Denník N

Čo s chátrajúcimi staromestskými budovami? No predsa doraziť vyššími daňami!

Matúš Vallo sa nepochybne javí ako odborne spôsobilý architekt, urbanista a úprimne zanietený aktivista. Je otázne, či to môže stačiť na funkciu primátora hlavného mesta, keďže skúsených urbanistov a architektov si môže človek vo funkcii vždy povolať do tímu, alebo s nimi viesť konzultácie v rámci uplatňovania oveľa širšej agendy – hlavne, čo sa týka toho “byrokratického” presadzovania a manažmentu naprieč viacerými sférami – to nebýva totiž žiadna malina či vytešovanie sa zo “životného poslania” a je fajn, keď s tým má človek nejaké tie “predskúsenosti”.

Ale k veci: zapnem jedno jeho nevinne vyzerajúce promo video, kde sa prechádza popred staromestské, pre mňa rovnako obľúbené, avšak chátrajúce budovy. Ja že ok, počúvam rovnú minútu, že predstaví nejaký geniálne chytrý spoločensko-ekonomický mechanizmus, čakám nejakú originalitu či open-mindedness, aby mali všetky interagujúce strany z toho vzájomný úžitok vo finančne-majetkovo zablokovanej šlamastike.

https://www.youtube.com/watch?v=aQzyaSvN1Co

Vznešený to úsudok, o pár sekúnd by som totiž radšej sama obžrala tú opadajúcu omietku, ako počuť, citujem: “Mesto bude môcť vyrúbiť vyššiu daň ľuďom, ktorí vlastnia takto zanedbané budovy a ľudia konečne prestanú čakať, dokým tá budova spadne alebo sa zrúti, aby tam mohli postaviť niečo nové.”

Woaah. Takúto politickú divočinu ani Smer dávno nevypustil. I keď možno to radi podporia, keďže to nie je až tak vzdialené ich minuloročnému návrhu zdaňovaniu podlažných domov, čo tiež napokon pôsobilo len ako zbytočná nadpráca pre opozíciu, aby to bolo zamietnuté.

Nevinná to vetička v rámci staromestskej prechádzky. Vedela by som tu spraviť seriál nádherných budov, kde by dediaci majitelia mali úprimný záujem o rekonštrukciu, ale jednoducho na to nemajú prostriedky, avšak sú citovo aj historicky previazaní s pamiatkou. Takže peniaze na komplexnú obnovu si majú zohnať sami, zatiaľ čo mesto (štát) má z toho tak či tak profitovať zdaňovaním – pretože tú daň jednoducho určite zaplatíte ľahšie, nech bude vyrúbená akokoľvek vysoko a absurdne, ako naplánovať a zrealizovať rozsiahlu a náročnú rekonštrukciu, ktorú nebude treba o 10 rokov zopakovať.

Navyše, tej poznámke o Kapitulskej tiež nie celkom rozumiem (tj. nepríde mi poctivá), keďže o tej ulici je notoricky známe, že tam sú rekonštrukcie blokované výnimočne namiesto štátu či firmy celkom iným vznešeným subjektom nášho bytia.

Tak aby som nebola obviňovaná z povrchnosti, snáď som niečo len ja nejasne poňala v rámci dosť jasne povedaného zámeru vo videu (to by znamenalo, že video bolo zavádzajúce), otvorila som si teda nalinkovaný návrh zákona do NR SR – podporuje to údajne Spolu a PS, autorom je Beblavý a nejaké jeho dve náhodné komplementárky.

Ale nie, ono to tam je naozaj na drzovku napísané čierne na podsvietenom. Vychádzajúc z tézy, že všetci, čo nerekonštrujú staré stavby, sú nejakí neetickí zbohatlíci či rovno mafiáni-developeri (ad Machnáč), ktorých motivácia sa však nedá dokázať či legislatívne podchytiť, tak to treba všetko hodiť do jedného vreca a paušálne takýmto majiteľom zvyšovať dane.

