Denník N

Priame platby – nájdite si svojho geodeta

V poslednej dobe som sa stretol s problémom, ktorý súvisí so zmenou výmery blokov LPIS – a výmery sa menia hlavne po kontrole alebo len tak, z roka na rok.

Ako vyriešiť tento problém je celkom jednoduché. Problém plôch, na ktoré poberáte priame platby spočíva v tom, že voľba hranice užívania je čiastočne na vôli kontrolóra. Problém je aj v tom, že na určenie hranice sa používa vyhodnotenie z ortofosnímkov s presnosťou pixelu 50 centimetrov (viď letecké snímkovanie: ministerstvo pôdohospodárstva zavádza). Avšak existuje spôsob, ako problémom predísť, ale v tom prípade, je ťarcha dokazovania na Vás. Poznamenávam, že v niektorých prípadoch PPA akceptuje prirodzené hranice (napr. cesty).

Podľa údajov, ktoré sú dostupné na stránkach platobnej agentúry je v údajoch viac ako 41000 parciel s výmerou väčšou ako 10 hektárov a z nich asi 11 000 má zmeny výmery od roku 2003 okolo 5%.

Pozemok musí byť presne vykolíkovaný, hranice rastlín/kosenia musia byť spravené veľmi precízne (v prípade plota by mali rastliny mierne presahovať cez hranicu). Dajte si ho zamerať geodetovi (stačiť by malo len zameranie lomových bodov, rohov) metódou GPS a registráciou cez SK-POS (kataster registruje meranie v systéme, teda vie si overiť fakt, že meranie bolo uskutočnené, hoci nemusí registrovať súradnicu – za tú bude zodpovedný geodet) a určí vám výmeru pozemku s relatívne vysokou presnosťou (a možno aj pečiatkou a technickou správou o vytýčení). Spravte si aj fotografie z merania, kolíkov s aktuálnym vydaním nejakých novín s dátumom alebo niečím, čo jednoznačne určuje dátum merania.

Ak nebudú výmery v súlade, tak požiadajte o rozporové konanie ohľadom nesúladu výmer a lebo vy viete preukázať skutočnú výmeru. To nebude sťažnosť na kontrolóra, ale ak meral od buka do buka, tak si nabudúce dá pozor a prevezme výmeru od Vás. Takže nájdite si svojho geodeta – ten Vám zabezpečí aj vytýčenie hranice užívacích vzťahov tak, aby ani váš sused nemal problém. A ďalšia výhoda, zameraný bod môžte stabilizovať a ak by bol zničený, viete ho obnoviť.

Teraz najčítanejšie