Denník N

Sťažovali sme sa na klamstvá a cenzúru vo verejnoprávnom rozhlase, podľa Rezníkovho manažmentu je všetko v poriadku

V súvislosti s autorským dokumentom Medzi nami, ktorý sa nakrúcal bratislavských pôrodniciach, informoval Slovenský rozhlas dvojako − buď nedal autorkám priestor vôbec, alebo šíril nepravdy. Sťažovali sme sa preto Rade RTVS. Podľa nej zákon porušený nebol.

Klamať sa nemá, ale môže

Po premiére filmu Medzi nami v októbri 2017 odvysielalo Rádio Slovensko správu plnú nepravdivých informácií (Rádiožurnál z 18. 10. 2017, od 14:44 min.). Hovoria v nej štyria zástupcovia Univerzitnej nemocnice v Bratislave (UNB), kde sa film nakrúcal. Autorky filmu priestor nedostali.

Hneď v úvode moderátor uvedie: Natočené scény boli účelovo zostrihané, aby budili dojem depresie a beznádeje. Pokračuje redaktor Erik Potocký: Pôvodne išlo len o študentský film, ktorý mal byť súčasťou diplomovej práce. Jeho realizácia je však v rozpore s tým, čo režisérka Zuzana Límová uviedla v žiadosti na natáčanie.”

Žiadosť o povolenie nakrúcať sme koncom roku 2015 adresovali vedeniu Univerzitnej nemocnice v Bratislave, konkrétne bývalej hovorkyni Petre Stano Maťašovskej. Tá je dnes vedúcou rozhlasového spravodajstva RTVS, čiže Potockého priamou nadriadenou.

Žiadosť sme médiám ani Erikovi Potockému − nikdy neposkytli. Okrem iného v nej uvádzame, že by sme rady poukázali na neviditeľnú stránku života pôrodnice. To sa nám, myslím, podarilo. Diplomová práca Medzi nami je dokumentárnym filmom, nie promo filmom nemocnice. Je odrazom reality tak, ako sme ju zaznamenali.

Aj nasledujúce klamstvo je ľahko preukázateľné: Ďalšie dve ženy, ktoré v dokumente opisujú svoje negatívne zážitky, v Univerzitnej nemocnici v Bratislave ani nerodili. Všetky tri ženy, ktoré vo filme hovoria, rodili v bratislavských pôrodniciach. Odkiaľ mal redaktor túto informáciu?

Príspevok pokračuje vyhlásením Igora Rusňáka, prednostu pôrodnice na Kramároch. Áno, toho, ktorý na tlačovej konferencii UNB zneužil informácie z mojej a dcérinej zdravotnej dokumentácie. Keďže sa dcéra narodila na jeho oddelení, mal prístup k našim najcitlivejším údajom. Tým, že ich zverejnil, porušil Rusňák zákon aj princípy lekárskeho tajomstva.

V rozhlase tvrdil, že lekári a lekárky sa rozhodli svoje účinkovanie vo filme riešiť právnou cestou, pretože nikdy nemal byť vo verejnej distribúcii. Aj na Slovensku, aj v zahraničí je bežné, že filmové školy posielajú diplomové práce svojich študentov na filmové festivaly. Konkrétne zdravotníčky a zdravotníci, ktorých sme nakrútili v UNB, podpisovali dohodu o účinkovaní, kde súhlasili s verejnou projekciou a predajom filmu.

Možnosť vyjadriť sa k vážnym obvineniam, ktoré v spravodajstve odzneli, nedostal z autorského tímu nikto. V trojminutovom príspevku však hovorí riaditeľ UNB aj prednostovia všetkých troch pôrodníc. Potocký nevyváženosť ospravedlnil tým, že S režisérkou Zuzanou Límovou sa nám spojiť nepodarilo. a to v čase, kedy s nami bez problémov komunikovali všetky ostatné médiá (vrátane Potockého kolegýň z iných relácií).

Správa sa končí vyhláseniami pôrodníkov, ktorí zdôrazňujú, že vychádzajú v ústrety všetkým rodičkám. Mimochodom, nemali by v rámci objektivity dostať priestor aj ženy, ktorým v ústrety nevyšli?

Voči nepresným a nepravdivým informáciám, ktoré Rádio Slovensko odvysielalo, sme sa ohradili a požiadali o opravu (celú žiadosť si môžete prečítať tu). Redaktor Erik Potocký ani jeho nadriadení na žiadosť z 23. 10. 2017 dodnes nereagovali, hoci im to nariaďuje zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii: Vysielateľ je povinný odvysielať opravu do ôsmich dní odo dňa doručenia žiadosti o uverejnenie opravy. (§ 21)

Konflikt záujmov bývalej hovorkyne

O nič lepšie sme nepochodili ani v iných reláciách Slovenského rozhlasu. Rozhovory so mnou ako režisérkou filmu boli buď rušené, alebo neodvysielané, prípadne na tému pôrodníctva diskutovali iba lekári, ako napríklad v relácii Z prvej ruky (v archíve tu). Priestor nedostal nik z autorského tímu ani z ľudskoprávnych organizácií.

Pripomíname, že šéfkou rozhlasového spravodajstva je Petra Stano Maťašovská, bývalá hovorkyňa Univerzitnej nemocnice. Do verejnoprávneho rozhlasu prišla ako súčasť nového manažmentu generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka. Vo svojom predošlom zamestnaní sa film Medzi nami pokúsila zastaviť vyhrážkami, v RTVS podsúvala redaktorom a redaktorkám nepravdivé informácie. O jej praktikách si môžete podrobne prečítať v predošlom blogu.

Konflikt záujmov Stano Maťašovská sama priznala aj v rozhovore pre Denník N. To, že sa pokúšala ovplyvniť redaktorky vlastnej aj konkurenčnej televízie, potvrdila aj odchádzajúca redaktorka RTVS Zuzana Kovačič Hanzelová (tu).  

Nič sa nestalo, prajeme veľa šťastia

Zo zákona je poslaním Rozhlasu a televízie Slovenska poskytovať nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov(§ 3 zákona č. 532/2010 Z. z.).

Pretože si v prípade filmu Medzi nami, ktorý rozpútal celospoločenskú diskusiu, Slovenský rozhlas túto povinnosť nesplnil, obrátili sme sa so žiadosťou o stanovisko na Radu pre vysielanie a retransmisiu a Radu RTVS. 

Rada pre vysielanie a retransmisiu podnet zamietla ako neopodstatnený. Jej odpoveď si môžete prečítať tu

Rade RTVS trvalo vyše štvrť roka, kým sa vyjadrila, hoci od podania sťažnosti rokovali jej členovia minimálne trikrát. Rada sa oboznámila so stanoviskom (Rezníkovho) manažmentu a nedomnieva sa, že došlo k porušeniu Zákona o RTVS. Ďalej uvádza, že nie je v jej kompetencii zasahovať do redakčnej nezávislosti redaktorov, ktorí pripravujú jednotlivé témy do vysielania“. Prečítajte si celú odpoveď Rady RTVS.

Rada RTVS je pritom orgánom dohľadu, ktorý má dohliadať na dodržiavanie zákona o poslaní RTVS (povinnosť pravdivo a objektívne informovať) aj zákona o vysielaní a retransmisii (právo na opravu).

Z jej rozhodnutia je zrejmé, že vo verejnoprávnom rozhlase nezlyháva iba interná komunikácia, ale aj základné kontrolné mechanizmy.

Verejnoprávny rozhlas už dávno nepatrí verejnosti.

 

Teraz najčítanejšie