšie

Jozef Sliacky

Ročník 1953. Od roku 1975 amatérsky, od roku 1992 profesionálny publicista (teda ako redaktor alebo SZČO), teraz penzista so socialistickým dôchodkom.