Denník N

Porucha pozornosti

Dotazník

Vďaka moderným informačným technológiám množstvo dostupných informácií rastie exponenciálne a tak sa úzkym hrdlom stáva pozornosť, ktorú týmto informáciám môžeme venovať, či už na úrovni jednotlivca alebo spoločnosti. Podľa odborníkov v tejto oblasti (napr. T. Davenport) sa manažment pozornosti (Attention management) stáva najdôležitejšou zručnosťou 21. storočia.

To, čomu v súkromnom aj verejnom živote venujeme pozornosť samozrejme odzrkadľuje aj naše prioritné životné hodnoty. Tak sa môže stať, že aj medzi formálne vysokopostavenými politikmi sa nájdu ľudia, ktorí si v novembri 1989 nevšimli, čo sa deje v spoločnosti, pretože sa ako členovia KSČ pripravovali  na služobnú cestu, a podobne v r 2018 kvôli „iným služobným povinnostiam“ nezaregistrovali, že došlo k poprave dvoch mladých ľudí, až kým sa to nestalo predmetom širokej verejnej diskusie a až vtedy názorne prezentovali „hodnotu“, ktorej rozumejú – cash na stole.

Skrátka senzory na základné ľudské hodnoty majú nefunkčné. Kvôli tomuto deficitu nie sú schopní nielenže predikovať, ale vôbec zaregistrovať kritické, zlomové udalosti vo vývoji spoločnosti, a tak zostávajú žiť vo svojej ulite a seba-strednej ilúzii, že svet zostal tam, kde bol včera a predvčerom. Ľudia s touto poruchou v takejto spoločenskej/politickej pozícii preto v takýchto situáciách predstavujú riziko nielen pre seba, ale aj pre spoločnosť.

Ďalším prejavom spomenutej úchylky je mesiášsky komplex – zostúpil na Zem, aby sociálne spravodlivo rozdeľoval ľuďom zemské statky, samozrejme statky, ktoré vyprodukoval niekto iný (daňovníci) a na produkcii ktorých on nemá žiadnu zásluhu. Však, najväčšou pozemskou rozkošou je manipulovať s ľuďmi a míňať peniaze iných.

To zjavne súvisí aj s emociálnou inteligenciou, ktorá sa výrazne prejavuje najmä v mocenských pozíciách (viď Youtube prednášky MUDr. F. Koukolíka o mocenskej posadnutosti, vzbure deviantov, syndróme mocenskej pýchy a o iných typoch sociálnej deviácie).

Kľúčový je aj spôsob chápania demokracie. Zjednodušene povedané, štátna moc v demokracii vychádza z ľudu a ľud ju vykonáva vo voľbách. V našom okolí sa však našli politici, ktorí celý princíp demokracie časovo zredukovali na jeden deň – deň volieb. Zvyšné dni volebného obdobia už „ľud/ulica“ nemá právo zvoleným vyvoleným čo hovoriť do spôsobu vládnutia.

Ďalším diskvalifikačným kritériom participácie na spravovaní štátu je prejavenie emócií. V ostatnom čase sme už boli párkrát poučení, že „ulica/emócie nemôžu riadiť štát“. Intelektuálne a emocionálne zdravý človek musí na takú hroznú udalosť akou je poprava dvoch mladých ľudí zareagovať aj emocionálne. Deviantom to ani nehne, berie to ako štatistiku.

Preto je dôležité opätovne pripomínať, že demokracia nie je status quo, ale proces, ktorý keď prenecháme len profesionálnym politikom“, povedie zaručene a s menšími okľukami priamo do záhuby. K demokracii nevyhnutne patrí kritické myslenie, mimovládne organizácie reprezentujúce hlas verejnosti, osobná zodpovednosť a rešpektovanie pravidiel – ako štandard, nie ako výnimka. Potom nás nemusí zaskočiť ďalšia hrozná tragédia, aby nám pripomenula, že sme sa znovu ocitli za hranicou. Ešte stále sme sa nevyrovnali s mečiarizmom a v zmutovanej podobe je tu už zasa, dôsledne ani s rokom 1989, 1968, 1948 atď. Žijeme v tejto  krajine s „neznesiteľnou ľahkosťou permanentnej nevyrovnanosti“.

