Denník N

Avizované zdaňovanie Facebooku a Google je tu!

Ministerstvo financií predložili do pripomienkového konania návrh, ktorý sa týka zdanenia digitálnych služieb.

Možno si spomínate, ako som začiatkom roka písala blog o zmenách pre poskytovateľov služieb prostredníctvom digitálnych platforiem a ich nových povinností v oblasti podnikania a zdaňovania.

Presne v tomto období avizoval minister Kažimír aj ďalšie opatrenia, ktoré by sa mali týkať digitálnych služieb a veľkých hráčov, rovnako ako zavedenia opatrení v oblasti zdaňovania kryptomien. Nepretieklo ani veľa vody dole Dunajom a prvé lastovičky pristávajú v legislatívnom procese.

Tento týždeň predložilo Ministerstvo financií do pripomienkového konania návrh riadneho predbežného stanoviska k návrhu európskej smernice o spoločnom systéme zdanenia digitálnych služieb formou dane z výnosov z poskytovania určitých digitálnych služieb. A čo sa v stanovisku píše?

Okrem toho, že súhlasíme s odstránením nespravodlivého podnikania a hlavne zdaňovania, ponúkam vám v tomto blogu základné parametre novej navrhovanej dane. Podotýkam, že vzhľadom na to, že problematika modernej, digitálnej a zdieľanej ekonomiky je veľmi aktuálna a rýchlejšia ako európske predpisy, tak sa bude jednať o dočasné opatrenie, ktoré sú povinné prijať členské štáty, kým sa pani únia nedohodne na spoločnom legislatívnom postupe.

Členské štáty musia prijať túto dočasnú daň v legislatíve do 31. 12. 2019 a platiť by mala od roku 2020, pričom sa bude jednať o nepriamu daň. Povinnosť platiť ju, budú mať subjekty, ktoré poskytujú digitálne služby:

  • spočívajúce v umiestnení reklamy zacielenej na používateľov digitálneho rozhrania na dané digitálne rozhranie (Facebook, Google…)
  • spočívajúce v sprístupňovaní viacstranných digitálnych rozhraní používateľom, označované aj ako sprostredkovateľské služby, ktoré používateľom umožňujú vyhľadávať iných používateľov a komunikovať s nimi, a ktoré môžu uľahčiť poskytovanie dodávok tovarov alebo služieb priamo medzi používateľmi (Booking, Airbnb….)
  • prenos zhromaždených údajov používateľoch, ktoré sa získali z činností týchto používateľov na digitálnych rozhraniach.

Daň z digitálnych služieb bude vo výške 3 % z hrubých ročných výnosov spoločností, ktorých:

  • celková výška celosvetových výnosov za posledné ukončené obdobie, za ktoré je k dispozícii účtovná závierka, presahuje 750 miliónov eur

a

  • celková suma zdaniteľných výnosov získaných subjektom v rámci únie počas tohto účtovného obdobia presahuje 50 miliónov eur.

Daňová povinnosť v členskom štáte sa určí na základe pomeru zdaniteľných výnosov získaných v danom členskom štáte.

Daň z právnických osôb a jej výber každoročne u nás klesá, rovnako ako klesá ochota podnikateľov ju platiť za to nepodnikateľské prostredie, ktoré tu posledné vlády vytvorili. V tejto oblasti už sa nemáme veľmi kam vo výbere posunúť, takže rozhodnutie namiesto ďalšej šikany tuzemských firiem zdaniť svetové giganty, ktoré tu poskytujú služby, a zmeniť miesto plnenia zo sídla svetovej firmy na územie, kde služby reálne poskytuje, mi príde oprávnené.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka strany SPOLU na dane, odvody a podnikateľské prostredie.