Denník N

Pyrotechnika na futbal nepatrí

Pyrotechnika je možno pre niekoho zábavná, ale pre okolie je nebezpečná! Používaním pyrotechniky na športových podujatiach v čiastočne uzavretých priestoroch bol napríklad finálový zápas o slovenský pohár na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. Požitie pyrotechniky pri hromadných akciách možno kvalifikovať ako všeobecné ohrozenie.

V krízových zápasoch Fortuna ligy a vo finálnom zápase Slovensko pohára niektorí diváci použili „zábavnú pyrotechniku“. Názov pod ktorým sa tieto výrobky propagujú a predávajú, je nevhodný. Pyrotechnika je možno pre niekoho zábavná, ale pre okolie je nebezpečná! Pri použití pyrotechniky je okolie ohrozené výbušnou silou petard, ohňom svetlíc a vdychovaním dymových plynov zo svetlíc a dymovníc. Výrobcovia a predajcovia pyrotechniky ponúkajú svoje produkty aj na internete. Žiaden z výrobcov ani predajcov na svojej stránke neuvádza bezpečnostné listy produktov, ktoré majú v sortimente. Na ich stránkach sú uvedené pokyny ako zaobchádzať s pyrotechnikou resp. upozornenia čoho sa vyvarovať pri používaní pyrotechniky. Ako príklad možno uviesť texty, ktoré upozorňujú zákazníkov nakupujúcich pyrotechniku o pravidlách jej používania [1,2]:

Bezpečnostné pokyny:

Pirát je nutné hádzať do diaľky.

Ihneď po zapálení petardy odhoďte do vzdialenosti minimálne 10 metrov.

Po troch až šiestich sekundách nasleduje silná hlasná explózia sa zábleskom.

Nikdy nehádžte petardy na osoby, zvieratá a iné živé a neživé objekty.

Ak petarda z akéhokoľvek dôvodu zlyhá a neexploduje, počkajte 30 minút a potom ponorte petardy do nádoby s vodou.

 

Z týchto upozornení jednoznačne vyplýva, že použitie týchto pyrotechnických výrobkov je nebezpečné a hlavne počas organizovaných masových akcií ohrozuje bezpečnosť a zdravie prítomných ľudí. Výbušná sila petard je schopná spôsobiť vážne zranenie ak sa petardy úmyselným alebo neúmyselným činom dostanú do blízkosti človeka. Pri neopatrnom, nešikovnom alebo neodbornom  narábaní môžu horiace svetlice spôsobiť vážne popáleniny.  Vdychovanie dymu z horiacich svetlíc a hlavne z dymovníc je mimoriadne nebezpečné. V literatúre je popísané zloženie a obsah zložiek dymových plynov, ktoré vznikajú pri horení svetlíc a dymovníc. Autori v odbornom článku [3] uvádzajú prehľad negatívnych účinkov splodín z pyrotechniky na ľudský organizmus a článok cituje okolo 50 zdrojov. Podľa článku uhlík a síru obsahujú všetky pyrotechnické výrobky. Okrem toho sa pri výrobe do týchto produktov pridáva množstvo látok, ako arzén, mangán, hliník, práškový železný prach, chloristan draselný, šťaveľan sodný, dusičnan strontnatý, dusičnan bárnatý a iné látky, ktoré pôsobia ako oxidačné činidlá, látky horľavé a látky farbiace plameň. Pri spaľovaní sa z pyrotechniky uvoľňuje veľké množstvo látok znečisťujúcich ovzdušie, najmä oxid siričitý (SO2), oxid uhličitý (CO2), oxid uhoľnatý (CO), oxidy dusíka a tuhé častice. V splodinách z pyrotechniky sa zistili podstatne vyššie koncentrácie hliníka, bária, medi, stroncia, antimónu, olova, draslíka, mangánu a kadmia ako je únosné.  Zistila sa aj prítomnosť kancerogénnych prchavých aj neprchavých aromátov. Zloženie produktov a ich koncentrácie sa rôznych štúdiách líšili, pretože pyrotechnika má rôzne zloženie a obsahuje aj rôzne kombinácie kovov.

