Denník N

Žabí muži na Železnej opone

Prekonať Železnú oponu do Nemecka a Rakúska cez vodný tok skúšali mnohí. Pri preukázateľnom pokuse o prechod vodnej hranice sa utopilo 11 ľudí. Ďalší asi 50 ľudia sa našli utopení v pohraničných riekach, pričom nie je možné zistiť, či sa tak stalo pri pokuse o prechod za hranice alebo z iného dôvodu.

Bedřich BartoněkOldřich Lopata si v roku 1954 podomácky vyrobili potápačské obleky z gumového plátna, starej nemeckej plynovej masky, korkových plavákov a hadíc na dýchanie. Nie je dodnes úplne jasné, akým spôsobom prekonali Železnú oponu na rieke Moravská Dyje do Rakúska. Podľa správy, ktorú 22. 7. 1954 vysielal Hlas Ameriky, údajne Oldřich Lopata plával 5 kilometrov pod hladinou, pričom musel pod vodou prestrihať ostnatý drôt. Na rakúske územie sa dostal pri obci Písečné nad Dyjí, kde rieka opúšťa československé územie a vlieva sa do Rakúska.

Na našom území sa našli už len ich osobné veci, jeden potápačský oblek, písomnosti a rôzne gumové súčasti. V danom úseku hranice má rieka málo vody a je nepravdepodobné, že by vôbec druhý potápačský oblek bol použitý. Má sa za to, že bol do Rakúska len prenesený. Oldřich Lopata emigroval v roku 1957 do Veľkej Británie, odkiaľ sa potom vysťahoval do USA.

Po ich úteku sa v médiách na rozdiel od Oldřicha Lopatu neobjavila o Bedřichovi Bartoněkovi žiadna správa. Až takmer presne rok nato našla hliadka poriečneho oddielu Dunajskej pohraničnej stráže v Bratislave pri prístave mŕtvolu muža, ktorá už bola v rozklade a bola vo vode asi dva týždne. Muž bol oblečený do potápačského obleku a mal kyslíkové fľaše. Muž mal pri sebe falošné doklady, ale porovnávaním fotografií príslušníci ZNB zistili, že ide o Bedřicha Bartoněka, čo potvrdila aj pitva. Bartoněk sa teda po úspešnom úteku asi nechal naverbovať do americkej spravodajskej služby CIC a využil svoje skúsenosti ako agent-plavec, za čo ale zaplatil životom.

Na Karla Brabca nečakal až takýto tragický koniec. Nie nadarmo dostal prezývku Kráľ Dunaja. Začiatkom 50. rokov minulého storočia viackrát prekročil hranice z Rakúska na Slovensko a naspäť. Dokázali mu celkovo 5 ilegálnych prechodov, ale on sám hovoril neskôr o viacerých. V ľahkom gumenom skafandri dokázal prechádzať po dne Dunaja, prípadne sa nechal unášať tokom rieky. Na Slovensko ho vysielala americká vojenská spravodajská služba CIC s rôznymi úlohami. Pri jednej takej ho deň pred Silvestrom roku 1951 zatkla Štátna bezpečnosť. Po Bratislave roznášal letáky a pohľadnice s karikatúrou Stalina. Kvôli zásluhám z protifašistického odboja dostal len 17 rokov. Z väzenia sa dostal na amnestiu v roku 1960. Zomrel v Prahe v roku 1993. Jeho dnes už rozpadajúci sa skafander bol vystavovaný v Múzeu Zboru národnej bezpečnosti v Prahe.


„Každý má právo opustiť ktorúkoľvek krajinu, aj svoju vlastnú, a vrátiť sa do svojej krajiny.“

(Všeobecná deklarácia ľudských práv, čl. 13, bod 2)

Občanom žijúcim v Československu bola v rokoch 1948-1989 odopieraná jedna zo základných ľudských slobôd. Na hranici neslobody umierali ľudia, ktorí sa snažili svoju slobodu naplniť.


 

Zdroje:

Dokumentace usmrcených na československých státních hranicích 1948−1989: Bedřich Bartoněk

Král Dunaje (video)

Teraz najčítanejšie