Denník N

Kamenné námestie a bývalý Prior

Obľúbená zvonkohra s hodinami na stene bývalého Prioru
Obľúbená zvonkohra s hodinami na stene bývalého Prioru

Kamenné námestie, jeden z dôležitých verejných priestorov priamo v srdci hlavného mesta, je dlhodobo v dezolátnom stave. Kým sa momentálne konečne ozývajú náznaky že sa s ním niečo začne robiť, zatiaľ ide len o kozmetické úpravy napojenia na Námestie SNP a jednoduchých zásahov. Popri tom sa aj majiteľ neďalekého hotela Kyjev začína znova ozývať s nápadmi čo s celým okolím, a budova bývalého Prioru – dominanta okolia – je na predaj.

Zlý stav tohto centrálneho priestoru Bratislavy je dlhodobý. Pre obyvateľov je to dôležitý centrálny bod, ktorý by radi využívali vzhľadom na jeho veľký potenciál, vyplývajúci aj z polohy aj z relatívne veľkej rozlohy a možnosti využitia. Bohužiaľ momentálne priťahuje najmä nekalé živly a nanajvýš tak peší tranzit do iných častí starého mesta, namiesto posedenia pod obľúbenou zvonkohrou. Medzi tradičné problémy s mestským mobiliárom, katastrofálny stav chodníkov a námestia ako takého, ktoré je ešte k tomu primárne z asfaltu, je na ňom aj mnoho či už zle umiestnených, alebo nevábnych prekážok.

V prvom rade tu máme hneď tri povrchové parkoviska, priamo uprostred centra. Jedno na južnom konci námestia, smerom k Námestiu SNP a Manderláku. Druhé pozdĺž Špitálskej ulice, smerom k budove hotela Kyjev. Tretie je aspoň trochu schované v nedokončenom vnútrobloku za obchodným domom MY Bratislava, bývalom Priore, medzi Dunajskou a Cintorínskou. Pritom priamo na tomto parkovisku a aj priamo vedľa hotela Kyjev, sú vchody do podzemných parkovísk, ktoré pokiaľ ja viem, sú nevyužívané, zrejme aj v nevyhovujúcom stave. Riešením by bolo tieto garáže plnohodnotne využiť, aby sa toto povrchové parkovisko mohlo zrušiť, alebo minimalizovať pre obyvateľov priľahlých domov, a využiť primárne ako parkovo-oddychová zóna v rámci plnohodnotného vnútrobloku. Ten by samozrejme mal byť ideálne doplnený naplno vyplnenými prielukami – jednej na mieste vchodu na dnešné parkovisko (napríklad domom s bránou umožňujúcom prechod autám ku vchodu do spomínaných podzemných garáží), druhej veľkej na Dunajskej ulici – dnešnému východu z parkoviska, a tretej na Cintorínskej ulici smerom k hotelu Kyjev. Parkovisko na južnom cípe námestia by sa malo zrušiť, a priestor využiť na dotvorenie námestia, pokračovaním výsadby ako tomu je na dnešnom námestí a doplnením mobiliáru. Rôzne stánky s jedlom, ktoré sú v tejto časti námestia taktiež by mohli dostať dôstojnú a prípadne aj jednotnú vizáž a byť umiestnené rozumnejšie. Tretie parkovisko, to tiahnuce sa zarovno Špitálskej ulice, by mohlo byť naplno vložené do zeme, a na jeho mieste vybudované pokračovanie námestia, najlepšie so stromoradím, a vytvorením tak malej parkovej aleje v rámci námestia (určite nie zastavaním budovami, ktoré by zakrývali terajšiu dominantu námestia – Prior, a absolútne ho aj zatmavili).

Keď už som spomínal zástavbu v rámci vnútrobloku za trojuholníkovou budovou Prioru, a jej doplnenie, máme tu aj čiastkové snahy o doplnenie uličnej čiary skrz námestie, ktoré čiastočne alebo úplne budovu Prioru blokujú a taktiež výzoru námestia ako takého nepomáhajú. Ide o tri v podstate paneláky na Dunajskej ulici, jeden blízko parkoviska v južnom cípe, dva spojené a prakticky takmer nalepené na budovu Prioru. Tieto budovy by podľa môjho názoru boli najlepšie úplne odstránené (minimálne jedna z nich nebola nikdy poriadne ani dokončená a straší tam ako stavebný polo-skelet). Priestor by sa teda otvoril a stalo by sa z toho skutočné námestie, hodné toho označenia. Budova Prioru by sa stala skutočnou dominantou okolia.

Kamenné námestie z vyznačenými spomínanými plochami – zeleným parkoviská, žltým prieluky a červeným nevhodná zástavba

Čo sa týka samotného bývalého Prioru, ten by si zaslúžil v prvom rade aspoň nejakú formu pamiatkovej ochrany a v ideálnom prípade plnohodnotnú rekonštrukciu do reprezentatívnej úlohy a aspoň z časti verejnej funkcie. Vedel by som si napríklad túto budovu predstaviť v aspoň čiastočnom vlastníctve mesta a využití napríklad na usídlenie obdobnej inštitúcie ako je Institut Plánovaní a Rozvoje v Prahe, o zriadení sa čoraz viac hovorí ako absolútne nutnom pre ďalší osud Bratislavy ako takej. V takejto výnimočnej budove, na takomto centrálnom mieste, by mohla takáto inštitúcia nielen pracovať, ale aj pracovať s verejnosťou, a symbolicky, ísť príkladom v zachovaní a využívaní tejto stavby pre verejný záujem.

 

Teraz najčítanejšie

Lukáš Tomášek

Občas mi niečo napadne, tak o tom napíšem, primárne preto, aby o tom začal uvažovať aj niekto iný, a aby mi dal feedback čo si o mojich nápadoch myslí. Profesionálny nolifer a romance ninja so záujmom o mestský urbanizmus, históriu a technológie.