Denník N

Estónska daň a oslobodené odpisy: kritický pohľad na navrhované reformy firemných daní

Čas Smeru sa nám pomaly kráti, takže čoraz užitočnejšia bude diskusia o reformách, ktoré nám pomôžu dobehnúť Západ. Na stole už nejaké máme, len odborná diskusia ich zatiaľ statočne obišla.

Estónska daň: 3 roky bolesti

Beblavého strana SPOLU – občianska demokracia sa inšpirovala estónskou daňou z príjmu. Jej princíp je jednoduchý, 0% daň  z reinvestovaného zisku. Zdaňujú sa iba dividendy. Tento koncept by podľa nich motivoval firmy reinvestovať zisk na Slovensku, čo by mohlo prispieť k ekonomickému rastu prostredníctvom vyšších investícii.

Problémom, ktorý priznávajú, je síce dočasný, ale veľmi vysoký výpadok dane z príjmu. Estónsko ju zaviedlo v roku 2000 a výber dane sa im znormalizoval až po 3 rokoch. Príčinou výpadku je pravdepodobne vyplácanie nerozdelených ziskov z minulých rokov (zdanených v starom systéme).

Zdroj: Maya Grigolia and Eric Livny

Náš lokálny kontext nám nepraje. Slovenské verejné financie by to bolelo viac. Ak by sme simulovali scenár estónskeho výpadku dane u nás, stálo by to zhruba 4 miliardy za 3 roky. Firemná daň z príjmu je u nás typicky viac ako 3% z HDP a 9% z príjmov verejných financií, čiže hrá v našom systéme ešte väčšiu úlohu ako hrala v Estónsku pred zavedením 0% dane zo zisku (a aj po ňom). Dôvodom vyššieho výnosu u nás môže byť tunajšie prísnejšie odpisovanie, pripočítateľné položky a odpočet daňovej straty.

Nie celkom rozumiem, prečo si od tejto dane strana SPOLU sľubuje investície s vyššou pridanou hodnotou. Táto forma zdaňovania totiž žiadne formy investovania selektívne nezvýhodňuje. Práve prilákanie investícii s vyššou pridanou hodnotou sa spomína v estónskom národnom pláne reforiem ako ich národný problém.

Patrí sa však spomenúť fínska štúdia, podľa ktorej reforma pomohla najmä menším firmám. To by nebolo zlé, práve voči nim máme historický dlh z dôvodu diskriminačnej podpory veľkých investorov. Menšie firmy majú väčší problém získať zdroje financovania a tak sa viac spoliehajú na reinvestovaný zisk. Iná, kritickejšia štúdia zasa upozorňuje, že z hľadiska makroekonomických ukazovateľov ako je napríklad rast HDP bol efekt tejto reformy v porovnaní s okolitými krajinami nebadateľný. Nedávno ju však zaviedlo aj Lotyšsko.

Corporate Income Taxation in Estonia. Is It Time to Abandon Dividend Taxation? KARSTEN STAEHR, 2014

Na diskusiu nie je táto forma zdaňovania zlým nápad. Máme k dispozícii viac ako desaťročné dáta z Estónska, takže nemusíme pracovať len s krištáľovou guľou. Presvedčivé argumenty založené na tvrdých dátach však doposiaľ nezazneli. Istý je len dočasný veľký výpadok dane z príjmu. Ako ho chceme prežiť nám však doposiaľ ekonómovia zo SPOLU tiež nepovedali.

Liberalizácia odpisov, drahý darček robotom

Saskári chcú zliberalizovať odpisovanie. Momentálne sa výdavky na obstaranie majetku zahŕňajú medzi daňové výdavky postupne v priebehu jeho užívania. Ak si napríklad kúpite auto za 40 000 eur, v prvom roku si môžete zahrnúť medzi daňové výdavky maximálne 10 000 eur. Po liberalizácii odpisov si môžete zahrnúť v prvom roku aj plnú sumu, napríklad ak chcete platiť nižšiu daň z príjmu.

Nuž, ak sa pozrieme na najväčších platcov dane, musí nám byť jasné, že niečo ako úplná liberalizácia odpisov nie je možné. Väčšina z nich by niekoľko rokov neplatila vôbec žiadne dane z príjmu. Badateľné je to z vysokej zostatkovej hodnoty majetku v porovnaní s ich typickou daňovou povinnosťou. Výpadok by bol väčší a dlhší ako pri estónskej dani.

Je samozrejme možné zaviesť toto opatrenie iba na nové investície, len potom nemôže byť reč o zjednodušení odpisovania, keďže súbežne budú fungovať dva úplne odlišné režimy.

V tomto prípade by bol dočasný výpadok menší. Stále však obrovský. Predpokladajúc investície vo výške odpisov, výpadok dane na vzorke top 10 platcov dane by bol cca 32% z ich splatnej dane. Z celého výberu dane by mohol byť výpadok okolo miliardy eur za prvý rok. Nasledujúce roky samozrejme čoraz menej. Znelo to tak nevinne, liberalizovať odpisy a pritom je z toho ďalšia miliardová diera z dielne SaS.

Samozrejme za predpokladu, že len zanedbateľná časť firiem ťažiacich z tejto úľavy v budúcnosti zanikne, opatrenie by mohlo priniesť v budúcnosti vyšší výber dane, z ktorého by ťažili už iné vlády ako tie čo by ho zaviedli. Okamžité odpísanie investície totiž ponižuje budúce odpisy čím zvyšuje budúci základ dane.

Principiálne je viac ako dočasný výpadok dane problémom diskriminačný charakter tejto úľavy. Zvýhodňuje sektory s vyšším nárokom na kapitál oproti tým, ktorých náklady sú najmä personálne. Napríklad obchod, IT a služby. Prirátajme si k tomu, že SaS chce bez akejkoľvek náhrady zrušiť úľavu na výskum a vývoj (na čom ani veľa neušetria). Najlepšia cesta pre krajinu montážnych dielní. Montážnych dielní s robotmi, ktoré si budú môcť firmy okamžite odpísať z daní.

Ako sme sa sem dopracovali?

Keď sa pozrieme na existujúce politické programy, je to jedno deficitné opatrenie za druhým. Nápady čo riešia jeden problém a iný vytvárajú vo verejných financiách nie sú žiadnym skutočným riešením. Hrozí nám, že dopadne ako v roku 2010, keď namiesto sľubovaného znižovania daní priniesla stredo-pravá vláda zvyšovanie. Papier toho veľa znesie, ale reálny rozpočet nie.

Spoluvinu na tomto stave majú aj naše ekonomické think-tanky, ktoré pozitívne oceňovali aj deficitné riešenia bez adekvátneho krytia. Stačilo by zmeniť tento prístup a politické programy by sa museli prispôsobiť. Nádej tu je.

Teraz najčítanejšie

Marian Jánoš

Ako dobrovoľník sa snažím bojovať proti plytvaniu, korupcii, šarlatánom a hoaxom. Vyštudoval som všeobecné lekárstvo a finančný manažment. Pracujem ako manažér v súkromnom sektore.