Denník N

Úspešne premlčaný Čižnár ( Trnka ) .

Na generálnej prokuratúre nechceli Trnkov spis prideliť správnej disciplinárnej komisii .

Spolužiak  nášho ex-premiéra  na generálnej prokuratúre  má  problém.  Nie jeden, ale jeden nový . Disciplinárne konanie . Nie , tentoraz nie voči prokurátorovi špeciálnej prokuratúry p. Špirkovi, ale disciplinárne konanie voči bývalému generálnemu prokurátorovi  a stálemu kamarátovi  “ tiež “ podnikateľa Kočnera.  Problém sa volá Trnka.  Skôr problémy vyrába  Trnka. Ale pravdu povediac problémy si narobil hlavne až v druhom slede ( po p. Čentéšovi )  zvolený, ale len on aj právoplatne vymenovaný generálny  prokurátor SR  Čižnár.

V čom ten generálny problém generálneho spočíva.  Organizačno-kontrolné oddelenie generálnej prokuratúry  rozhoduje na generálnej prokuratúre o prideľovaní disciplinárnych spisov . Toto oddelenie rozhoduje v podstate týmto pridelením o tom, ktorá disciplinárna komisia bude dané disciplinárne konanie riešiť.

Toto oddelenie úplnou „náhodou“ pridelilo Trnkovo disciplinárne konanie nesprávnej disciplinárnej komisii  č. 5 . Predseda tejto komisie včas upozornil na toto nesprávne konanie a vec spolu so spisovým materiálom vrátil na organizačno-kontrolné oddelenie, aby mohlo opraviť svoje chybné rozhodnutie a prideliť Trnkov spis správnej disciplinárnej komisii č.1 .  Avšak Čižnárovi chlapci na organizačno-kontrolnom oddelení  nevyužili túto možnosť  na opravu svojho zlého rozhodnutia  a napriek preukázateľnému upozorneniu svojich kolegov  opätovne pridelili  Trnkov spis nesprávnej disciplinárnej komisii . Kto si dovolí tvrdiť, že to chlapci spravili neúmyselne, nemôže byť celkom svojprávny. Kto si po tomto dovolí tvrdiť, že Napoleon generálnej prokuratúry o tom  nevedel ? Veď sa jednalo o absolútne výnimočný, ojedinelý a exemplárny prípad  .  Na Slovensku , ani v celej EÚ nie je až tak často vedené disciplinárne konanie voči bývalému generálnemu prokurátorovi s rizikom jeho potrestania a to vylúčením z radov čestných prokurátorov.  Ale náš generál  Čižnár nekonal .  Veď on  predsa nemôže o všetkom vedieť, veď  len on nemôže predsa za všetko a sám aj zodpovedať …

Disicplinárna komisia č. 5 po opätovnom vrátení musela vo veci konať a uznala oprávnene Trnku vo  veci nezákonného majetkového prevodu novostavby  Glance House za vinného . Trnkovi tým formálne hrozilo zbavenie funkcie prokurátora.  Čisto teoreticky .

Trnka sa obrátil na súd a súd  na slovenské pomery prekvapivo skoro , len po 3 rokoch v celkom jasnej právnej veci rozhodol.  Súd “ šokujúco “ Trnkovi trest zrušil vraj pre procesnú chybu . Procesná chyba spočíva v tom, že  v jeho veci rozhodovala  nesprávna disciplinárna komisia . Na generálnej prokuratúre sa generálny vo svojej  kancelárii  vraj úprimne čuduje .  Vraj nikto, ale úplne, úplne nikto nemohol očakávať , že súd vráti vec p. Trnku na opätovné disciplinárne konanie len preto, že vo veci rozhodovala nesprávna disciplinárna komisia GP.

A náš generálny je údajne už pripravený konať .   Trapas sa stal. Čo trapas, škandál sa stal .  Generálna prokuratúra, ktorá má ako ústredný štátny orgán dohliadať  na uplatňovanie zákonov a všeobecne záväzných predpisov , nie je schopná zákonne zrealizovať jedno  „primitívne“  disciplinárne konanie .

Z prostredia GP  prenikli neoverené informácie .  Generál rozhodol . Treba  nájsť vinníka  . Treba niekoho disciplinárne a exemplárne potrestať . Čo tak p. Špirka ?  Že on s tým nič, ale absolútne nič ani náhodou nemá ? Však , čo mal s jeho predchádzajúcimi disciplinárnymi obvineniami ? Tiež obrazne  veľké nič. Napoleona  GP  a jeho verného prísediaceho Kováčika láka možnosť jednou ranou zabiť 2 muchy.  Ako ? Vraj Špirkovi to treba aj tak zrátať  ( lebo Kali )  .  A jedným disciplinárnym konaním  vyriešiť  2 maléry je veľmi lákavé.  Nakoniec  p. Špirko je už trénovaný .

A Trnka sa v pozadí usmieva, ako až primitívne jednoducho vybavil svoje disciplinárne konanie  .  Skôr hru na disciplinárne konanie. Verejnosti  treba predsa niečo  občas predhodiť.  Aj keď je to len primitívna hra na spravodlivé disciplinárne konanie .  Bez spolupráce  a súčinnosti niektorých kolegov by sa mu táto hra nepodarila . A prípadný podiel samotného veľkého generálneho ne tejto hre , je priamo  úmerný tomu, ako kto verí jeho schopnostiam vykonávať funkciu generálneho . Tá totiž nespočíva len v  poučovaní novinárov na tlačových besedách o tom, ako sa právne správne formulujú otázky , ale aj o tom , aby občianska verejnosť mohla veriť, že GP pod jeho vedením je schopná sa vysporiadať aj s hriešnikmi ( Trnka ) vo svojich radoch rýchlo, rázne a právne čisto .  Veď čo znamená  z pohľadu celospoločenskej škody na morálku a dodržiavanie zákonov,   z pohľadu priamej škody na súkromnom majetku občanov SR taká  Garden Party p. Špirka  v porovnaní s Trnkovou  Glance  House  !!!

A Trnkovi vychádza aj hra o čas. O premlčanie jeho  viny.  Tu mu hrala do karát aj nečinnosť sudkyne , ktorá roky jeho kauzu na súde neriešila.  Ale tomu sa už na Slovensku naozaj nikto nečuduje.

ČIžnár má ešte trochu  času . Bude ho vôbec chcieť  konečne aj správne využiť ?

Teraz najčítanejšie

Miroslav Janis

Optimisticky a vytrvalo sa pokúšať o to, aby politici a verejne činní ľudia rešpektovali práva občanov, aby niesli "doživotnú" zodpovednosť za svoje činy pri výkone verejných funkcií...