Denník N

Právna úprava o autorských právach sa môže stať nočnou morou inovátorov

Reforma autorského práva je prvou zmenou od roku 2001. Aj napriek pôvodným sľubom EÚ, že reforma má zjednodušiť a aktualizovať autorské právo tak, aby zodpovedalo novej realite šírenia a konzumácie internetového obsahu, reforma autorského práva zatiaľ kreslí vrásky na čelo nielen autorom, ale aj vzdelávacím inštitúciám,

SAPIE sa v týchto dňoch pridalo k viac než 145 signatárom otvoreného listu, ktorí vyjadrili veľké obavy nad aktuálnou diskusiou expertov EÚ o navrhovanej smernici o autorských právach na digitálnom jednotnom trhu.

Máme veľké obavy, že text navrhnutý bulharským predsedníctvom v žiadnom prípade neodráža vyvážený kompromis, či už z hľadiska podstaty, alebo z pohľadu mnohých legitímnych obáv, ktoré boli vznesené. Namiesto toho predstavuje vážnu hrozbu pre slobodu európskych občanov a podnikov a vážne poškodí otvorenosť, konkurencieschopnosť, inovácie, vedu, výskum a vzdelávanie Európy.

Široké spektrum európskych zainteresovaných strán a odborníkov vrátane akademických pracovníkov, pedagógov, mimovládnych organizácií zastupujúcich ľudské práva a slobodu médií, vývojárov softvéru a začínajúcich podnikov opakovane varovalo pred škodami, ktoré by tieto návrhy spôsobili. Tieto námietky boli však väčšinou zamietnuté bez prítomnosti národných expertov. Takto urýchlený proces je zarážajúci, keďže Európsky parlament už oznámil, že bude potrebovať viac času (a to až do júna), aby jednoznačne zaujal stanovisko a prijal opatrnejší prístup, ktorý umožní vyhodnotiť legitímne námietky zainteresovaných strán. Ak sa v tejto diskusii nedosiahne kompromis, pôvodný úmysel modernizácie autorského práva tak, aby držalo krok s rýchlo sa meniacim svetom technológií, sa úplne minie účinku.

Namiesto toho hrozí, že európski inovátori, autori, vzdelávacie inštitúcie či neziskový sektor budú zasiahnutí spleťou nelogických pravidiel, konkrétne príklady nájdete na našom webe.

Vzhľadom na mnohé nejasnosti a nepresnosti hrozí prijatím tejto právnej úpravy obrovská ujma európskym inovátorom, vedcom, vzdelávacím inštitúciám, knihovníkom, autorom, ale aj komerčnej sfére založenej na aplikovaní výsledkov moderného výskumu v oblasti analýzy dát. Môže sa ľahko stať nočnou morou nielen pre tých, ktorých priamo zasiahne, ale aj pre členské štáty pri zavádzaní tejto reformy do praxe.

Preto v otvorenom liste dôrazne odporúčame, aby zástupcovia prehodnotili rozhodovací proces, ktorý by mal byť založený na dôkazoch, zameraný na tvorbu pravidiel autorských práv, ktoré sú vhodné pre daný účel a na vyhýbanie sa nežiadúcim škodlivým vedľajším účinkom.

Viac k téme nájdete na našom webe.

 

Autor článku: Adela Zábražná

Autorka je výkonná riaditeľka Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku.

Teraz najčítanejšie

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku

Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE) je najväčšia inovatívna aliancia na Slovensku, ktorá združuje viac než 90 členov z radov startupov, scaleupov, neziskových organizácií, investorov a korporácií. SAPIE sa venuje podpore inovatívneho ekosystému prostredníctvom projektov v oblasti inovatívneho vzdelávania a podpory startupového a inovačného ekosystému na Slovensku. Viac o SAPIE sa dozviete na našom webe www.sapie.sk.