Denník N

Boj o študentov práva sa presúva na stredné odborné školy…

Študenti práva a medicíny kedysi boli v dôsledku náročného výberového procesu považovaní za záruku kvality. Od roku 2011 sa však pomyselné nožnice medzi oboma profesiami začali rýchlo roztvárať, a to na škodu pre právnikov. Kvalita sa v práve prepadáva spoločne s jeho atraktivitou, čoho dôsledkom sú gymnazisti na právnických fakultách nahrádzaní vysokými počtami absolventov stredných odborných škôl.

https://www.savannahtech.edu/academics/all-programs/welding-joining-technology/

Pred prijatím kladiva na koncipientov (predĺžením povinnej koncipientskej praxe na 5 rokov v roku 2012) sa na jedno študentské miesto na právnickej fakulte hlásilo 2,04 záujemcov, na verejných právnických fakultách dokonca 2,35 záujemcov. V roku 2016 to už bolo len 1,11 záujemcu. Selektívny proces bol vykorenený, a preto právnické fakulty prijímajú prakticky každého záujemcu. Výsledný stav nie je chybou fakúlt, ale dlhoročnej politiky advokátskej komory, ktorá sa všemožne snaží chrániť a uzatvoriť trh advokátov.

Nevyhnutnou súčasťou nezáujmu o štúdium práva je pokles kvality jeho študentov. Kým v roku 2011 až 89% študentov prvých ročníkov právnických fakúlt ukončilo gymnáziá a len 11% študentov odborné školy, tak v tomto akademickom roku pomer absolventov odborných škôl stúpol na viac ako štvrtinu, t.j. 25,1%! Ak by niekto chcel tvrdiť, že je to všeobecný trend, tak sa mýli. V roku 2017 bolo v prvých ročníkoch lekárskych fakúlt až 92,4% absolventov gymnázií, teda počet absolventov odborných škôl bol viac ako trojnásobne nižší oproti právnickým fakultám.

Čo je zlé na tom, že každý štvrtý študent práva neabsolvoval gymnázium? V prvom rade študenti konzervatórií, obchodných akadémií, stredných odborných a priemyslových škôl majú viac praktické a úzko špecializované osnovy, ktoré neobsahujú také množstvo dejepisu, filozofie, náuky o spoločnosti ekonómie a práva. Nakoľko na právnických fakultách už absentujú prijímacie pohovory, tak je vysoká pravdepodobnosť, že dané poznatky vo voľnom čase počas letných prázdnin už nenadobudnú. Absolventi odborných škôl tak vstupujú na právnické fakulty s hendikepom, ktorý ich bude limitovať pri absorbcii nových poznatkov. V dôsledku financovania od počtu študentov si právnické fakulty nemôžu dovoliť „vyliať“ zo štúdia všetkých študentov, ktorí nesplnia kedysi prísne kritériá. A tak sa do obehu s veľkou pravdepodobnosťou dostávajú právnici, ktorí nespĺňajú ani minimálne kvalitatívne kritériá.

Kým advokátska komora naďalej čaká na dôkazy o priaznivom vplyve päťročnej praxe, tak Iniciatíva za lepšiu advokáciu identifikovala ďalší v rade dôkazov o jej ničivom efekte na atraktivitu a kvalitu práva.

O týchto zisteniach sme otvoreným listom informovali nového ministra spravodlivosti Gábora Gála a veríme, že sa k nepriaznivému vývoju vo svojom rezorte postaví aktívne. Ostáva len dúfať, že skrátením koncipientskej praxe nastúpime na dlhú cestu prinavrátenia atraktivity a s tým spojenej kvality právnických fakúlt.

Marián Porvažník
Iniciatíva za lepšiu advokáciu

Viac informácií o našej činnosti nájdete na našom profile

Teraz najčítanejšie

Lepšia advokácia

Sme skupina právnikov, advokátov, študentov práva a advokátskych koncipientov. Pochádzame z rôznych kútov Slovenska a pôsobíme (alebo sme pôsobili) na univerzitách, v advokátskych kanceláriách a vo verejných inštitúciách doma aj v zahraničí. Všetkých nás spája láska k domovine a tiež túžba meniť našu krajinu na lepšie miesto pre život.