Denník N

Nové Mesto vo finančnej kríze

Vývoj finančných rezerv Nového Mesta medzi rokmi 2011-2017.
Vývoj finančných rezerv Nového Mesta medzi rokmi 2011-2017.

Predvčerom novomestskí poslanci schválili výrazné škrty v miestnom rozpočte vo výške trištvrte milióna eur a tým potvrdili krízu, v ktorej sa ocitli novomestské financie. Ako sa jedna z najbohatších mestských častí v Bratislave ocitla v tejto situácií?

Žili sme si nad naše možnosti

Mestská časť Nové Mesto je v komunálnej politike vnímaná ako bohatá mestská časť. Predpokladom je najmä rozsiahle katastrálne územie, v ktorom sa síce nachádzajú lesy či množstvo verejných areálov oslobodených od platenia dane z nehnuteľnosti, ale aj rozsiahly areál spoločnosti Istrochem alebo množstvo kancelárskych budov či obytných domov.

Významným dôvodom je však aj na prvý pohľad zdravé hospodárenie mestskej časti. Nové Mesto nemá dlhy a v roku 2012 mala samospráva finančné rezervy vo výške 7,4 milióna eur. Vďaka tomu vedenie mestskej časti počas starostovania Rudolfa Kusého mohlo rozbiehať viaceré finančne náročné rekonštrukcie parkov, budov či ihrísk, alebo obnoviť vozový park EkoPodniku. Určite išlo o potrebné projekty či nákupy. Viacero z nich však spájala jedna vlastnosť, z Rezervného fondu peniaze brali, ale už ich nevracali späť.

Výstavba niekoľkomiliónového Športparku Jama

Dnes mestskej časti chýbajú finančné rezervy, ktoré by jej pomohli preklenúť súčasnú krízu v novomestských financiách až do času, kým prídu príjmy z poplatku za rozvoj, alebo sa dorovnajú príjmy z podielových daní. Rezervný fond totiž nie sú “ešte neminuté” peniaze, ale finančný vankúš umožňujúci zabezpečiť kvalitné verejné služby počas zlých rokov v slovenskej ekonomike, alebo na dôležité investície schopné získať stabilné príjmy v budúcnosti.

Podpriemerné finančné zdravie „bohatého“ Nového Mesta.
Zdroj: INEKO (2017) Analýza finančnej stability 50 najväčších miest v SR

Tabuľka hore ukazuje schopnosť Nového Mesta tvoriť príjmy na investície či rozvoj. Bilancia bežného účtu dosiahla podpiermerných 4,69%. Napríklad v roku 2017 bol rozdiel medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami 289 896 eur. Toto sú peniaze, ktoré môže Nové Mesto použiť na svoj rozvoj, alebo na kapitálové výdavky. Vtedy by nemuselo siahnuť na Rezervný fond alebo využiť externé zdroje. V skutočnosti však kapitálové výdavky dosiahli sumu 4 243 021 eur. Odkiaľ prišli v roku 2017 cca štyri milióny eur? Z rezervného fondu, fondu rozvoja bývania a z Nórskych fondov.

Modrá čiara ukazuje peniaze, ktoré môžeme investovať do rozvoja bez externých zdrojov, Rezervného fondu či Fondu rozvoja bývania.
Červená ukazuje ročné kapitálové výdavky.
Rozdiel sa musel vykryť z Nórskych fondov, eurofondov, Fondu rozvoja bývania či Rezervného fondu.
Zdroj: Záverečný účet BANM 2011 – 2017.

Nejasné priority a rozsah súčasnej krízy

Roky siahania na finančné rezervy spôsobili, že kým mohla v roku 2012 novomestská samospráva rátať s 7,4 miliónmi eur v rezerve, tak k 31.12.2017 sme mali k dispozícií 526 483 eur. Počas starostovania Rudolfa Kusého sme tak minuli z našej rezervy necelých sedem milónov eur nad rámec každoročného rozpočtu. Môžeme si tak povedať, že spravil toho veľa pre Nové Mesto. Cena za to je však vysoká a súčasná finančná kríza je len začiatok.

Časť položiek, ktoré boli znížené a na zaplatenie faktúr z roku 2017 sa našlo cca 200-tisíc eur.
Zdroj: Návrh na zmenu rozpočtu 2018 zo zastupiteľstva 12.6.2018

Nové Mesto dlhodobo zápasí s vysokými bežnými výdavkami, ktoré sú potrebné na financovanie EkoPodniku, ôsmych klubov dôchodcov, Strediska kultúry, školských zariadení i miestneho úradu ako takého. Prevádzka toľkých organizácií si vyžaduje isté finančné náklady a keď sa začne šetriť, tak to zasiahne aj fungovanie príspevkových organizácií. Tu je zoznam organizácií, ktoré nám potvrdili, že finančná kríza zasiahla do ich fungovania:

 • Školy a materské školy nedostali plnú dotáciu medzi februárom až aprílom 2018. Na máj im však údajne prišli všetky prostriedky.
 • Činnosť inšpektorov verejného poriadku bola výrazne obmedzená.
 • Kancelária pre participáciu má zastavené vyplácanie dotácií či grantov z participatívneho rozpočtu.
 • Novomestská knižnica je nútená šetriť na svojej prevádzke a obmedzila tak nákup nových knižných titulov.
 • Časť denných centier seniorov hlási obmedzenú prevádzku.
 • Projekt komunitnej vinice na Pionierskej si po novom nakupuje úžitkovú vodu, keďže EkoPodnik nemá zdroje navyše na pokračovanie v dodávkach vody.
 • EkoPodnik obmedzil frekvenciu i kvalitu kosenia a tak sme donedávna stretávali metrovú burinu okolo našich bytoviek.
 • Rodinné centrá Kramárik či Kominárka majú pozastavené vyplatenie dotácie.
 • OZ Kresťania v meste nedostali dotáciu na terénnu prácu s ľuďmi bez domova.
 • Na opravu či správu ciest a chodníkov sa preinvestuje o 142 000 eur menej.
 • Materská škola na Osadnej si počká na opravu rozvodov či WC.
 • Cyklodoprava prišla aj o tých pár desiatok tisíc eur (40 000 eur), ktoré boli určené na rozvoj siete cyklostrás.