V literatúre celý rad článkov detailne opisujúcich vplyv zložiek dymových plynov na zdravie ľudí. Je dokázané, že dymové plyny obsahujú celý rad látok, ktoré sú pre ľudský organizmus mimoriadne nebezpečné. V uzavretom alebo čiastočne otvorenom priestore, v ktorom je obmedzené prúdenie vzduchu, ostávajú dymové splodiny dlho. Vdychovaním takejto zmesi spalín so vzduchom sa jedovaté a kancerogénne zložky zo spalín dostávajú do ľudského organizmu. Dymové plyny takto zaťažujú hráčov, rozhodcov, divákov i ostaných účastníkov podujatia.  Hráč má pri pohybe v rozhodujúcich akciách vysokú tepovú frekvenciu a predýcha veľký objem vzduchu. No zvýšenú tepovú frekvenciu a spotrebu vzduchu majú na štadióne všetci. Štúdie zahrnuté v dokumentoch sa vykonávali vonku. Pri výskume, ktorý sa uskutočnil v interiéri spočiatku zaznamenali vysoké koncentrácie tuhých častíc. Autori tvrdili, že interiérové zaťaženie ​​pyrotechnickými splodinami je pre zdravie potenciálne nebezpečnejšie, pretože častice sú rozptýlené v malom objeme vzduchu. Sú tiež transportované bližšie k divákom, ako je to v prípade vonkajšieho zaťaženia pyrotechnickými splodinami [4]. Takto znečistené prostredie je mimoriadne nebezpečné pre alergikov, astmatikov, ľudí trpiacich na chronickú chorobu plúc (COPD chronic obstructive pulmonary disease). Predpokladá sa, že deti sú zvlášť náchylné na škodlivé účinky znečistenia okolitého ovzdušia. V porovnaní s dospelými majú deti slabú obranyschopnosť proti časticiam a plynným znečisťujúcim látkam a ich dýchacie cesty sú viac priepustné pre látky inhalované zo znečisteného ovzdušia. Deti majú väčšiu fyzickú aktivitu ako dospelí. preto ich príjem vzduchu do pľúc je vyšší ako príjem dospelých [5].

Prostredie zamorené dymom zo svetlíc a dymovníc je hromadným ohrozením. Hromadné ohrozenie má byť kvalifikované ako trestný čin. Používaním pyrotechniky na športových podujatiach v čiastočne uzavretých priestoroch bol napríklad finálový zápas o slovenský pohár na Štadióne Antona Malatinského v Trnave. Požitie pyrotechniky pri hromadných akciách možno kvalifikovať  ako všeobecné ohrozenie:

Všeobecné ohrozenie (Trestný zákon) [6]
§ 284
(1) Kto úmyselne

  1. a) vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu tým, že spôsobí požiar alebo povodeň, alebo poruchu, či haváriu prostriedku hromadnej prepravy, alebo škodlivý účinok výbušnín, plynu, elektriny, rádioaktivity alebo iných podobne nebezpečných látok alebo síl, alebo sa dopustí iného podobného nebezpečného konania (všeobecné nebezpečenstvo), alebo
  2. b) všeobecné nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo zmiernenie, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

Je prekvapujúce, že SFZ , únia ligových klubov ako aj organizátori futbalových zápasov sa nečinne prizerajú ako konkrétny nezodpovední a agresívny diváci hazardujú s ľudským zdravím. V záujem všetkých je, aby bola pyrotechnika na štadiónoch zakázaná a aj trestaná. Dať podnet na trestné stíhanie na neznámych páchateľov za všeobecné ohrozenie by bol namieste. Je možné, že výsledkom by bol to, že skutok sa nestal.  Je prekvapujúce, že napr. v Dánsku je používanie pyrotechniky na futbalových zápasoch povolené [7].  To ale neznamená, že máme zlé veci kopírovať, práve naopak mali by sme byť príkladom a pyrotechniku na štadiónoch zakázať.

Zdroje

[1]

https://pyrosr.cz/petardy/petardy-pirat-50ks-17.html

Pyrosr.cz (MIRA sparkle s.r.o.) Oldřichovice 869, 739 61 Třinec, Czech Republic

[2]

http://www.jutomshop.sk/pyrotechnika-petardy-pirat-100ks-2

jutomshop.sk, Konderla Tomáš, Svibická 1792/4, Český Těšín 73701 Česká republika

 

[3]

https://pdfs.semanticscholar.org/4c1c/2b75dfec490ab309ebaf02627d7cda08d468.pdf

Ying Wang, Guoshun Zhuang, Chang Xu, , Zhisheng An: The air pollution caused by the burning of fireworks during the lantern festival in Beijing. Atmospheric Environment 41 (2007) 417–431

[4]

https://www.lewik.org/term/1288/vseobecne-ohrozenie-trestny-zakon/

[6]

Dutcher DD, Perry KD, Cahill TA, Copeland SA. Effects of indoor pyrotechnic displays on the air quality in the Houston Astrodome. J Air Waste Manag Assoc. 1999;49:156–60.

[5]

Moreno T, Querol X, Alastuey A, Minguillón MC, Pey J, Rodriguez S, et al. Recreational atmospheric pollution episodes: Inhalable metalliferous particles from fireworks displays. Atmos Environ. 2007;41:913–22.

[6]

https://www.lewik.org/term/1288/vseobecne-ohrozenie-trestny-zakon/

[7]

Juraj Berzedy: Futbal sa v Dánsku hrá pre ľudí, tvrdí Vavro, SME, str. 17, 10. 5. 2018

 

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Pavol Daučík

Moje články sú o futbale. Nie som fanúšik. Som chemik a (ex)futbalový tréner II. triedy s neplatnou licenciou. Píšem keď musím a mám čas.