A tak Slovensko opäť produkuje viac káuz, ako dokáže stráviť zdravým rozumom – momentálne napr. kauza bývalého generálneho prokurátora D. Trnku, „normalizačné divadelné pondelky až nedele“ v RTVS, podivná participácia SR  na únose vietnamského manažéra s použitím slovenského vládneho špeciálu (ako môže kapitán lietadla, ktoré podlieha legislatíve SR nevedieť, koľko a akých ľudí má na palube?) atď. To, že Min. vnútra poskytuje takéto „prepravné“ služby, s medzipristátím v atraktívnej destinácii, vládam socialistických štátov sa dá, z ich hľadiska, interpretovať aj ako prejav „podnikateľského ducha“, ale pri pohľade spoza schengenskej hranice celý tento akt únosu vyzerá ako „vzorová praktika“ KGB.

Podľa informácií z vládnych štvorcových kruhov (z každého  rohu na vás vykukne nejaká kauza), SR plánuje kúpiť, prevádzkovať a prenajímať nový retiazkový kolotoč. Horšie je, že bezpečnostný protokol, ktorým sa riadi prenájom leteckého špeciálu nedosahuje ani úroveň bezpečnostného protokolu pre takýto retiazkový kolotoč.

Správy, že na Slovensko smeruje ďalšia oficiálna návšteva zo socialistického štátu na čele ktorej bude minister kultúry, generál Ho-či-co, ktorého na spiatočnej ceste aj s medzipristátím v Kremli bude za účelom študijného pobytu sprevádzať aj zatiaľ nemenovaný riaditeľ štátnej televízie nepotvrdila zatiaľ vôbec žiadna strana. Potvrdená je však skutočnosť, že akýsi riaditeľ na hearingu v poryve úprimnosti priznal, že je „citlivý“ na slovo normalizácia. Prítomný senzibil odmietol upresniť, ktorá časť tela by túto „citlivosť“ mala vykazovať.

Čo sa týka rôznych pred-mikulášskych balíčkov, odborníkovi na manažment znalostí (knowledge management) by mohlo napadnúť, že politici by mohli namiesto peňazí, ktoré predstavujú vzájomne sa vylučujúce sa zdroje (buď dáte 500 miliónov jednej skupine ľudí, alebo túto sumu dáte na vzdelávanie a školstvo pre ich vnukov, čo bude generovať príjmy aj v budúcnosti a tak sa budú môcť lepšie postarať aj o svojich predkov), „rozdávať“ aj informácie, resp. znalosti, ich využitie sa totiž vzájomne nevylučuje – keď ja vám dám informácie, resp. budem s vami zdieľať znalosti, budete ich mať aj vy aj ja a môžeme ich aj súčasne využívať! Tu je však základná otázka, aké informácie by ste sa tak mohli od nich dozvedieť? Pod ruku mi prišla inovovaná verzia staršieho dotazníka pre vtedajších členov KSČ.

 

Dotazník

1.Kto je autorom vašej diplomovej práce?

alternatíva pre ambicióznejších:

2.Viete uviesť aspoň skutočných troch autorov, ktorých publikácie ste zaradili do zoznamu publikácií vo vašom inauguračnom spise?

3.Aké široké je čoraz užšie vedenie Smeru? Už dosiahlo štádium demokratického centralizmu, alebo bude ešte horšie?

4.Pamätáte si, aký vysoký bol Najvyšší soviet?

5.Akú vojenskú hodnosť mal generálny  tajomník ÚV KSČ?

6.Prečo Danko nedostal hodnosť generalissimus, ako a kadiaľ tuto krivdu niesol?

7.Ktorá univerzita zabezpečí svojim absolventom lepšie živobytie?

a) ETH Zürich

b) DPH min. hospodárstva?

8.Kto je autorom výroku: „Bohatstvo nie je nič iného ako spokojnosť s málom?

a) Juraj Široký

b) Giovanni da Fiesole ,známy aj ako Fra Angelico

Pomocná otázka: Koľko prázdnych hláv je viac rozumu? (nápoveď pre zasvätencov 1. rádu: žiadna)

 

 

 

Teraz najčítanejšie