Denník N

Izabelke k narodeninám

Izabela včera oslávila svoje desiate narodeniny. Viac ako rok je vazalom otca, ktorý svoju dcéru uniesol a pripravil ju o matku. Pýtate sa, čo nové sa udialo.

Nového je príliš veľa a predsa nič. Nič, čím by sa zmenila situácia pre Izabelu a jej mamu Mariellu. Tá priviezla dcéru minulý rok vo februári na prázdniny k otcovi. Ten si uzmyslel, že dcéru jej už viac nevráti. Okresný i krajský súd rozhodli o návratovom konaní. Otec napriek rozsudkom dieťa matke nevydal a zmaril aj výkon súdneho rozhodnutia.

Škola v kráľovstve Jakubov

Zamestnal sa ako asistent učiteľa a celý deň sedí v triede so svojou dcérou, aby zabránil jej kontaktu s mamou. Škola a zriaďovateľ mu v tom ochotne pomáhajú a platia mu za to. Pretože starý otec je starosta a zriaďovateľ školy a riaditeľka sa zrejme bojí o prácu.

Odbor školstva zrušil rozhodnutie o protiprávnom prijatí žiačky do školy. Riaditeľka teda vydala nové rozhodnutie o jej prijatí. Odbor školstva zrušil aj to. Rozhodnutie otec napadol na súde žalobou. Tá bola zamietnutá a teda platí, že Základná škola v Jakubove neprijíma Izabelu za svoju žiačku.
Napriek tomu otec denne privádza dcéru do školy a sadá si s ňou v jednej triede.

Rodičia detí z Jakubova iniciovali petíciu, ktorou žiadajú vedenie školy, ministerstvo školstva, OÚ odbor školstva a školskú inšpekciu a políciu, aby:

„1/ v záujme dieťaťa rešpektovalo rozhodnutie Okresného úradu a svojím konaním neprispievalo k traume dieťaťa a k bráneniu jeho slobodnému kontaktu s matkou.

2/ uvoľnilo Izabelkinho otca z pracovného pomeru v tejto škole a nepodporovalo jeho ďalším zotrvaním na pôde ZŠ jeho protiprávne konanie.

3/ v záujme našich detí tiež žiadame, aby vedenie školy obsadilo miesto asistenta učiteľa, ak je potrebné, kvalifikovaným odborníkom. A nie človekom, ktorý si týmto „zamestnaním“ rieši svoje rodinné problémy a ďalej neodbornými zásahmi nevhodne vplýva na atmosféru medzi žiakmi školy.

4/ aby poslali nezávislú inšpekciu do ZŠ Jakubov. Aby prešetrenie situácie nepostupovali na starosť starostovi obce Jakubov, nakoľko je v celom prípade osobne zainteresovaný.

5/ V prípade, že sa riaditeľka školy nebude riadiť rozhodnutím Okresného úradu – odbor školstva, aby tento vykonal neodkladné právne opatrenia z dôvodu jej protiprávneho konania. Okresný úrad Bratislava odbor školstva rozhodol a ZŠ Jakubov rozhodnutie nerešpektuje.“

Základnú školu v Jakubove opúšťajú prvé deti. Pre portál Ženy v meste matka jednej zo žiačok uviedla:
„Pred dvoma týždňami sme sa rozhodli našu dcéru vziať z tejto školy, prestúpila do inej. Priamym dôvodom bol náš nesúhlas s postupom školy v prípade Izabelky. Pani riaditeľka svojím konaním vlastne z nás všetkých, rodičov aj pedagógov v zbore, urobila spoluvinníkov a z deti akoby živé štíty. Nechceli sme, aby naša dcéra chodila do školy, ktorá vedome koná proti rozhodnutiu súdu. Myslím, že deti vo vyšších ročníkoch už veľmi jasne vnímajú, čo sa tam deje. Keď máš moc, môžeš všetko a myslím si, že toto by škola nemala učiť,“ povedala pre Ženy v meste mama jednej zo žiačok Patrícia Schafferová.“

Naďalej však nie je žiaden štátny orgán, ktorý by sa priznával k zodpovednosti za situáciu. Po roku zostáva stav nezmenený.

