Denník N

Viac policajtov na Obchodnej je len jedno z opatrení, ktoré musíme urobiť

Problém Obchodnej ulice nezačal touto hanebnou vraždou. Kto sa niekedy po nej prešiel cez víkend v noci, vie o čom hovorím.

Je mi veľmi ľúto tragickej udalosti, ktorá sa stala minulý týždeň na Obchodnej ulici. Hnevá ma, čo táto udalosť hovorí o stave našej krajiny. To naozaj musia na Slovensku najskôr násilne vyhasnúť nevinné ľudské životy, aby sa veci pohli dopredu? Posledné mesiace vo mne vyvolávajú taký pocit.

Zvýšený dohľad polície mal byť samozrejmosťou a zároveň len jedno zo širokej palety opatrení pre bezpečnú večernú Bratislavu.

Problém Obchodnej ulice nezačal touto hanebnou vraždou. Kto sa niekedy po nej prešiel cez víkend v noci, vie o čom hovorím. Budeme teraz čakať, kým sa niekto otrávi alkoholom, aby sme začali riešiť pitie mladých na Kollárku? Budeme tolerovať tmavé zákutia Obchodnej ulice, kým v nich niekoho neznásilnia alebo sa niekto nepredávkuje drogami?

Opatrenia pre Obchodnú ulicu musia stáť na troch pilieroch: tvrdomrepresívnom prístupe, mäkkom-preventívnom prístupe a technicko-priestorových riešeniach.

Tvrdé opatrenia

Posilniť prítomnosť mestskej i štátnej polície, lebo prítomnosť mužov a žien v uniformách posilňuje pocit bezpečnosti a zároveň odrádza páchateľov od porušovania pravidiel a zákonov. Je potrebné k tomu dodať, že Bratislava musí zároveň vyriešiť celkový nedostatok príslušníkov Mestskej polície. Na jedného policajta v Bratislave pripadá 1589 obyvateľov, pre porovnanie v Košiciach je to 1014, v Žiline 927 a v Brne 759. Ak primátor teraz tvrdí, že zvýši prítomnosť policajtov na Obchodnej a nevyrieši ich celkový nedostatok v meste, problém sa len presunie niekam inam.

Zriadiť na Obchodnej open space Mestskej polície. Viditeľný priamo z ulice cez výklad, otvorený 24 hodín a maximálne dostupný verejnosti. Jednak takýto policajný bod posilní v hlavách možných páchateľov pocit dohľadu, ale zároveň v prípade problémov bude polícia extrémne rýchlo dostupná. Bude stačiť odbehnúť po strážnika alebo sa v prípade problémov schovať v policajnom centre.

Školenia pre pracovníkov SBS a ich spolupráca s políciou. Nie je v záujme barov a nočných podnikov v mesta, aby sa diali výtržnosti a nežiadúce správanie v ich okolí, preto si často najímajú vlastných SBSkárov. Mesto s nimi ale vôbec nespolupracuje a povedzme si úprimne, bez potrebného zaškolenia sami “vyhadzovači” niekedy použijú násilie neprimerane. Riešením sú mestom organizované školenia pre pracovníkov SBS a zamestnancov podnikov ako riešiť problémové situácie v nočných podnikoch a spolupracovať pri tom s políciou. Polícia musí byť partner, ktorý im prácu uľahčí a nie pridá problémy. Podniky, ktoré sa pridajú k spolupráci s Mestskou políciou získajú napríklad značku Klub zodpovedných podnikov.

Polícia musí spolupracovať s ďalšími úradmi a začať postihovať nelegálne nalievanie alkoholu mladistvým. Je to presne ten druh problému, pred ktorým si zakrývame oči a nikto sa nepustí do jeho riešenia, až kým sa niečo nezomelie. Je potrebné jednou rukou trestať nezodpovedné podniky a druhou pomocou terénnej práce pomáhať mladistvým nespadnúť do závislosti a začarovaného kruhu kriminality.

Mäkké opatrenia

Bratislavská mestská polícia by mala pri výkone svoje činnosti fungovať na princípoch komunitne orientovanej polície. Presadzovať kultúru konsenzu,  minimálnu intervenciu a mať tzv. pro-klientský prístup. Mestskí policajti by mali byť viac viditeľní, mali by sa aktívne zaujímať o dianie v komunitách (susedstvách), organizovať vzdelávacie podujatia, ale aj jasne informovať verejnosť o svojej činnosti a kompetenciách. Viac v Pláne Bratislava od str. 95.

