Denník N

SPOLU chce investície do EÚ a férové rozdelenie európskych peňazí

Európska komisia predstavila 2. mája 2018 návrh viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 až 2027. Zvlášť po brexite je dôležité, aby diskusia o európskych peniazoch stála na jasných politických princípoch, ktoré podporia súdržnosť a dôveru v Európskej únii.

Po odchode Veľkej Británie z EÚ očakávame v SPOLU-občianska demokracia dlhé a náročné rokovania o rozpočte Európskej únie po roku 2020. Sme však pripravení podporiť vyšší príspevok do spoločného rozpočtu EÚ, ak tak urobia aj ostatné členské krajiny. Nároky na rozpočet EÚ rastú prirodzene s množstvom problémov, ktorým Únia čelí, a ktoré v EÚ musíme riešiť spoločne. Chceme zachovať aspoň súčasnú úroveň spoločných európskych výdavkov aj po odchode Spojeného kráľovstva. Zároveň vnímame brexit ako príležitosť odstrániť rôzne individuálne kompenzačné schémy pre členské krajiny akou je súčasný britský rozpočtový rabat. Budúci rozpočet musí byť prehľadný a férový voči členským krajinám a ich občanom.

Znamená to aj jasnú podporu princípom solidarity pri výdavkoch z rozpočtu. Hlásime sa k východisku, že menej rozvinuté krajiny, musia z rozpočtu dostať porovnateľne viac finančných prostriedkov než bohatšie členské štáty. Zároveň sme však aj za nové rozpočtové priority. Vzhľadom na bezpečnostnú situáciu v Európe potrebujeme viac spoločných finančných prostriedkov na riešenie kríz v našom susedstve, ochranu spoločnej schengenskej hranice a posilnenie obranyschopnosti EÚ.

Predpokladáme, že Slovensko bude aj po roku 2020 v pozícii netto príjemcu zo spoločného rozpočtu EÚ. Pre SPOLU-občianska demokracia je podstatné, aby sme finančné zdroje Únie využili zmysluplne a postarali sa o ich dôslednú návratnosť nielen doma, ale aj v celej Európskej únii.

Ak na Slovensku žiadame, aby EÚ riešila nekalé praktiky pri dvojakej kvalite potravín, je legitímne diskutovať aj o európskych mechanizmoch, ktoré zabránia nekalým praktikám pri využívaní fondov EÚ. Naši občania, farmári a živnostníci si zaslúžia jasnú zúčtovateľnosť poľnohospodárskych dotácii či kohéznych výdavkov pri stavbe diaľnic. Európske peniaze sú naše verejné peniaze. Je preto v prvom rade úlohou slovenskej vlády, aby zabezpečila férový manažment verejných peňazí tak, aby sa budúce prostriedky z EÚ nestratili kvôli korupcii a nízkej vymožiteľnosti práva na Slovensku.

Táto zodpovednosť platí pre vládu každého členského štátu. Európska únia by mala fungovať len ako posledná poistka, keď už členské štáty hospodársky a politicky dlhodobo zlyhávajú. Podobne ako sme na základe jasných podmienok pred rokmi požičali peniaze Grécku či Portugalsku a pomohli týmto krajinám prekonať ich dlhovú a finančnú krízu, je dôležité, aby sme v EÚ dohodli všeobecne férové pravidlá pre nakladanie s európskymi prostriedkami a podporili väčšiu transparentnosť a návratnosť európskych výdavkov. Pre SPOLU-občianska demokracia sú totiž fondy EÚ najmä investičný nástroj pre kvalitnejší život ľudí na Slovensku a v Európe, nie zdroj na konzervovanie korupčného prostredia.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Vladimír Bilčík

Kandidát na europoslanca č. 2 koalície PS a SPOLU, člen predsedníctva SPOLU-občianska demokracia, vysokoškolský učiteľ, odborník na európske a medzinárodné vzťahy