Denník N

Ondrejovi Janíčkovi treba vytrhnúť jazyk … slušným ľuďom dať najavo, že bola vyvesená zástava strachu

Justícia chráni svoju elitu a lynčuje svedkov korupcie…

Sledovala som prípravu a mnohé signály pred tlačovou konferenciou 7.mája 2018 , kde Ondrej Janíček a ďalší svedkovia otvorene vystúpili a hovorili a praktikách justičnej mafie.  Otvorili  trinástu komnatu trenčianskej justície s menami a faktami,  ktoré  jednoznačne viedli k sudcovskej a personálnej minulosti štátnej tajomníčky Jankovskej.

Tragédia Jána Kuciaka významne posunula hranice novinárskej a občianskej odvahy v boji proti  korupcii, mafii a hlavne v odhaľovaní ľudí zneužívajúcich zverenú štátnu moc a aj Ondrej Janíček dúfal, že keď bez zveličovania nazve veci a fakty pravým menom, povie ich otvorene,  niekto začne tieto fakty, súvislosti  a z toho vyplývajúce podozrenia preverovať. Nezachytila som od neho  a ani z vyhlásení štátnej moci, že by sa ktokoľvek týchto zverejnených informácii ujal, začal vec riešiť a predvolal k podaniu vysvetlenia,  či pani štátnu tajomníčku Jankovskú alebo spomínaných ľudí. Títo ľudia však dostali priestor v médiách  – Zúbek  s Jankovskou  v jedinečnom zosúladení sa vyjadrovali k tomu, čo odznelo.

Trenčín, najzákernejšie  Mečiarovské  hniezdo  totalitnej hniloby, rodinkárstva a zakoreneného justičného biznisu.  Janíček bol zadržaný za informácie,  ktoré odzneli na tlačovke a  niekto odvodil záver, že ho týmto ohovoril a poškodil.  Zrejme iný trestnoprávny záver sa dá ťažko vyvodzovať z medializovaných aktivít Ondra Janíčka . Skúsme sa však pozrieť, ako polícia rieši trestné činy kvalifikované ako skutky proti občianskemu spolunažívaniu.

Štandartne sa s vecou ani nezaoberá, maximálne tak policajt pošle predvolanie  na vypočutie, ak už bolo do zápisnice podané trestné oznámenie poškodeným. Prístup po prijatí oznámenia  skutku bol neštandardný od samého začiatku.  Polícia, ktorá v prípade  údajných vyhrážok Kuciakovi  nepotrebovala Kočnera ani  vypočuť, zrazu konala.  Pardon, nie tá istá polícia. Trenčianska  polícia, dozorovaná prokurátorom z Trenčína . Janíčkove vyjadrenia pravdepodobne  otriasajú kariérou štátnej tajomníčky, ohrozujú predstaviteľov trenčianskej justície a s hierarchiou podsvetia natoľko, že  musia ísť bokom diplomatické a etické pravidlá, udiera sa na nákovu  s vyššou intenzitou. Ondrovi  Janíčkovi treba vytrhnúť jazyk… rodine a priaznivcom dať najavo, že bola vyvesená zástava strachu.

Neviem, či si môžeme položiť takú nehoráznu otázku, či je prípadné verejné skúmanie rozhodnutí  štátnej tajomníčky Jankovskej svätokrádež.

Na mieste aj iná otázka. Nespoliehal sa náhodou Janíček na silu verejnej mienky a súčasné pohnutia slobody tlače po Kuciakovej smrti príliš na to, že stačí prezentovať pravdu a tým sa rozsekne uzol korupcie? Nuž, odpoveď je taká, že v mútnych vodách justície je veľa nevybuchnutých mín a hlboko zakódovaných vzťahov, záväzkov  z kolegiality a osobných a politických záujmov.

Zadržanie Janíčka  políciou  je čírou  demonštráciou  moci a vplyvu štátnej tajomníčky  JUDr. Jankovskej v trenčianskom justičnom prostredí . Prípravný sudca je zo súdu, kde Jankovská dlhodobo pôsobila  a nepochopiteľné odsunutie Janíčka do Bánoviec nad Bebravou je len zahmlievanie.

Mala som tú česť a okúsila, čo dokážu rodinné, personálne a prepojenia  predstaviteľov justície v Trenčíne, ale predpokladala  som,  že po Kuciakovej smrti  justičná hydra nebude mať odvahu vystrčiť svoju odpornú hlavu a vyčíňať ako pred mnohými rokmi. V dobe neotrasiteľného Mečiarizmu zapustila základy tejto mašinérie tak hlboko, že funguje dodnes. Mýlila som sa. Priority boli evidentne iné ako v bežných prípadoch vyšetrovania a potreba niekoho chrániť pred Janíčkom bola mimoriadne vysoká. Vyššia ako kedykoľvek predtým a u kohokoľvek.

Čo čaká Janíčka?

Bude dôležité zverejniť jeho obvinenie a tvrdenia poškodených, ktorí iniciovali postup polície a súdov za údajné spáchanie trestného činu ohovárania –  skutku,  ktorý by podľa diskusií bežiacich v politike i medzi novinármi mal byť paragrafovo zrušený ako trestný čin  pokiaľ sa týka verejného  činiteľa, či osoby poverenej  spravovaním štátnej záležitosti.

Ak budeme vedieť, čo sa mu kladie za vinu a kto je poškodený, bude možné  demaskovať celý obludný systém manipulovania a zneužitia polície, prokuratúry a súdu, prípadne si vyjasniť aká tu je primeranosť použitia nástrojov donucovania a obmedzovania osobnej slobody, najmä ak  po slobode behajú vrahovia, násilníci,   politickí defraudanti, tunelári. Tak, či tak … Ondrej  Janíček bude musieť nezákonnú väzbu strpieť. Môžeme iba dúfať, že niekto ho nebude chcieť psychicky „vyšetriť, či  vyliečiť  z jeho bludných predstáv – potom by sme mohli byť svedkom jeho seba obvinenia, jeho prosíkajúcej rodiny za odpustenie jeho správania , alebo prenasledovania.

Novinári , nevidíte že tu lynčujú človeka,  ktorý s ohrozením vlastnej existencie poukázal na korupciu a teraz ho upratujú, likvidujú jeho osobnú integritu a intelekt nástrojmi a inštitúciami, ktoré kritizoval?

Pýtajte sa Generálneho prokurátora a Policajného prezidenta, Ministra spravodlivosti , či by miesto Janíčka nebolo potrebné vyšetrovať tvrdenia,  ktoré on aj ďalší svedkovia 7. mája priniesli?

Spýtajte sa, či  nie je  na mieste, etické a profesionálne zabrániť Jankovskej vplývať na svedkov a osoby procesne činné voči Janíčkovi,   brať vážne,  čo Janíček povedal a profesionálne, nezávisle a  v súlade so zákonom informácie  preveriť a informovať verejnosť?

Teraz najčítanejšie