Kým sa samospráva rozhodla šetriť na deťoch v školách, škôlkach či rodinných centrách, na oprave chodníkov či komunikácií alebo na senioroch v denných centrách, našli sa počas tejto finančnej krízy peniaze na jednorázové či konzumne ladené akcie:

 • Reprezentačný ples Nového Mesta – 2264 eur
 • Divadelné prestavanie pre seniorov a učiteľov – 6600 eur
 • Lístky do kina pre novomestské deti – 1350 eur
 • Deň detí na Kuchajde – 4474 eur
 • Pripravované vystúpenie Dary Rolins, Tomáša Buranovského na otvorení Kultúrneho leta – 5500 eur
 • MDŽ v Istropolise – 15 790 eur
 • Poštové služby pre listy či letáky – 16 438 eur
 • Jesenný zájazd pre seniorov do Chorvátska –  4800 eur

Najvýraznejším navýšením v rozpočte však zostáva ŠportPark Jama, na ktorý bude musieť mestská časť doplatiť ešte 200 000 Eur. Záverečný účet za tento park ďalej rastie a my stále čakáme na finančnú kontrolu tohto projektu. Na našej komisií dopravy, životného prostredia a verejného poriadku som dva-krát navrhoval kontrolu tejto najväčšej investície mestskej časti za posledné dve volebné obdobia. V oboch prípadoch môj návrh komisia schválila a v oboch prípadoch sa návrh nedostal do plánu kontrol miestneho kontrolóra.

Vývoj finančných rezerv Nového Mesta. Najstrmší pád ich čakal v roku 2017, kedy mestská časť realizovala Športpark JAMA.

Ako z tejto krízy von?

Bez ohľadu na to či má Nové Mesto uťahovanie opaskov za sebou, alebo bude pokračovať až do jesenných volieb, je potrebné sa z tohto niekoľkoročného vývoja poučiť. Na novomestskú pokladnicu sa totiž rútia viaceré miliónové projekty ako nová škôlka na Teplickej, nový EkoPodnik a nový miestny úrad. Na tie však peniaze nie sú a tak sa bude musieť mestská časť zadĺžiť.

Chátrajúca budova Novej Tržnice, do ktorej sa systematicky neinvestovalo.

Zodpovedný prístup k novomestskému rozpočtu by sa preto mal riadiť týmito základnými zásadami:

 • Príjmy a potrebné výdavky (mzdy, prevádzka a údržba…) sú v návrhu rozpočtu stanovené na základe tvrdých dát.
 • Návrh rozpočtu obsahuje všetky investície, ktoré chce mestská časť realizovať v daný rok.
 • Investície s nákladmi nad stotisíc eur sú samostatne alebo v rozpočte zdôvodnené, sú pri nich popísané nimi riešené problémy, resp. to ako daná investícia dosahuje ciele mestskej časti, uvedené v rozpočte či Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
 • Na začiatku roku bude k dispozícií schválený rozpočet, ktorý počíta s peniazmi na všetky investície.
 • Ak počas roka vznikne potreba nečakanej rekonštrukcie, vzniknú príjmy navyše alebo sa niektorý plánovaný projekt nestihne realizovať, použijú sa zdôvodnené rozpočtové opatrenia na to, aby sa presunuli peniaze na iný projekt, alebo sa pridal do rozpočtu nový projekt.
 • Do rezervného fondu sa cielene vkladajú peniaze na dlhodobo plánované investície a ako rezerva na zlé časy.
 • Rezervný fond sa využije iba v prípade výrazného výpadku príjmov a pre veľké investície, ktoré sú poriadne zdôvodnené a ktoré sa dlhodobo plánovali.
 • Rozpočet treba previazať s plnením PHSR a jasnými prioritami pre dané obdobie.

Éra novomestského života nad naše finančné pomery sa tak náhle končí a bude potrebné výrazne zmeniť nastavenie nášho hospodárenia. Ponúka sa termín “grécka cesta”, ale tak ďaleko našťastie nie sme. Situácia si však bude v budúcnosti vyžadovať zreálnenie plánovaných projektov a ich prísne posúdenie z pohľadu ich hodnoty za vložené peniaze. Zároveň nás budúci rok čakajú ťažké rozhodnutia, pretože na každý ďalší významnejší projekt si Nové Mesto bude musieť jednoducho požičiať.

Sedieť na finančnom vankúši aký mal k dispozícií Rudolf Kusý je snom každého bratislavského starostu. Bez zadlžovania sa púšťať do finančne náročných projektov však môžeme len do určitého bodu. Ten sme prekročili a som si istý, že rozšafný štýl Rudolfa Kusého nie je to správne pre Nové Mesto bez rozsiahlych finančných rezerv.

Špajza je prázdna.

Matúš Čupka

Zapojte sa do diskusie na Facebooku a pozrite si našu víziu pre Nové Mesto na našej webstránke

Teraz najčítanejšie

Matúš Čupka

Novomešťan a rodič naberajúci skúsenosti ako vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy v Mestskej časti Bratislava - Rača. Tu prezentované názory sa nemusia nutne zhodovať s oficiálnymi názormi môjho zamestnávateľa.