Denník N

Ako prichádzajú podnikajúci rodičia o daňový bonus

Foto – Fotolia
Foto – Fotolia

Súčasne platný zákon o dani z príjmov má za sebou toľko noviel a obsahuje toľko výnimiek, že aj kombinácia labyrintu s Gordickým uzlom by bledla závisťou.

Niet preto divu, že neustále obsahuje tajné zákutia, do ktorých sa niekto skryje a niekto musí hľadať ďalšiu cestu ako z labyrintu von. Napríklad, aj taký daňový bonus neposkytuje rovnaký profit všetkým rodičom, respektíve ich deťom, pretože primárne im je určený.

Tento náš súčasne platný Zákon o dani z príjmov § 33, odsek 1 hovorí:

„Daňovník, ktorý v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo ktorý mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, môže si uplatniť daňový bonus v sume …..“

A práve tu narážame na diskrimináciu rodičov podnikateľov, živnostníkov, teda daňovníkov, ktorí majú príjmy podľa §6, ktorým oproti zamestnancom, teda daňovníkom s príjmami podľa § 5 nestačí mať len príjem vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čo je podmienka na to, aby si mohli uplatniť daňový bonus na dieťa, ale musia vykázať aj základ dane, čo znamená, že nemôžu byť v strate.

Ak by ste si v prvej chvíli mysleli, že je správne trestať rodičov za to, že nevedia podnikať, lebo sú v strate a daňový bonus si nezaslúžia, tak si na minimálne dvoch príkladoch ukážeme, že práve rodičia, ktorí poctivo podnikajú, alebo podnikajú v malom, sa vedia veľmi ľahko dostať do straty.

V prípade živnostníkov je veľmi jednoduché dostať sa do straty nie zlým podnikaním, ale napríklad tým, že živnostník nakúpi a zaplatí zásoby tovaru, poctivo zaplatí faktúry, ale jemu na strane príjmov nezaplatia do konca roka odberatelia. Takýmto ustanovením dokonca štát robí rozdiely aj medzi živnostníkmi samotnými, nakoľko pokiaľ živnostník uplatní paušálne výdavky do straty sa nedostane, ale pokiaľ nespĺňa podmienky na uplatnenie paušálnych výdavkov a musí uplatniť reálne výdavky, do straty sa dostať môže. To znamená, že z pohľadu uplatnenia daňových výdavkov a teda vykázania, resp. nevykázania základu dane, ktorý je v súčasnosti podmienkou na uplatnenie daňového bonusu, robí zákon rozdiely aj medzi živnostníkmi samotnými.

Iným príkladom môže byť podnikajúci rodič, ktorého mesačné príjmy z podnikania sú nižšie, zhruba na úrovni minimálnej mzdy. K takejto výške príjmov, ak si uplatní paušálne výdavky a uhradené odvody, veľmi ľahko sa dostane do straty a to podnikanie samotné vôbec nemusí byť stratové, napriek tomu jeho deti daňový bonus nedostanú.

Takýmto činom ale štát netrestá rodičov, trestá deti takýchto podnikateľov a podnikateliek, lebo nemajú nárok na daňový bonus a ten sa predsa poskytuje na dieťa, nie na rodiča.

Túto nespravodlivosť je veľmi ľahké odstrániť vymazaním pár slovíčok „a vykázal základ dane“ a práve v týchto dňoch je na to ideálna príležitosť, pretože takýto návrh novely zákona sa nachádza v parlamente. Stačí ho posunúť do ďalšieho legislatívneho procesu.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka na dane, odvody a podnikateľské prostredie.