Denník N

Reakcia na článok Dominika Harmana: katolícky bloger nespravodlivo kritizuje Konferenciu biskupov Slovenska

Katolícky bloger Dominik Harman kritizuje Konferenciu biskupov Slovenska za to, že sa verejne neozvala pri kauze Váhostav. Jeho článok je však faktickým a argumentačným zlyhaním.

Článok Dominika Harmana sa nesie v duchu argumentum ad referendum (argument z referenda o rodine), ktorý sa dá zhrnúť do vety: „Konferencia biskupov Slovenska je farizejská, lebo sa ozýva iba vtedy, keď sa riešia homosexuáli, ale nie pri iných problémoch ako kauza Váhostav.“

Argument, a vôbec celý text, je v prvom rade zavádzanie. Konferencia biskupov Slovenska nerieši len homosexuálov, ale aj sociálnu situáciu na Slovensku. Biskupi totiž v pastierskom liste na prvú adventnú nedeľu minulého roka kritizovali zadržiavanie mzdy a dokonca dane a odvody, teda presne to, po čom volá Dominik. Ešte aj časopis Trend to uvádza na svojej webovej stránke. Škoda, že o tomto Dominik nič nepísal. Toto Dominikove fiasko by teda bez problémov stačilo na odmietnutie jeho článku. Avšak, v jeho texte sa nachádzajú ešte mnohé prešľapy, ktoré je nutné rozobrať.

Argumentum ad referendum na prvý pohľad znie presvedčivo, ale v skutočnosti ide o známy argumentačný klam loaded question, ktorý spočíva v položení krivo obviňujúcej otázky. Na takúto otázku sa samozrejme nedá odpovedať bez toho, aby opýtaná strana z toho nevyšla zle. Bloger vlastne naznačuje, že Konferencia biskupov týmto dokonca povýšila jedno Božie prikázanie (nezosmilníš) nad druhé (nepokradneš). Takto fatalisticky sa však na vec nedá pozerať. Ak sa vyjadrím k referendu o rodine a nie ku kauze Váhostav, znamená to, že banalizujem nepokradneš? Ak áno, tak potom Dominik Harman banalizuje všetky ostatné veľké kauzy, ku ktorým nenapísal článok do blogu.

Článok ale nekončí pri argumente z referenda o rodine. Dominik Harman v ňom obviňuje biskupov z toho, že svojím mlčaním súhlasia s ich odporcami (Váhostav a Fico). Ak by sme mali brať do dôsledkov logické implikácie tohto tvrdenia, tak podľa autorových vyjadrení biskupi schvaľujú podozrivé konanie Váhostavu. Toto obvinenie je už ale silná káva, lebo ak by voči niekomu v kauze Váhostav bola vyvodená trestná zodpovednosť, Dominikov článok môže byť napadnuteľný trestným oznámením kvôli podozreniu zo spáchania trestného činu ohovárania (§ 373 TZ). Dominik by z toho takmer s určitosťou nemal vážne problémy, ale už len z morálneho hľadiska mi príde takéto obviňovanie biskupov neprijateľné. Mimochodom, ak by sme jeho logiku aplikovali na neho samého, tak aj on súhlasí s kauzou Váhostav, keďže o tom doteraz nenapísal žiaden obšírny článok.

Ďalším nedostatkom v Dominikovom uvažovaní je nekontrolovaná impulzívnosť. Autor si zrejme neuvedomuje, že čo by sa mohlo stať, ak by sa biskupi verejne pustili od kauzy Váhostav. Napísať pastiersky list, v ktorom sú konkrétny ľudia obviňovaní z trestnej činnosti, nie je len tak. Ak by sa totiž v tejto kauze nikomu nepreukázala vina, biskupi by tak naplnili skutkovú podstatu trestného činu krivého obvinenia (§ 345 TZ). A vzhľadom na súčasné pomery na Slovensku, by scenár trestného stíhania autora takéhoto pastierskeho listu nebol až tak nepravdepodobný. Proste ak chcem niekoho verejne obviniť z trestnej činnosti, musím mať k dispozícii dôkazy.

Navyše biskupi vo svojich vyjadreniach nepodporujú stranu Smer-SD. Dokonca jasne nabádajú ľudí, aby Fica nevolili. Ak by totiž Dominik počúval pastierske listy pred parlamentnými voľbami a zamyslel sa nad nimi, zistil by, že Smer-SD nie je na zozname strán, ktoré si želá Konferencia biskupov Slovenska v NR SR. A nielen to! Len nedávno totiž napísali pastiersky list, kde kritizovali sociálnu situáciu na Slovensku. To som už ale rozobral v úvode.

Zneužitie osoby pápeža Františka sa žiaľ tiež objavuje v článku autora. Podľa Dominika Harmana sú naši biskupi odlúčení od pápeža, lebo sa venujú najmä témam typu homosexualita. Už len toto je klamlivé tvrdenie, keďže sa biskupi sa venujú mnohým iným oblastiam ako napríklad charita alebo sociálna spravodlivosť. Tieto aktivity Konferencie však už nie sú tak mediálne príťažlivé a preto sa veľa sa o nich nevie (možno by Dominik mohol niečo o nich napísať). Ďalším kiksom v súvislosti s pápežom je tvrdenie, že Františkovi ide v prvom rade o sociálnu spravodlivosť. Toto nie je pravda, lebo sám pápež František švajčiarskym biskupom povedal, že prvoradou úlohou Cirkvi je žiť vieru a šíriť Božie slovo a nie byť neziskovou organizáciou v sociálnej oblasti. Dominik nielenže zneužíva pápeža na nespravodlivú kritiku biskupov, ale aj mylne interpretuje jeho postoje.

Zavádzanie však nekončí len pri biskupoch a pápežovi. V článku totiž autor uvádza svoju príhodu zo Svätej Omše, kde ho kňaz „donútil“ sa pomodliť za biskupa Vojtaššáka. Autor dosť nehanebne označil tohto biskupa za antisemitu, ktorý sa podieľal na deportácii Židov. Okolo Vojtaššáka sú síce ešte nezodpovedané vážne otázky, ale autor mohol uviesť, že biskup Vojtaššák sa podpísal pod pastiersky list kritizujúci deportácie.

Celkovo nerozumiem cieľu článku Dominika Harmana. Čo sa ním chcelo dosiahnuť? Pastiersky list ku kauze Váhostav? Ak áno, prečo taký konfliktný tón? A najmä prečo toľko argumentačných a faktických chýb?

Dominik Harman v závere článku dosť farizejsky píše o modlitbe. Uvádza, že je veľmi dôležité sa modliť za Juraja Širokého. Ja som však zvedavý, že koľko ružencov autor odmodlil za Juraja Širokého. A keď už o modlitbe, hlavne by ma zaujímala prvá reakcia Dominika na kauzu Váhostav. Bola to nadávka alebo modlitba?

 

Teraz najčítanejšie