A v prípade, že nie ste, tak ste určite všeschopný manažér, čo si nebodaj v rámci cezgeneračne nevysporiadaných vzťahov so spoluvlastníkmi viete “vybaviť nejaký grant” a mesto by bolo v tom určite nápomocné. No neviem, táto druhá, rozprávková časť by asi viacerých zaujímala, že to je také easy, ako Matúš Vallo v komentároch narýchlo zhrnul.

Návrh zákona (my graphic skills ultra):

Klikni, aby sa to dalo čítať.

Dôvodová správa:

Aj toď treba rozkliknúť, aby to bolo vidno.

Čo by ma naozaj zaujímalo, že ak takáto vec má deklarovanú nestrannú podporu strany-nestrany Spolu, ako sa k tomu stavia taký Jozef Mihál, ktorý ako pôvodný zakladateľ vystúpil z pravicovo liberálnej strany, lebo sa cítil ako “ozajstnejší pravicový liberál” a dlhodobo aj vylučoval nejakú ideovú spriaznenosť s ľavičiarmi z PS a likvidačnými pervérznosťami typu daň z dedičstva a pod.

Navyše, celé je to taká argumentačná divočina: v statuse na začiatku napíše, že veľa majiteľov to tak robí “naschvál”, aby to mohli konečne zbúrať a v dobrej lokalite postaviť nové. A potom, že “nechať budovu chátrať, musí byť pre majiteľov najmenej výhodná možnosť” – akože predpokladaný dopad takej novely. Takže hodia ďalšie poleno pod nohy vyšším zdaňovaním, aby príp. rekonštrukcia bola už len narýchlo a odfláknutá, neefektívna či nebodaj riskantná.

Akože toto hovorí o takom spravovaní verejných financií a rešpektovaní “súkromného majetku” (ktorý oni akosi neregistrujú), že si neviem predstaviť takého človeka vo verejnej funkcii.

Pretože aj v tomto aj v tom predošlom návrhu zákona (71. č. 1037 o investičných projektoch) sa implikuje taká svojská vec, že tie nehnuteľnosti by mali byť prednostne užívateľsky jednoducho naše – verejné, všetci by sme mali z toho profitovať, tak nech tie náklady majiteľ maká sám zacvakať. Česť práci! (akože veľkorysé možnosti “odpustenia” absurdne vyrubenej dane či iných úhrad – keď asi v havarijnom stave tam spravíte nejaký koncertík a všetci to prežijú).

Akokoľvek by som sa jednoducho snažila sledovať zámer Matúša Valla, je to od hlavy po päty neúčinne skoncipované, zlé odlíšenie symptómov od príčiny a pod. – snáď tú daň nechcú vyrúbiť na desiatky tisíc Eur, nie? Nižšie v návrhu aj je napísané, že by to nemalo presiahnuť 10 násobok ročnej dane, takže pre nejakého nabudeného developera s miliónovými snami to je len o nulu viac, pre schudobnelého oddaného majiteľa dôvod na mašľu, aj to sa asi tam niekde urve v takej stavbe a zasype ho to tehlami. Sorry za nemiestny humor. Záťaž, ale nie prekážka, ktorá by riešila problém. Zdaňovaním či iným spoplatňovaním v akomkoľvek horizonte sa to ťažko dá docieliť, aj tak by sa developerom viac malo oplatiť tú daň jednoducho zacálovať – či už na obnovu máte alebo nie.

Ak som sa niekde zmýlila, tak sa ospravedlňujem, ale takto to evidentne vyplýva z dostupných zdrojov.

Teraz najčítanejšie

Zora Šikrová

Keď ma niečo už veľmi rozčúli, tak o tom napíšem text :) Aj keď občas by som mohla napísať niečo aj o kultúre... Asi som alergická na pokrytectvo - či už u masmédií, politikov - hlavne ľavičiarov, ale aj napr. u finančne založenej charity.