Denník N

„Tonénku, to ale sú neskaj hice …“,

enem kebi, kebi tich víkendú biųo o dost vícej …

„Tonénku, to ale sú neskaj hice …“,

ked do šenku nedávno sem išeų,

povidaų mi to jeden známí, Miša,

kerí akorád maltu išeų asi míšat,

teda smjerem úplňe opačňím,

ze šenku, po pivje, no enem jedním.

Dicki sa mi pjekňe v záhoráčťiňe primúví,

co mje, paščekárovi, zalichocí aj sa lúbí … (-:

Miša vidzí svjet svojima očama,

a aj ked s rúznímá problémama

ňekedi též zápasit zaisce mosí,

a možná vícej jak ňekerí druhí,

mislím si, že je o dost ščasňejší,

lebo život má méňej zųožitejší,

vúbec žádné termíni a papírováňí;

hmm, čím má čovjek višší vzďeláňí,

tím vícej ho to, zdá sa, ohrozuje,

lebo ceųí svjet príliš často pozoruje,

a aj za tima častíma velikíma hicama

vidzí dúsledki globálňího oteplováňá

a co može dojít ešče neskúr rozmíšlá,

no a v šenku mišlénki ňikedi neublížá,

zvlášč né v tem, kerí je na Horňím Záhorí,

dicki sa najde ňegdo, co ich preonačí (pretvorí!)

svojima dúvtipníma poznámkama o bárčem,

proto naščívit šenk každí víkend neňi enem mojim snem,

ale aj životnú nutnoscú, o čem presvječení naozajst sem

a to bez ohledu na to, či venku sú alebo nejsú hice …

Enem, enem kebi tich víkendú biųo o dost vícej … (-:

Najlepší až tolko jak je dňí v kalendárňím roku

a ludé bi zvišovali ´hdp´ v šenkoch, pri zųatistém moku …

12.06.2018

Poznámka:

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...