Denník N

Železná opona pri Bratislave? Bojisko, kde umierali aj deti

5 mŕtvych, 2 zranení, 6 zadržaných. A len 6 ďalším sa podarilo ujsť. To je tragická bilancia jedného útoku Pohraničnej stráže na skupinu utečencov z roku 1952. Takto vtedy vyzerala zelená hranica v Jarovciach pri Bratislave. Hliadky strážiace ľudovodemokratický režim vystrieľali na 19 ľudí dokopy 459 nábojov zo samopalov a 90 nábojov z pušiek.

V roku 1952 už mal režim zelenú hranicu pri Jarovciach zabezpečenú drôtenými zátarasami. Ešte však neboli elektrifikované. Stačilo vyhnúť sa hliadkam, roztiahnuť drôty či podliezť a utekať. Pri Janíkovom dvore bolo do Rakúska veľmi blízko.

HK XII-14

Večer 9. decembra toho roku sa od Starého hája a železničnej trate medzi Petržalkou a Rusovcami pokúsila o prechod hranice 19-členná skupina pod vedením prevádzača. V skupine bola okrem iných aj rodina Ehrenfeldovcov z Nitry. Vydali sa k zátarasám medzi Janíkovým dvorom a Bažantnicou. Drôty roztiahli, podliezli a v troch menších skupinkách smerovali najkratšou cestou k hranici. Tu sa však dostali pod paľbu hliadok Pohraničnej stráže.

Hlásenie Floriana Čambála, veliteľa 11. bratislavskej brigády Pohraničnej stráže:

„Por. Zimek rozvinul posilu a prítomné hliadky do rojnice v polkruhu a vydal rozkaz: Na zteč, vpred! Po tomto povele za pohybu a paľby celá rojnica vyrazila vpred a začala likvidovať narušiteľov.“

Výsledok útoku rojnice:

  • Eugen Ehrenfeld, 57-ročný: zastrelený
  • Frida-Oľga Ehrenfeldová, 40-ročná: zastrelená
  • Katarína Ehrenfeldová, 14-ročná: zastrelená
  • Mária Rozmaňová, 44-ročná, zastrelená
  • Milan Ehrenfeld, 5-ročný: postrelený do hrudníka, neskôr zomrel
  • Ján Tutkovič: ranený
  • Robert Dukes: ranený
  • 6 ďalších osôb zadržaných
  • 6 osôb uniklo

Prezident republiky Antonín Zápotocký udelil na návrh ministra národnej bezpečnosti za zásluhy pri likvidácii alebo zadržaní 13 banditov niekoľkým príslušníkom Pohraničnej stráže vyznamenanie Za statočnosť.


„Každý má právo opustiť ktorúkoľvek krajinu, aj svoju vlastnú, a vrátiť sa do svojej krajiny.“

(Všeobecná deklarácia ľudských práv, čl. 13, bod 2)

Občanom žijúcim v Československu bola v rokoch 1948-1989 odopieraná jedna zo základných ľudských slobôd. Na hranici neslobody umierali ľudia, ktorí sa snažili svoju slobodu naplniť.


Zdroj:

Ľubomír Morbacher: 11. bratislavská brigáda Pohraničnej stráže a výnimočná „osobnosť“ jej prvého veliteľa
Floriana Čambála (1948–1962)

Obrázok:

Jaroslav Zima, Rudolf Kalčík: Stráže na pomezí (1958)

Teraz najčítanejšie