Denník N

Hľadanie strateného raja(pokračovanie)

K čomu vedú mnohé ,,alternatívne“ média ? Akí autori mi postupne otvárali oči? Zamyslenie sa nad rétorikou týchto médií a ich možných dôsledkov.

predchádzajúcom článku som stručne popísal, ako sa postupne menila moja cesta. Býval som ezo-konšpirátorom, veril mnohým veciam, na druhej strane vnímam celý proces ako vývoj od jednej fázy k ďalšej. Sme totiž ľudia a vyvíjame sa v priebehu života, je iba prirodzené, že sa môžu postupne meniť  naše názory a pohľady, postoje v rôznych oblastiach.

V takej atmosfére dlhšiu dobu samozrejme to všetko, čo ma trápilo, nemohlo viesť k radosti v živote, skôr k väčšiemu hnevu, frustrácií a obviňovaniu iných za môj život. Zvykol som čítať mnohé dezinformačné a ezo-konšpiračné média na internete, postupne som uveril tomu, že nás mnohé mejnstrímové média klamú. Ku koncu som vlastne ani nevedel, kde je v podstate pravda. Ruka v ruke s tým šlo nekritické vnímanie Ruska a chrlenie jedu, nenávisti voči USA, ktoré je dnes dosť populárne v tých kruhoch.

Stali sa mojou barličkou, únikovou cestou z trápení. Stále boli však kdesi posledné zvyšky zdravého úsudku, ktoré sa chceli postupne predrať von, potrebovali iba tie správne impulzy.

Otázky

Otázky, ktoré som si postupne položil v priebehu procesu oslobodzovania sa spod vplyvu daného informačného podhubia:

1. Čo vlastne spôsobujú tieto mnohé, tzv. ,,alternatívne“ média, ku ktorým sa u nás veľa ľudí upína?

2. Rozvíjajú kritické myslenie a zdravý skepticizmus?

3. Vedú človeka k väčšej otvorenosti voči druhým a svetu?(rozvoj empatie, súcitu a porozumenia)

4. Prináša táto ,,alternatíva“ skutočne akési utajené pravdy, ktoré mejnstrím zatajuje?

To sú iba niektoré z väčšieho množstva otázok, nad ktorými som uvažoval…

Odpovede

Pokiaľ ide o prvú otázku, na základe vlastných skúseností môžem jedine zopakovať niečo z minulého článku. Ich obsah je často veľmi špecifický: Časté poukazovanie na akúsi farma lobby, LGBTI lobby, zlý ,,genderizmus“, spiknutie tajných skupín a ich vlády nad svetom, chemtrails atď.

Často bývajú písané titulky ich článkov spôsobom, ktorý jednoducho musí zaktivizovať náš ,,plazí“ mozog(mozgový kmeň, najstaršia a najsilnejšia časť mozgu) a limbický systém.

Ako uvádza Alexandra Alvarová vo svojej knihe Priemysel lží: Propaganda, konšpirácie a dezinformačná vojna(2017), ,,…veľká časť novodobej propagandy je postavená na emocionálnom nafúknutí..“(str.140). Či už ide o zveličovanie témy príchodu utečencov do Európy, strašenie rozpadom ,,tradičnej“ rodiny v dôsledku akejsi údajnej LGBTI propagandy, ukazovanie prstom na Židov ako vinníkov za mnohé zlo atď. Obidve časti sú staršie z hľadiska vývinu oproti neokortexu(sivá kôra mozgová, tá je najmladšia) a  ten sa týka predovšetkým nášho ,,rácia“, racionálneho správania a pod.

V dôsledku bombardovania sugestívnymi obrázkami, titulkami …sa táto najmladšia časť mozgu paralyzuje, pretože prirodzenou reakciou na hrozbu je strach. A snaha sa brániť. Potiaľto je to plne pochopiteľné.

Nakoniec človek už neuvažuje nad sugestívnym obrazom(Je tá fotografia pravdivá? Nejde o hoax?) ani nad čítaným textom, prijíma ho. Postupne je viac a viac vystrašený z neznáma, z tých všetkých ,,veličín“- čoby hlavných vinníkov všetkého marazmu, ktoré mu predostrú tieto ,,alternatívne“ média a stáva sa nakoniec aktívnym šíriteľom takýchto správ k známym prostredníctvom sociálnych sietí(prevažne FB) bez toho, aby sa aspoň trocha zamyslel nad tým, čo zdieľa.

Z toho samozrejme vyplýva iba jediné: Spôsobujú postupné ochromenie logického uvažovania, analýzy, racionálneho myslenia v dôsledku narastajúceho strachu a paniky, keďže ich obsah je zriedka čo najobjektívnejší a bez emócií.

Zároveň máme odpoveď na druhú otázku: Sotva môžu rozvíjať tento druh myslenia a zdravej skepsy. Ich jazyk je silno ,,emocionálne“ zafarbený: ,,zlé mimovládky, fašistický Brusel/EÚ, podvratná LGBTI lobby, horda imigrantov sa na nás valí…“.

Príkladov by sa dalo nájsť nespočetné množstvo. Pri takto vedených článkoch u ,,alternatívy“ sa skôr rozvíja viac strachu, paniky a hnevu.

3. A tým k postupnej dehumanizácií istých skupín obyvateľstva. Neustále poukazovanie na tieto skupiny ako činiteľov-vinníkov, hlavné príčiny úpadku našej ,,kultúry“, rozhodne v človeku neposilní dôležité atribúty ľudskosti: súcit, porozumenie a empatiu.

