Denník N

Trikrát a dosť platí aj v SME Instrumente

Väčšina vedcov a inovátorov vám potvrdí, že skoro nikdy nedostali grant na prvý pokus. V poslednej dobe sa opäť veľa hovorí o SME Instrumente, keďže ten umožňuje podávať projekty štyrikrát do roku a neustále skúšať šťastie. A mnohí to aj robia, skúšajú a skúšajú. Čo však hovoria doterajšie štatistiky, je potrebné to skúšať, lebo veď raz šťastie sadne aj na ……., alebo je rozumnejšie to vzdať a povedať si, že tadiaľto cesta nevedie?

Ďalšou zaručenou informáciou, ktorá sa šíri je, že firma nikdy nedostane projekt na prvý pokus, preto sa pozriem bližšie aj na toto tvrdenie. Zároveň budem reflektovať aj vývoj v čase, takže porovnanie bude za celé obdobie a potom od roku 2015 do roku 2017. Do analýzy som započítaval iba tie projekty, ktoré boli oprávnené (eligible). Následne sú projekty rozdelené na tri skupiny – odporučené na financovanie; projekty nad threshold, ale nefinancované (museli získať min. 12 bodov z 15); projekty pod threshold. Pre porovnanie som zvolil len projekt SME Instrumentu v druhej fáze za obdobie rokov 2014 až 2017. Za toto obdobie EK podporila 859 participantov z toho jedna firma už stihla získať projekty dva. Rekordérmi v počte podaných projektov sú tri firmy, z ktorých každá podala 11 žiadostí. Z nich je jedna dokonca zo Slovenska. Za nimi nasleduje 10 firiem s 10 žiadosťami. Ani jedna z nich projekt nedostala

Aká je teda šanca, že niekto získa projekt hneď na prvý pokus? Z celkového hľadiska pomerne vysoká. Až 372 firiem dostalo projekt na prvý pokus, 184 na druhý a 135 na tretí. Iba tri firmy na 9 a päť na 8 pokus. Takže časom šanca projekt získať klesá.

Táto štatistika však neodzrkadľuje fakt, že v prvej výzve, logicky, všetky úspešné firmy získali projekt na prvý pokus. Pretom som sa ešte pozrel na  vývoj medzi rokmi 2015-2017. A tu je vidieť rapídny pokles takýchto firiem z 372 na 237, pri ostatných pokusoch to už nie je vôbec také markantné.

Aké sú však šance firiem podľa hodnotení ich žiadostí? V praxi to vyzerá tak, že len v jednom prípade uspela firma, ktorá bola až 8 krát nad thresholdom a v jednom firma, ktorá bola 7 krát na thresholdom. Avšak ešte nikdy neuspela firma, ktorá bola viac ako 4 krát pod thresholdom. A iba v troch prípadoch sa to stalo ak bola 4 krát pod thresholdom. Vyplýva z toho, že v prípade, ak je firma 3 a viackrát pod thresholdom, tak sa jej šance získať v budúcnosti projekt rovnajú skoro nule.

A ako je to s (ne)možnosťou uspieť na prvýkrát? Faktom je tiež, že postupom času je čoraz ťažšie získať projekt na prvý pokus. Napríklad v 3 cut-off date v roku 2017 dostalo projekt iba 6 firiem na prvý pokus, 11 na druhý, 16 na tretí a až 19 na štvrtý. V priemere tak od roku 2015 uspeje viac firiem na druhý-tretí pokus ako na prvý. Proste pripraviť úspešnú žiadosť si vyžaduje istú zručnosť.

Ako hovorí slovenské príslovie za pokus nič nedáš. Finanční riaditelia by dodali iba peniaze a čas. Získať SME Instrument 2 na prvý pokus je podstatne zložitejšie, firmy skôr uspejú na 2-3, prípadne aj štvrtý pokus. Predchádzajúce hodnotenia projektov sú dôležité. Ak firma skončila 3 krát a viac pod bodovým prahom, tak jej šance uspieť sú mizivé. Na druhej strane ak skončila niekoľkokrát nad thresholdom, tak šanca projekt získať stále ešte žije, aj keď sa zmenšuje.

Daniel Straka, výkonný riaditeľ SOVVA

Teraz najčítanejšie

SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládnou neziskovou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou, ktorej cieľom je podporovať výskum a inovácie na Slovensku. Aktivity SOVVA sa zameriavajú na päť oblastí: • Výskumné a inovačné politiky • Analýzy a hodnotenia • Popularizácia vedy • Prepájanie vedy a spoločnosti • Spolupráca medzi akademickými inštitúciami a priemyslom