Denník N

Právnička Janka Debrecéniová: O zákrokoch na našom tele rozhodujeme len my samy

Ako by sa rodili naše deti, keby v pôrodniciach fungovala dobrá prax? Pri príležitosti Svetového týždňa rešpektu k pôrodu prinášame každý deň ukážku z dokumentárneho filmu Medzi nami s komentárom expertky alebo experta. O tom, že informovaný súhlas nie je len podpísaný kus papiera, dnes píše právnička Janka Debrecéniová zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť.

Zdravotnícky personál v ukážke vykonáva viaceré intervencie – vaginálne vyšetrenie, amniotómiu (prepichnutie vaku blán) a aplikáciu kanyly. Na žiadnu z nich si od rodiacej ženy nevypýtal informovaný súhlas. Pri amniotómii žena dokonca nedostala ani zrozumiteľnú informáciu o tom, že sa takýto zákrok ide udiať. Komunikácia lekára je autoritatívna a direktívna. Jej nerovnocennosť ešte zvýrazňuje fakt, že rodiaca žena počas nej leží v bolestiach s obnaženými rodidlami, a lekár, ktorý nad ňou stojí oblečený, má ruku v jej vagíne.

Jedine rodiaca žena je oprávnená rozhodovať o tom, čo sa udeje s jej telom. Ani tá najminiatúrnejšia intervencia teda nesmie byť pri pôrode vykonaná bez toho, že by s ňou dotknutá žena súhlasila. Jej súhlas musí byť slobodný, nesmie byť získavaný nátlakom ani manipuláciou. Akékoľvek vyšetrenie, zákrok či podanie medikamentov môže nasledovať až potom, čo žena dostala dostatočné a zrozumiteľné informácie o účele a povahe navrhovanej intervencie, o jej benefitoch a rizikách, o alternatívach k nej, a potom, čo mala dostatok času sa rozhodnúť.

Získavanie informovaného súhlasu nemožno redukovať na získanie podpisu rodiacej ženy na predtlačený formulár, ale musí ísť o proces, ktorý prebieha neustále v rámci rešpektujúcej, dôstojnej, efektívnej a empatickej komunikácie zo strany zdravotníckeho personálu. Takýto typ komunikácie odporúča aj Svetová zdravotnícka organizácia.

 

Mgr. Janka Debrecéniová, MJur., PhD., právnička zo združenia Občan, demokracia a zodpovednosť,  editorka publikácií Ženy – Matky – Telá 

 

Knihu Ženy – Matky – Telá o právach žien pri pôrode si môžete bezplatne stiahnuť TU

Poznámka:Táto iniciatíva vznikla na základe spolupráce ľudí, ktorí chcú zlepšovať slovenské pôrodníctvo. Všetky expertky a experti poskytli svoj odborný názor na voľné šírenie a bez nároku na honorár. Pretože #naporodezalezi.

 

Prečítajte si aj:

 

Prečítajte si aj:

Lekárka Lucia Kantorová: Zdravie v dospelosti sa začína už v pôrodnici

Pôrodná asistentka Iveta Lazorová: Čupieť alebo kľačať počas pôrodu je bezpečnejšie pre ženu aj dieťa

Aktivistka Zuzana Krišková: Rodí žena, nie zdravotnícky personál

Pôrodník Viliam Lokša: Sme zodpovední za to, ako ženy na pôrod spomínajú

Ombudsmanka Mária Patakyová: Šitie po pôrode nemá bolieť

Psychiater Jozef Hašto: Dieťa s matkou potrebujú byť po pôrode spolu, aby sa do seba zamilovali

Teraz najčítanejšie