Denník N

Krátky blog o ukončení krátkeho života

V kontexte zákona predloženého fašistickou stranou je hlasovanie za obmedzenie interrupcií podľa mňa jednoznačne nemorálne.

Interrupciu, respektíve umelé prerušenie ľudského života vo vnútri maternice matky považujem osobne za eticky neprípustné konanie, keďže berie život ľudskému tvorovi. Z náboženského hľadiska ho ako katolík považujem za ťažký hriech. Z filozofického i biologického pohľadu na vec ide o predčasné ukončenie ľudského života,

a) ktorý môže potenciálne dospieť (ale ľudský život sa nehodnotí ako ľudský iba dospelosťou),

b) ktorý sa môže onedlho stať novorodencom (narodenie je síce kvalitatívny skok vo vývoji človeka, ale napriek tomu vytýčený v rámci vývojovej línie, ktorá sa začína počatím),

c) a ktorý je nesporne príslušníkom ľudského rodu, hoci ešte závislým od tela matky (tak však môže byť závislý i starec od rodinného príslušníka, sociálnej služby, opatrovateľa, či ťažko ranený od medicínskych prístrojov).

Uvedené argumenty považujem za dostatočné na to, aby sa konala osveta v zmysle interrupcie ako neetického činu a osveta v zmysle prevencie takéhoto konania. Pre dôsledného kresťana angažovaného v politike je akýkoľvek zákon, ktorý povoľuje interrupciu čo i len do istého obdobia alebo ktorý by obmedzoval zákonom dané možnosti na vykonanie interrupcie, vnútorne nemorálny – pretože týmto zákonom sa pripúšťa možnosť usmrtiť stvorenie v lone matky. Etika stojí na strane nevinného, nie na strane takto konajúcej matky.

Pro-choice hnutia obhajujú právo matkinho rozhodnutia, pretože ona má rozhodovať o svojom tele. Skutočnosť je však taká, že ide o iné telo v jej tele. Nejde teda o jej telo stricto sensu. Takto predkladaný argument je z filozofickej pozície, ktorú zastávam, lžou.

Na druhej strane, hlasovanie za zákon predkladaný fašistami je veľmi nebezpečné. Z hľadiska morálky je ho možné interpretovať ako machiavelizmus, teda v štýle účel svätí prostriedky: „Zahlasujem síce s fašistami, ale len preto, že tu ide o vyššie dobro.“ Vtip je však v tom, že tu o vyššie dobro nejde. Radikálnym kresťanským pozíciám (s ktorými sa nestotožňujem) vlastne de facto nevyhovuje – tým by totiž vyhovoval iba úplný zákaz interrupcií. Okrem toho, nebola by to skutočná a živá morálka, ak by neprihliadala ku kontextu rozhodovania. V kontexte zákona predloženého fašistickou stranou je hlasovanie za obmedzenie interrupcií podľa mňa jednoznačne nemorálne. Nie je to dobrý zákon a verejnosti vyšle len ďalší zbytočný signál o spoločných prienikoch medzi fašistami a kresťanskými konzervatívcami, čo môže mať potenciálne neblahé dôsledky. Politická legitimizácia fašistickej strany môže mať (a v minulosti naozaj mala) na svedomí milióny ľudských životov.

Nedajte sa prosím manipulovať. Fašizmus v akomkoľvej rúchu je zlo!

Teraz najčítanejšie

Michal Patarák

Putujem psychickými krajinami a stále hľadám odpoveď na otázku, kým to vlastne sme. Dlhodobo sa snažím o to, aby ľudia chápali, čo sú duševné poruchy, že sú liečiteľné a že sa s nimi dá zmysluplne žiť. Na predsudky voči psychiatrii idem kladivom, k dušiam sa však približujem potichu a bosý.