Medzinárodný škandál a ekvádorský parlament

Dňa 16.5. ekvádorský parlament jednohlasne prijal rezolúciu o tom, že zaväzuje ministerku zahraničných vecí, ministerku spravodlivosti a ombudsmanku, aby navštívili Slovensko a bezodkladne začali konať vo veci neoprávneného zadržiavania dieťaťa.

Aby bola medzinárodná blamáž ešte dokonalejšia, k rezolúcii sa vyjadril právny zástupca otca Andrej Gara, ktorý uviedol nasledovné:
„Je absolútny nonsens, aby rozvojový štát plný Indiánov si dovolil niečo takéto povedať.“

Veľvyslankyňa Ekvádoru zareagovala:
„Musíme zdôrazniť, že Ekvádor a Slovensko majú medzi sebou excelentné vzťahy priateľstva a spolupráce, ktoré by nemali byť narušené rasistickými a manipulátorskými vyhláseniami právnika Garu usilujúceho sa brániť záujmy svojho klienta, slovenského občana, ktorý nedbá na legislatívu svojej krajiny, nedodržiava rozhodnutia bratislavských súdov a považuje sa za imúnneho proti aplikácii medzinárodných dohovorov, ktorých je jeho krajina zmluvným štátom.“  Uviedla tiež, že takéto vyjadrenia kazia dobrý obraz Slovákov a že „Slovenská advokátska komora by mala svojho člena sankcionovať, ak si dovolí poskytnúť takéto vyhlásenia“.

Gara na svoju obranu tieto rasistické reči rozmenil na drobné. On to vraj tak nemyslel, ale myslel to nasledovne:
„Je to štát, ktorý je na úplne opačnom konci sveta, štát, ktorý je stále rozvojový. Je tam 70 % zmiešaného bieleho obyvateľstva a 30 % Indiánov.“

Ako súvisí etnický pôvod obyvateľov Ekvádoru s tým, že jeho klient nerešpektuje zákony, rozhodnutia súdov ani medzinárodné právo, nevysvetlil. Možno si myslí, že bezprávie spáchané na Indiánoch sa až tak neráta.
Jeho rasistickými vyjadreniami sa bude zaoberať Slovenská advokátska komora.

Domáca hanba a slovenský parlament

Na rozdiel od ekvádorského parlamentu, bude ten slovenský riešiť to, ako sa poslankyňa Blahová pokúšala o únos dieťaťa. Podnet na prerokovanie bodu dal výboru podpredseda NR SR Martin Glváč (SMER-SD). Zasadanie výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny sa bude konať 11. júna o 14:00 hod. Na výbor príde aj Izabelkina mama Mariella. Rada by právnikovi a poslancovi Glváčovi osobne ukázala rozsudky, ktoré hovoria o tom, že jediný, kto uniesol jej dieťa je podľa zákona a medzinárodných dohovorov Peter G., stíhaný pre marenie úradného rozhodnutia.

A kým si my budeme na výbore hrkútať, Izabelka oslávi svoje ďalšie narodeniny. Desiate. Aj tie deviate už boli zvláštne a prázdne. Bez mamy.
Keď som večer hovorila s Mariellou, práve premýšľala, či má zmysel piecť cupcake pre deti zo školy. U nich je taký zvyk, že oslávenec niečo sladké rozdá spolužiakom. Vraj to tak urobila aj minulý rok a deti mali ohromnú radosť. Najmä Izabelka. Mariella tajne dúfa, že ju riaditeľka pustí do školy, aby mohla dcérke popriať všetko najlepšie k narodeninám, aby ju mohla objať. Bude prosiť, tak ako prosí všetkých Vás.

Neviem, ako to dopadlo. Bojím sa spýtať.

 

Teraz najčítanejšie

Natália Blahová

"Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou, ten kdo do pout jímá otroky, sám je otrok." (Ján Kollár - Slávy dcera)