Vytvoriť neformálnu pozícia tzv. nočného primátora (night mayor), ktorý bude zodpovedný za koordináciu starostlivosti o mesto v nočných hodinách. Bude využívať primárne mäkké nástroje na riadenie nočného života v meste. Do jeho/jej kompetencií bude spadať rokovanie s majiteľmi jednotlivých prevádzok, nastavovanie pravidiel fungovania mesta v nočných hodinách, prijímanie opatrení na prevenciu konfliktov, vrátane riadenie tímu ľudí zaoberajúcich sa predchádzaniu a riešeniu konfliktov v teréne, eliminovanie hluku a rušenia nočného kľudu. Takáto pozícia funguje napríklad v Londýne. Viac v Pláne Bratislava str. 14.

Amy Lame, nočná primátorka Londýna v rozhovore so zamestnancom podniku Zdroj: Greater London Authority

Posilnenie a podpora terénnych sociálnych pracovníkov so zameraním na harm reduction prístup a špeciálne na mladých ľudí, užívateľov drog a alkoholu. Nevyhnutná je komunikácia a spolupráca všetkých zainteresovaných strán, podnikov, pracovníkov v podnikoch, mestskej polície a pracovníkov v terénne. Tento prístup rieši sociálne problémy, zdravotné otázky, ale aj bezpečnosť, prevenciu násilia a ich dopad na verejný priestor. Viac v Pláne Bratislava str. 91.

Opatrenia koordinovať spoločne s obchodníkmi, starostom, radnicou, políciou a poslancami. Nachádzať možnosti spolupráce. Mnohé riešenia už z podobných participatívnych stretnutí vyvstali vďaka iniciatíve Obchodná ulica a okolie, napriek tomu ich primátor a starosta nikdy nezačali realizovať. Myslím, že aj obchodníci a prevádzkári z Obchodnej ulice by to už radi pohli smerom k akcii.

Technické riešenia

Zlepšiť osvetlenie Obchodnej ulice a zamerať sa pritom na tmavé miesta mimo dohľadu. Dnes je tam množstvo tmavých schovaných kútov vhodných pre kriminálnu, drogy a inú nežiadúcu činnosť. Mesto musí s majiteľmi pozemkov a budov jednať o možnostiach, ako zabrániť vstupu vo večerných hodinách do týchto priestorov alebo aspoň zabezpečiť ich riadne osvetlenie.

Modernizácia a posilnenie kamerového systému. Dnes Obchodnú ulicu sníma minimálne množstvo kamier, ktorým chýbajú potrebné moderné technológie. Kamery musia byť viditeľné, aby dokázali mať psychologický efekt, musia byť vybavené nočným snímaním s vysokým rozlíšením. Výnimkou vo svete nie je ani využitie umelej inteligencie pri automatickom detekovaní podozrivého správania a okamžitom varovaní.

Príklad inteligentného kamerového systému, ktorý dokáže rozpoznávať nebezpečné objekty a podozrivé správanie

Krajší verejný priestor. Nie je prekvapením, že podoba verejného priestoru ovplyvňuje ako sa v ňom ľudia správajú. Ak bude Obchodná ulica aj naďalej esteticky odpudivé miesto, špinavé a plné vizuálneho smogu, bude samo o sebe lákať agresívnych ľudí. Odpoveďou na bezpečnejšie mesto musí byť aj krajšie mesto. Pomôcť by mal aj zákon, ktorý sme na jún predložili do parlamentu, ktorý by mal umožniť mestám zdaňovať vonkajšiu reklamu, teda aj reklamné pútače, ktorými je oblepená prakticky celá Obchodná ulica.

Mesto ako aj Obchodná ulica je komplikovaný a živý organizmus.

Pristupovať sa k nemu musí odborne, cez sadu viacerých riešení, ktoré sa navzájom podporujú. Povedať, že stačí intenzívnejší policajný dohľad je len PR primátora, nie reálne riešenie.

Matúš Vallo, architekt, mestský aktivista, autor knihy Plán Bratislavakandidát na primátora.

 

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Matúš Vallo

Matúš Vallo je primátor Bratislavy, architekt a odborník na mesto. Je autorom najkomplexnejšej publikácie o riešeniach pre Bratislavu - Plán Bratislava. K písaniu tejto knihy spojil 76 najlepších expertov na mesto z rôznych oblastí. Je zároveň uznávaným architektom a spolumajiteľom architektonického štúdia Vallo Sadovsky Architects. Študoval v Ríme a pôsobil v Londýne. Je tiež držiteľom Fulbrightovho štipendia na Kolumbijskej Univerzite v New Yorku. Dvakrát získal pozvanie na najprestížnejšiu medzinárodnú konferenciu o urbanizme CityLab, organizovanú Bloomberg Philanthropies. Napriek medzinárodným možnostiam svoju energiu naplno venoval Bratislave. Stojí za občianskym združením My sme mesto, Alianciou Stará Tržnica a Alianciou 500 bytov. Zakladal aj projekt Mestské zásahy, ktorý od roku 2008 vygeneroval viac ako 900 projektov na vylepšenie verejného priestoru v 20tich mestách. V komunálnych voľbách 2018 bol zvolený za primátora Bratislavy.