Denník N

Lukratívne pozemky

riešenie problému sídiel marginalizovaných skupín obyvateľstva, známych ako rómske osady, môže byť prospešné pre obe strany. problém je nájsť vhodné pozemky.

Myslím, že ešte veľa ľudí si neuvedomilo dosah jednej zmeny zákona č.330/1991 Z,z, o pozemkových úpravách súvisiacej s vysporiadaním  pozemkov v rómskych osadách, eufeministicky nazývaných marginalizované skupiny obyvateľstva, kde pozemky, ktoré sa vymenia poskytne hlavne štát. Ak si dokážu isté skupiny ľudí nájsť pozemky, ktoré majú investičný potenciál, tak neverím, že by to nevedeli nájsť ľudia, ktorí vlastnia pozemky v rómskych osadách. Jediný rozdiel je v tom, že kým týchto ľudí rozdeľujú ich individuálne záujmy, tých druhých spája záujem vyjadrený v eurách. Preto by sme mali sledovať, kde sa vydávajú pozemky v reštitúciách, lebo to je indikátor ich ekonomického potenciálu.

Stretávame sa s tým, že vlastníkom, ktorí majú neuspokojené reštitučné nároky niekoľko rokov, sa reštitúcia vybaví veľmi rýchlo, najmä ak svoj nárok postúpia tretej osobe. V mnohých prípadoch, kedy reštitúcia dlho trvá je dôvodom neuspokojiteľnosť reštituentov, ale to sa skôr týka v hlavne nie veľkých výmer. V zásade sa dajú reštitúcie rozdeliť do dvoch kategórií, v jednej sú reštituenti, ktorí dostávajú pozemky ako náhradu za iné pozemky, kým v druhej skupine dostávajú pozemky ako protihodnotu za iné majetky ako pozemky. Po určení hodnoty pôvodného majetku sa výmera nových pozemkov určila tak, aby výmera nových pozemkov mala rovnakú hodnotu. A tak sa môže stať, že výmera reštitučných nárokov presahuje výmeru katastra, alebo parciel vo vlastníctve štátu v danom katastrálnom území. Pri pozemkových úpravách sa zrazu uplatňujú reštitučné nároky, ktoré dokážu zobrať výmery potrebné na spoločné zariadenia a opatrenia a v konečnom dôsledku budú musieť na ich výmeru prispieť všetci vlastníci, hoci nemuseli. Dôvodom je to, že výmeru potrebnú na spoločné zariadenia a opatrenia by mal  poskytnúť hlavne štát a obec. Aj z tohto dôvodu by v katastrálnych územiach, kde sa budú vykonávať pozemkové úpravy by mali byť reštitúcie vyriešené, alebo sa riešiť až po ukončení pozemkových úprav.

Reštitúcie sú tiež typickým príkladom toho, ako sa zmenil jednoduchý a dobre myslený úmysel na biznis. Reštitúcie vybavovali spočiatku „malí“ realitní agenti. Títo ľudia našli spôsoby ako identifikovať reštituentov, ich nároky a ako nájsť parcely vo vlastníctve štátu a realizovať tieto nároky. A to nešlo bez osobných kontaktov a v tých časoch, keď ešte neboli dokončené ROEPy a informačný systém katastra nehnuteľností bol v plienkach. Dá sa predpokladať, že vytvorili sieť, z ktorej sa vytvorilo niečo ako priemysel. Spravidla takéto systémy prekročia svoje hranice a niekde to skončí katastrofou, ktorá nutne zmení alebo vytvorí systém kontrol vynútených verejnosťou. A na ich prekonanie je nutný čas, aby sa všetko vrátilo do starých koľají, avšak na vyššej úrovni.

Preto by bolo namieste žiadať riešenie takýchto reštitúcií a vyriešiť ich finančne – bolo by to pre štát podstatne lacnejšie a nedochádzalo by problémom, keď sa k pôde dostávajú skupiny profesionálnych reštituentov.

Teraz najčítanejšie