Denník N

Pôrodník Viliam Lokša: Sme zodpovední za to, ako ženy na pôrod spomínajú

Ako by sa rodili naše deti, keby v pôrodniciach fungovala dobrá prax? Pri príležitosti Svetového týždňa rešpektu k pôrodu prinášame každý deň ukážku z dokumentárneho filmu Medzi nami s komentárom expertky alebo experta. O tom, že trpezlivosť a empatia patria medzi pracovné nástroje zdravotníckeho personálu, dnes píše Viliam Lokša − slovenský pôrodník, ktorý už takmer 30 rokov pôsobí v Rakúsku.

Ak príde rodička do pôrodnice s pravidelnou pôrodnou činnosťou, dostáva sa do starostlivosti pôrodnej asistentky. Tá zhodnotí všetky nálezy (vaginálne vyšetrenie, CTG) a rozhodne, či je pôrodná činnosť v norme. Ak áno, žena zostáva v starostlivosti pôrodnej asistentky. Ak nie, informuje lekára, ktorý určí po rozhovore s rodičkou a pôrodnou asistentkou ďalší postup.

Pôrod dieťaťa je pre každú ženu nezabudnuteľným zážitkom na celý život. Priebeh prvej doby pôrodnej (tzv. otváracej) je vysoko individuálny, prah vnímania bolesti je u každej rodičky iný. Bolesti kontrakcie majú rôznu pravidelnosť a intenzitu. Rodička musí byť informovaná o možnostiach ovplyvnenia kontrakcií a musí mať možnosť sa vyjadriť, či návrhy pôrodnej asistentky alebo lekára akceptuje.

Zdravotnícky personál musí na rodičku pozitívne vplývať, podporovať ju a utešovať. Musí zachovať trpezlivosť a profesionalitu, najmä v prípadoch vysokého emocionálneho napätia počas prvej i druhej doby pôrodnej. Nikdy ani v náznakoch nemôže hroziť rodičke násilím. Takéto konanie je neospravedlniteľné a musí byť sankcionované. Na zamedzenie takejto činnosti je vhodná prítomnosť ženinho partnera alebo inej sprevádzajúcej osoby pri pôrode.

Rozhodujúcimi aktérmi ale vždy zostanú pôrodná asistentka a lekár, ich odbornosť, trpezlivosť a ľudské kvality. Tí sú nakoniec zodpovední za to, či bude rodička na pôrod a pobyt v nemocnici spomínať pozitívne alebo negatívne.

Dr. Viliam Lokša

 

Poznámka:Táto iniciatíva vznikla na základe spolupráce ľudí, ktorí chcú zlepšovať slovenské pôrodníctvo. Všetky expertky a experti poskytli svoj odborný názor na voľné šírenie a bez nároku na honorár. Pretože #naporodezalezi.

 

Prečítajte si aj:

Lekárka Lucia Kantorová: Zdravie v dospelosti sa začína už v pôrodnici

Pôrodná asistentka Iveta Lazorová: Čupieť alebo kľačať počas pôrodu je bezpečnejšie pre ženu aj dieťa

Právnička Janka Debrecéniová: O zákrokoch na našom tele rozhodujeme len my samy

Aktivistka Zuzana Krišková: Rodí žena, nie zdravotnícky personál

Ombudsmanka Mária Patakyová: Šitie po pôrode nemá bolieť

Psychiater Jozef Hašto: Dieťa s matkou potrebujú byť po pôrode spolu, aby sa do seba zamilovali

Teraz najčítanejšie