Skôr naopak, nastáva veľká polarizácia. Polarizácia v takej podobe, kedy svojich oponentov odľudšťujú a vnímajú ako nepriateľov a rôzne neologizmy, nové slová, ktorými značkujú tých, ktorí s nimi nesúhlasia, tomuto procesu dehumanizácie iba napomáha ako: ,,gengeroid, kiskoid, havloid, slniečkár, libertard…

Keďže pocit ohrozenia je časom čoraz väčší, občianska pasivita bude nevyhnutne vyústením celého procesu alebo bude ventilovaná nesprávne, pasívna agresia narastie a tiež ľahšie podľahnutie takým politikom a vodcom, ktorí ponúkajú veľmi nebezpečné a zjednodušené  riešenia na mnohé pálčivé problémy dneška, sľubujú im zabezpečiť pokoj a bezpečie pred rôznymi ,,privandrovalcami“ a sľubujú tiež zastavenie ,,úpadku“ kultúry . Je to ,,buď-alebo“.  Časom si vypestujú vyhranené postoje s čierno-bielym myslením a prístupom.

V rámci štvrtej otázky je odpoveď taká: Je to hlúposť, keď sa nad tým zamyslíme hlbšie. Potom sú akí nešikovní babráci údajne tajní ,,ilumináti“ či iné skupiny, keď sú o nich informácie všade po internete rozosiate? Alebo si položme otázku: Keď sú takí veľmi tajní, odkiaľ o nich vedia autori daných webov a médií? Často sa ani nepodpíšu pod svoje články, to tiež o niečom svedčí.

Ešte pred niekoľkými rokmi by som odpovedal na tú otázku kladne, napokon…taká bola moja minulosť. Beriem však dané obdobie ako nesmierne cenné z hľadiska skúseností, prežívania, vnímania. Umožní mi lepšie pochopenie daného ,,tábora“, z ktorého som sa vymanil.

Je tu ďalšia rovina: Dôsledkom vystúpenia z komfortnej zóny a ochoty podrobiť vlastné presvedčenia kritickému skúmaniu, som časom narazil na pár ľudí, ako som zmieňoval v predošlom blogu a na určité stránky na FB, ktoré mi pomáhali čoraz viac chápať, ako sa veci naozaj majú.

Medzi blogy resp. články zaujímavých ľudí, ktoré mi otvárali oči alebo sa stali pre mňa inšpiratívnymi, môžem zaradiť a odporučiť: Dezinformácie Hoaxy Propaganda, blog Jána Benčíka, blog Jakuba Godu alebo príspevky Filipa Struhárika, za zmienku stojí aj blog Miroslava Kizáka, ktorý je primárne orientovaný na rôzne hudobné chuťovky (prevažne z metalu), vyjadruje sa ale tiež k spoločenským témam.

Tých autorov, novinárov, blogerov, ktorí sú pre mňa zaujímaví, je samozrejme viac ako len títo zmieňovaní. Predovšetkým DHP mi začali ukazovať odvrátenú stránku ,,alternatívnych“ médií(majú i  FB stránku), keď z môjho pohľadu často presvedčivo vyvrátili a vyvracajú ich mnohé klamstvá a dezinformácie.

Kedysi by som sa zasmial, pravdaže, informácií, že existuje aj istá propaganda z východu, dnes mi z toho už nie je do smiechu vôbec. Žiaľ, toto nás často diskredituje v očiach čitateľov týchto médií, sme neprávom obviňovaní z nenávisti k Rusku.

Odchovaný na ezoterike, konšpiračných teóriách a ,,alternatívnych“ médiách som tak objavoval nové informácie a fakty, ktoré presvedčivo, logicky vyvracali mnohé ich tézy a pohľady na svet.

Rovnako aj rôzne knihy, medzi nimi v češtine už zmieňovaná Priemysel lží: Propaganda, konšpirácia a dezinformačná vojna(A.Alvarová, 2017, vyd.TRITON) a tiež v češtine vyšla kniha Média, lži a príliš rýchly mozog. Sprievodca postpravdivým svetom( Petr Nutil, 2018, vyd.GRADA). Obe môžem vrelo odporučiť.

Záver

Desivé pre mňa bolo spoznávať analýzou a monitorovaním rôznych skupín na FB, ktoré sympatizujú s týmto druhom médií(tzv.alternatívou) práve negatívny dopad na samotných účastníkov, komentujúcich užívateľov. Nie raz som videl plno nenávistných komentárov, agresiu, strach. To boli také posledné kvapky straty akýchkoľvek ilúzií, ktoré som kedy mal o týchto dezinformačných médiách. Vymizli.

Stojíme jednoducho tvárou v tvár fenoménu, ktorý nemôžeme ignorovať a musíme ho podľa môjho názoru riešiť, pokým nie je ešte neskoro. Vo viacerých rovinách. A nepodľahnúť strachu, nenávisti, aj keď sa to hovorí veľmi ľahko. Inak sa môže pokojne stať, že sa bude história opakovať znova v istom zmysle, ak preváži kritický počet oklamaných ľudí naplnených strachom, hnevom, nenávisťou…

 

Zdroj: Pixabay

… pretože strach spolu s nenávisťou má veľké oči a môžu, žiaľ, časom zabíjať.

 

 

 

 

 

Teraz najčítanejšie

Ján Lazík

Som človek, ktorému nie je jedno, čo sa deje okolo nás a vo svete. Zaujímam sa o psychológiu, sociológiu, filozofiu, cudzie jazyky, fenomén hate speech, ľudské práva. Bavia ma zaujímavé seriály, filmy.