Denník N

Pravda o Bezákovi

– Biskup Bezák sa nijako vážne neprevinil voči cirkevnej disciplíne.

– Biskup Bezák nie je heretik.

– Biskup Bezák bol nespravodlivo suspendovaný na základe intríg, aby nemohol odhaliť podozrivé finančné transakcie v Trnavskej arcidiecéze.

– Publikované obvinenia Bezáka, ktoré mali viesť k jeho odvolaniu boli falošné a umelo vyfabrikované.

– Odvolanie biskupa Bezáka bolo v rozpore s cirkevným právom i so základnými kresťanskými princípmi.

– Očistenie Bezákovho mena je otázka elementárnej spravodlivosti.

Toto sú skutočnosti vyplývajúce z toho, čo oficiálne povedal kardinál Miloslav Vlk v dvoch interview pre časopis Týždeň  a pre televíziu Noe.

Napriek tomu sa zástancovia cirkevnej totality snažia ďalej morálne spochybňovať biskupa Bezáka len preto, aby obhájili svoje videnie cirkvi. Uvediem teda fakty, tak ako nich otvorene svedčí kardinál Vlk a z ktorých vyplývajú hore uvedené tvrdenia. Pre vysvetlenie je ešte dobré dodať, že kardinál Vlk, aj keď je veľmi zásadovým človekom, sa vyznačuje veľkým jemnocitom a dbá na to aby sa vždy vyjadroval s láskou a rešpektom voči každému. V tomto svetle sú niektoré jeho vyjadrenia mimoriadne ostré.

Aké fakty teda kardinál Vlk uviedol?

1. Predmetom vizitácie, ktorá predchádzala Bezákovmu odvolaniu bol rad nepodložených falošných obvinení, ktoré sformuloval apoštolský nuncius v Bratislave. (Video NOE (VN) čas 4:17)

2. Podľa kardinála Vlka bolo prvotnou príčinou Bezákovho odvolania to, že chcel urobiť ekonomický a finančný audit v diecéze (VN 2:36) a niekto mocný nechcel, aby sa niekto podrobne pozrel do účtovníctva. (VN 3:44)

3. Podľa Vlka záujem o odstránenie Bezáka z biskupského stolca nemali ľudia vo Vatikáne ale ľudia z cirkvi na Slovensku. (VN 9:53)

4. Keď sa Vlk dostal ku korešpondencii medzi nunciom a Bezákom, hneď videl, že Bezákovo odvolanie nebolo v súlade ani s kánonmi a predovšetkým nie s bratskou láskou. (Video Týždeň (VT) čas: 1:43)

5. Od začiatku videl, že sa tu deje veľká nespravodlivosť a ubližuje sa nevinnému človeku. (VT 2:25, VN 5:35)

6. On sám má pochybnosti, či vôbec existuje dekrét o Bezákovom odvolaní. (VT 8:19, VN 18:06)

7. Celá kauza podľa neho vychádza z nesprávneho základu a tak to povedal aj pápežovi. (VT 9:46)

8. Spôsob akým bol odvolaný Bezák je podľa kardinála Vlka v cirkvi neprípustný. Povedal to aj pápežovi. (VT 10:20)

9. Celý Bezákov prípad bol riešený nesprávnym spôsobom. (VT 20:06)

10. Nikdy nebol uvedený dôvod Bezákovho odvolania. (VT 23:07)

Myslím, že celkový obraz si z toho každý vytvorí sám.

Teraz najčítanejšie