Denník N

Priame platby: poľnohospodári bojujú na nesprávnom fronte

Ak sledujete dianie v rezorte poľnohospodárstva, tak ste si všimli zaplnenie tohto priestoru zástupnými problémami, ktoré presúvajú riešenie problémov do stratena.

Myslím, že v smerovaní pozornosti na rôzne zástupné témy majú zásluhu aj médiá. Pre porovnanie dva extrémy, Pravda a Denník N. Pravda je konzervatívnejšia a podporuje predovšetkým veľkých užívateľov pôdy, ktorí sa takmer s opovrhnutím vyjadrujú o malých farmároch. Denník N necháva miesto názorom z opačného spektra užívateľov, hlavne však cez príbehy ľudí. A ich príbehy tak trocha prebíjajú a odsúvajú požiadavky na zmenu systému do úzadia.

To, čo je zmyslom požiadaviek nespokojných malých poľnohospodárov, malých a rodinných fariem je prístup k pôde. Myslím, že sa k pôde chcú dostať hneď, nie o rok, o dva o viac rokov. Preto je dôležité, aby využili súčasné platné a existujúce zákony a ich požiadavky boli také, aby ich pochopila aj laická väčšina. Preto je dôležité, aby do praxe uviedli tie časti zákonov, ktoré sú na ich strane. Jedná sa hlavne o katastrálny zákon, §1, ktorý hovorí o povinnosti zápisu nájomných zmlúv do katastra. Aby využili §72 tohto zákona o sankciách voči tým, ktorí tieto zmluvy nezapíšu do katastra. Je ich dosť a verejne deklarujú, že majú k pôde, na ktorej hospodária právny vzťah. Ak nemajú zmluvy zapísané v katastri, tak je pravdepodobné, že ich nemajú vôbec. A ak ich nechcú zverejniť alebo sa hovoria, že ich majú v nejakej krabici, tak je veľká pravdepodobnosť, že zmluvy neexistujú alebo nie sú v poriadku. Zápis nájomných zmlúv rieši aj ďalšie problémy, verejnú kontrolu nájomných zmlúv a deklarovanie právneho vzťahu k pôde, na ktorú dostáva užívateľ priame platby.

Zápis nájomných zmlúv do katastra vytvorí priestor na uzatváranie nájomných zmlúv s vlastníkmi, ktorí nemajú uzavreté nájomné zmluvy. A začne sa boj o týchto vlastníkov. Výsledkom bude spokojný vlastník, ktorému prinesie vlastníctvo pôdy väčší úžitok. A ak sa do toho aktívne zapoja, tak nájomné bude rásť už len preto, aby si ich užívatelia udržali. Mať na krku 5 ročnú výpovednú lehotu nie je najlepšia perspektíva. V katastrálnych územiach, kde sa pozemkové úpravy vykonali vzrástlo nájomné niekoľkonásobne.

To čo si nevšimli, je zákon č.504/2003 Z.z. platný po 1.máji 2018 a zrušenie väčšinového práva pri nájme pozemkov. Aj tento zákon v spojení s predchádzajúcimi úvahami, tak dôsledné využitie §12a je cestou, ako sa dostať k ekonomicky výhodnejšiemu priestorovému usporiadaniu hraníc užívania.

Preto je dôležité, aby pri riešení týchto problémov postupovali podľa správneho poriadku a s technicky dokonalými podkladmi. Nebude to jednoduché a ani lacné, hlavne v prípade, že sa užívatelia  budú brániť vydať tieto plochy. A ak bude o ich vydaní rozhodovať okresný úrad, musia byť podklady dobre pripravené hlavne po formálnej stránke.

Aj keď sa malým farmárom nepáčia niektoré zákony, ukazuje sa, že najlepšou a najrýchlejšou cestou, ako sa dostať k pôde je ich dôsledné využívanie. Hlavne dvoch paragrafov zo zákona o katastri a jedného zo zákona o nájme poľnohospodárskej pôdy. A ak pred súdom potrebujete advokáta, tak teraz budete potrebovať geodeta.

Teraz najčítanejšie