Denník N

Ak ste majiteľ jednoosobovej eseročky pripravte sa na ďalšiu byrokratickú šikanu!

Ministerstvo práce pripravilo „skvostnú“ novelu zákona o nelegálnej práci.

Nelegálna práca nie je dobrá vec, lebo už podľa názvu všetko, čo sa skrýva pod slovíčkom nelegálne, nie je v súlade s platnými zákonmi a poškodzuje tých, čo zákony dodržiavajú. Takže bojovať proti nelegálnym veciam a postupom je fajn, ale poprosím s rozumom a s očakávaným efektom nápravy alebo eliminácie dôsledkov nelegálneho konania.

Presne v opačnom duchu, teda vôbec nie s efektom nápravy, a navyše s efektom neuveriteľnej a v tejto chvíli nepredstaviteľnej úradníckej šikany, vyšiel z dielne ministerstva práce návrh novely zákona o nelegálnej práci.

A v čom je teda neuveriteľný a nepredstaviteľný? Toto sú podľa môjho názoru tri jeho najväčšie vychytávky:

1. Strata právnej subjektivity inšpektorátov práce a prenesenie dôkazného bremena na zamestnávateľa

Inšpektoráty práce by mali prestať byť tými zlými, ktorí prídu, môžu dať v rámci kontroly zamestnancom fúknuť do trubičky na alkohol, alebo ich podrobiť skúške na iné omamné látky. Na druhej strane, stále ostanú statočne napojené na štátny rozpočet, avšak s vidinou väčšieho „zisku“ zo svojej činnosti, nakoľko tým zlým sa stane zamestnávateľ.

V rámci kontroly inšpektora práce, bude musieť zamestnávateľ byť vybavený zariadeniami na vykonanie skúšky na alkohol, či iné omamné látky a na príkaz inšpektora takúto skúšku na zamestnancovi urobiť.

Rovnako bude musieť zamestnávateľ vyhotovovať obrazové, zvukové či iné záznamy, ktoré by mu mohli pomôcť sa vyviniť z obvinenia inšpektora. Pretože prax by mala byť po novom taká, že inšpektor práce vznesie obvinenie z porušenia nejakého nariadenia zákona a zamestnávateľ všetkými možnými spôsobmi dokazuj! Ak inšpektora zamestnávateľ o svojej nevine nepresvedčí, pravdu má inšpektor. Citujem návrh zákona a upozorňujem na slovíčka “z ktorých možno dôvodne usudzovať“, ktoré dávajú inšpektorovi do rúk čarovnú paličku:

„Ak kontrolný orgán pri výkone kontroly nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zistí skutočnosti, z ktorých možno dôvodne usudzovať, že došlo k porušeniu zákazu nelegálneho zamestnávania, a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, nepredloží doklady, vyjadrenia alebo písomnosti podľa § 5 ods. 3, ktoré preukážu, že k porušeniu zákazu nelegálneho zamestnávania nedošlo, má sa za to, že k porušeniu zákazu nelegálneho zamestnávania došlo.“

2. Zamestnávateľom sa stane aj ten, kto inak zamestnávateľom nie je

Ak ste si mysleli, že vás sa táto šikana týkať nebude, lebo nemáte zamestnancov, mýlite sa! Táto novela z vás zamestnávateľa spraví veľmi rýchlo. Ak ste jednoosobová eseročka, ktorá je spoločníkom a konateľom v jednej osobe, nemá zamestnancov a konateľ nepoberá za svoj výkon činnosti žiadnu odmenu, gratulujem, prijatím novely sa stávate zamestnávateľom minimálne v oblasti nelegálnej práce! A opäť citujem:

„Zamestnávateľom na účely výkonu inšpekcie práce podľa odseku 1 písm. a) tretieho bodu je aj právnická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom.“

3. Ak pracujete doma, inšpektorovi neotvárajte v šmykľavých papučiach a so zvyškovým alkoholom

Čerešničkou na torte tohto návrhu je fakt, že ak ste jednoosobová eseročka a nebodaj ako miesto výkonu nemáte žiadnu prevádzku, ale pracujete napríklad z domu, vaše pracovisko sa stáva zároveň miestom, ktoré bude na účely dodržiavania pravidiel bezpečnosti pri práci podliehať výkonu inšpekcie práce. Dajte si preto pozor, neotvárajte inšpektorovi v pyžame, lebo to nie je vhodný pracovný odev, v šmykľavých papučiach, aby ste sa cestou k dverám nepošmykli a určite nebuďte na takomto pracovisku pod vplyvom zvyškového alkoholu! Znovu citujem zo správy k novele:

„V záujme dôslednejšieho zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa navrhuje rozšíriť povinnosť v nevyhnutnom rozsahu dodržiavať pravidlá bezpečnosti pri práci aj na právnické osoby, ktoré nie sú zamestnávateľmi (najmä jednoosobové spoločnosti s ručením obmedzeným). Pracoviská týchto osôb budú zároveň na uvedený účel podliehať výkonu inšpekcie práce.“

A čo sa dá robiť okrem písania v tom, aby sa tento návrh zastavil ešte skôr, ako bude nasledovať novela zákona o BOZP, ktorá ustanoví, ako má vyzerať dodržiavanie pravidiel na vašom domácom pracovisku? Vyvolať verejný tlak, zapojiť sa do pripomienkového konania a snažiť sa ovplyvniť celý legislatívny proces už v začiatku. Ja to určite urobím!

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Jaroslava Lukačovičová

Poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska, prezidentka účtovnej asociácie a expertka strany SPOLU na dane, odvody a podnikateľské prostredie.