Denník N

Ako na zdanenie digitálnej ekonomiky v EÚ?

Európska komisia nedávno zverejnila balíček opatrení na zdanenie digitálnej ekonomiky. Balíček obsahuje dva návrhy, ktoré si vyslúžili kritiku nielen od predstaviteľov digitálnej ekonomiky, ale aj od OECD. Znevýhodnenie či zvýhodňovanie konkrétneho sektoru ekonomiky sa neraz ukázalo ako krátkozraké a málo efektívne riešenie. Aj preto digitálne spoločnosti naprieč Európou vyzývajú k riešeniu, ktoré zachová princíp nediskriminácie ako jeden z hlavných pilierov medzinárodného daňového systému.

Európska komisia nedávno zverejnila balíček opatrení na zdanenie digitálnej ekonomiky. Balíček obsahuje dva návrhy, ktoré si vyslúžili kritiku nielen od predstaviteľov digitálnej ekonomiky, ale aj od OECD, ktorá neodporúča zavedenie prechodných a jednostranných opatrení z dielne EÚ.

Dva kontroverzné návrhy

Dva návrhy, o ktorých je reč, sa venujú okamžitému a dlhodobému riešeniu otázky zdanenia digitálnych spoločností. Návrh spoločnej reformy pravidiel korporátnej dane pre digitálne spoločnosti na úrovni EÚ počíta so zdanením ziskov digitálnych spoločností aj v krajinách, kde daná spoločnosť nemá fyzickú prevádzku. Rozhodujúca pre zdanenie by bola fyzická prítomnosť užívateľa v danej krajine. Druhý návrh, ktorý je podľa Komisie prechodný, počíta s daňou z obratu vo výške 3 % a má zabezpečiť okamžité generovanie príjmov pre členské štáty z aktivít digitálnej ekonomiky.

Dočasná daň vo výške 3 % z obratu sa bude vzťahovať na príjmy vytvorené z činností, v ktorých užívatelia zohrávajú významnú úlohu pri tvorbe pridanej hodnoty a súčasné daňové pravidlá ich ťažko zachytávajú. Príkladom sú príjmy z predaja online reklamného priestoru (reklama cez Google či Facebook), z digitálnych sprostredkovateľských aktivít (zdieľaná ekonomika ako UBER či AirBnB) alebo z predaja údajov generovaných z informácií poskytnutých používateľmi (každá platforma či digitálna spoločnosť, ktorá zbiera dáta, napríklad aj Mastercard či e-shopy).

Daňové príjmy by vyberali členské štáty, v ktorých sa používatelia nachádzajú, a budú sa uplatňovať na spoločnosti s celkovými ročnými celosvetovými príjmami vo výške nad 750 miliónov EUR a príjmami v rámci EÚ vo výške nad 50 miliónov EUR. Menšie digitálne podniky by tak mohli spadať mimo navrhované dočasné daňové pravidlá.

Dočasné daňové pravidlá však neriešia otázku dvojitého zdanenia, navrhujú zdaniť iba špecifické oblasti digitálnej ekonomiky a nereflektujú diskusiu na pôde OECD. Daň z obratu takisto nezohľadňuje investície do výskumu a vývoja, trestá úspešné rastúce spoločnosti a neberie do úvahy rôznorodosť modelov podnikania v digitálnej ekonomike.

V SAPIE veríme v efektívnosť a férovosť spoločného postupu

Digitalizácia sa netýka iba nových technológií. Prenikla už tak hlboko aj do tradičných sektorov, že je veľmi ťažké oddeliť ju od nich za účelom definície, merania, či zdanenia digitálnej ekonomiky. Hoci je jasné, že úplne vymedzenie nie je možné, digitálna ekonomika ako taká môže profitovať práve z charakteristík, ktorými tradičný priemysel nie vždy disponuje – mobilita, množstvo užívateľských dát a sieťové efekty podnikateľských modelov digitálnych spoločností. Vďaka digitalizácii však vidíme spoločnosti naprieč sektormi rásť tempom, ktoré by bez moderných technológií nebolo možné.

Našu celú pozíciu ako aj oficiálne stanovisko a ďalšie zdroje nájdete na našom webe pod týmto odkazom.

 

Autor článku: Adela Zábražná

Autorka je výkonná riaditeľka Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku.

Teraz najčítanejšie

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) je najväčšia inovatívna aliancia na Slovensku, ktorá združuje viac než 90 členov z radov startupov, scaleupov, neziskových organizácií, investorov a korporácií. SAPIE sa venuje podpore inovatívneho ekosystému prostredníctvom projektov v oblasti inovatívneho vzdelávania a podpory startupového a inovačného ekosystému na Slovensku. Viac o SAPIE sa dozviete na našom webe www.sapie.sk.