Denník N

Ako by mala vyzerať ideálna základná škola?

Zdroj: Bratislava24.sk
Zdroj: Bratislava24.sk

Poďme sa pozrieť na to, ako by vyzerala kvalitná základná škola. Nadýchnite sa so mnou, pripravte sa na to – a skôr, než zareagujete, prečítajte blog do konca.

Predstavme si školáčku Janku – tá bude túto školu ide navštevovať. Nastúpi na prvý stupeň. Učí sa čítať, písať, počítať – tieto veci sa dramaticky nemenia. Predsa len, sú tu isté zmeny.

Jankini učitelia prešli vzdelávaním, takže hodiny neučia iba tak, že stoja pri tabuli a vysvetľujú. Niekedy učia niektoré predmety spolu (napríklad vlastivedu s prírodovedou). Na niektorých hodinách učia Janku robiť v skupinách a riešiť problémy, inokedy zas žiaci pracujú a tvoria samostatne. Na hodinách matematiky sa učia aj základy finančnej gramotnosti. Na iných hodinách robia žiaci s technológiami, získavajú sami informácie.

Štát škole a učiteľom nehovorí, aké predmety majú v prvých 3 ročníkoch učiť, hovorí im iba, akú sadu vedomostí a schopností majú žiakom za tento čas odovzdať. Tie sú rozdelené na oblasti a je na škole, ako ich pretaví do predmetov. Pre prvé 3 ročníky štát neurčuje počet hodín predmetov. Je na škole, koľko hodín matematiky odučí v ktorom ročníku, ako si usporiada rozvrh, koľko bude trvať hodina, či bude niektoré hodiny spájať, alebo bude učiť klasické predmety ako predtým. Dôležitý je výsledok.

Štát neurčuje všetkým školám jednu učebnicu, ktorá si pochybnou cestou vysúťažila monopol. Učebnice si zabezpečuje škola sama (preplatí ich štát) a vyberá tie, ktoré najviac vyhovujú jej žiakom. Každú učebnicu musí však schváliť ministerstvo a musí byť v súlade so štátnym vzdelávacím programom pre jednotlivé oblasti.

V 4. a 5. ročníku si Janka môže vybrať úrovne hodín. Keďže ju baví matematika, bude chodiť na hodiny pre pokročilých, kde sa naučí čosi viac. Jej spolužiak v matematike zaostáva, tak bude mať hodiny na základnej úrovni, kde si utvrdí a preopakuje doterajšie poznatky.

V šiestom až deviatom ročníku (na „druhom stupni“) má Janka na výber viacero voliteľných predmetov – na jej škole ponúkajú hlavne hodiny matematiky a jazykov. V týchto ročníkoch už štát definuje náplň jednotlivých predmetov a určuje sa aj počet hodín, ktoré musí žiak z daného predmetu absolvovať. Počet hodín sa ale udáva pre 4 roky dokopy, nie pre každý ročník samostatne. Škola si hodiny a predmety do ročníkov prerozdelí sama.

Navyše, štátny vzdelávací program určuje iba 70 % celkového vyučovacieho času. Zvyšných 30 % využije škola ako chce: Môže ich prerozdeliť medzi všetky predmety a rozšíriť preberané učivo. Alebo môže vytvoriť výberové predmety a špecializovať sa – na matematiku, jazyky, informatiku… čokoľvek iné.

Prečítali ste to až sem? Ak vás to vydesilo, šokovalo, či vám to pripadá nerealizovateľné, pridávam pár upozornení:

Upozornenia:

  1. Toto nie je uletená predstava, vymyslená z nudy od zeleného stola. Je to systém, ktorý čerpá z reálne fungujúcich a úspešných systémov školstva po celom svete, z Estónska, Fínska, Singapuru ale aj z okolitých štátov.
  2. Už dnes máme na Slovensku školy, ktoré tieto zmeny zavádzajú do výučby. Na Slovensku máme školy, ktoré učia aj robotiku (napr. Žilina, Vranov nad Topľou), poskytujú krúžky, učia hodiny nad rámec osnov, špecializujú sa, vyučujú viac hodín informatiky či jazykov, kupujú či tvoria vlastné učebnice. Nerobia to vďaka systému, ale napriek nemu. Robia to aj napriek tomu, že ich štát oberá o voliteľné hodiny. Systém, ktorý navrhujem, však nie je pre niektoré školy na míle vzdialený.
  3. Tieto zmeny sa nezavádzajú nárazovo z noci na deň. Predchádza im systematické overovanie na vybraných školách, spolupráca s učiteľmi, vyhodnotenie zmien, ako aj a vzdelávanie učiteľov, ich príprava na zmeny, ich oboznamovanie s novými metódami výučby či prístupmi. Kompletný materiál nájdete na tomto linku.

Tak. A teraz, ak ste to dočítali až sem a nič ste nepreskočili, skúste komentovať. Teším sa na vaše pripomienky.

Teraz najčítanejšie