Denník N

ECR: Top hlasovania podľa slovenských europoslancov

Ktoré hlasovania považujú slovenskí europoslanci za najvážnejšie? V prvej časti prehľadu odpovedali poslanci zo skupiny Európskych konzervatívcov a reformistov – R. Sulík, J. Žitňanská a B. Škripek.

Europoslancov sme sa pýtali, ktorých 5 hlasovaní za doterajšie trvanie ich aktuálneho mandátu považujú subjektívne za najdôležitejšie. Pod infografikou sú vždy obšírnejšie vysvetlenia poslancov s preklikmi na konkrétne dokumenty.

 

GDPR – Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov

„GDPR nelogicky vymáha rovnaké štandardy tak od internetových gigantov, ako od malého internetového e-shopu predávajúceho napríklad náramky alebo keramiku. A to vrátane drakonických pokút. GDPR malo byť cieľované práve na veľké firmy ako Facebook a Google s podrobnými osobnými údajmi miliónov používateľov. V súčasnosti totiž nariadenie neprimerane dopadá na tisícky malých firiem, pri ktorých je negatívny dopad prípadného neoprávneného zberu osobných údajov prakticky zanedbateľný.”

Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou (CETA)

„Napriek kontroverznosti pri vyjednávaní a schvaľovaní považujem CETA za modernú obchodnú dohodu, ktorá prehlbuje medzinárodný obchod. Sú to práve pevné obchodné väzby, ktoré považujem za základ mierového spolužitia a rozvíjania vzťahov medzi krajinami. V tomto kontexte so znepokojením vnímam americké uvalenie cla na dovoz ocele a hliníka z EÚ. Pokladám to za zlý signál, keďže každé clo je v prvom rade daňou, ktorá poškodí ľudí na oboch stranách Atlantiku.”

Stanovenie kritérií a mechanizmov na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Reforma Dublinského nariadenia)

„Pozíciu europarlamentu, ktorá požadovala zavedenie fixného mechanizmu prerozdeľovania migrantov medzi členské krajiny, dodnes pokladám za škandál. Tento radikálny návrh nateraz zamrzol na Rade EÚ pre neschopnosť dohody členských štátov, čo považujem za jeho jediné pozitívum.”

Poznámka: O texte legislatívnej správy sa zatiaľ hlasovalo len na úrovni výboru LIBE (80 poslancov). Spolu s textom si poslanci LIBE odsúhlasili mandát na zastupovanie EP v trialógoch. Český poslanec Tomáš Zdechovský vzniesol oficiálnu námietku, pod ktorú potreboval  79  podpisov od poslancov EP. R. Sulík komunikáciou s kolegami pomohol zabezpečiť približne 40 podpisov. Plénum EP však námietku potrebnou väčšinou poslancov nepodporilo. Proti rozhodnutiu o začatí medziinštitucionálnych rokovaní (a teda proti mandátu) hlasoval R. Sulík, B. Škripek, J. Žitňanská, E. Kukan, I. Štefanec, A. Záborská, V. Maňka, B. Zala, M. Smolková. Ostatní poslanci nehlasovali.

Ochrana investigatívnych novinárov: Prípad J. Kuciaka a Martiny Kušnírovej  

„Uznesenie považujem za smutnú, ale pravdivú vizitku Ficových vlád. Je tiež pripomienkou, že spolu s objasnením dvojitej vraždy treba dôkladne vyšetriť aj korupčné politické prepojenia, ktoré Ján Kuciak odhalil. Keďže rýchly sled udalostí odkryl agrodotačné škandály a ďalšie tunelovanie európskych peňazí na Slovensku, plne podporujem zapojenie európskych agentúr OLAF a Europol do vyšetrenia.”

Smernica o vyslaných pracovníkoch

„Nedávny návrh na zmenu smernice o vysielaní pracovníkov ide proti duchu voľného pohybu pracovných síl na jednotnom trhu, robí národné trhy protekcionistickejšími, a je verejným tajomstvom, že je namierený najmä proti pracovníkom zo strednej a východnej Európy. Považujem preto za smutné, že proti tejto zmene na Rade EÚ nevystupovala ani slovenská vláda, a prakticky hodila slovenských vyslaných pracovníkov cez palubu.”

 

Smernica o prístupnosti výrobkov a služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím (Accessibility Act)

„Tento návrh je pre mňa jeden z najzásadnejších zlepšení celého mandátu. Prináša pokroky vo fyzickej prístupnosti služieb, zariadení a dopravy pre osoby so zdravotným postihnutím. Väčšina ľudí, ktorý sami nežijú s postihnutím si povedia, že to je fajn. Lenže sú v ňom aj návrhy relevantné aj pre nás v staršom veku, pre rodičov s detským kočiarom a všetkých, ktorým bariéry znepríjemňujú život. Som veľmi rada, že aj moje pozmeňujúce návrhy prispeli k tomu, že sa pôvodné znenie aktu ešte na poslednú chvíľu podarilo vylepšiť.“

Spôsoby znovu začlenenia pracovníkov po zranení a chorobe do kvalitného zamestnania  

„Ide o čerstvú správu, ktorá bola prijatá 7. júna vo výbore pre zamestnanosť. Slovensko doteraz nemá vypracovanú žiadnu schému pomoci pre ľudí, ktorí sa chcú po dlhej chorobe a rekonvalescencii vrátiť do práce. Je to zároveň niečo, čomu sa v budúcnosti nevyhneme, ak chceme čo najviac využívať schopnosti všetkých našich občanov. Správa prináša odporúčania založené na osvedčených postupoch z iných krajín, ako týmto ľuďom pomôcť. Zároveň nie je bežné, že je nejaká správa vo výbore schválená jednohlasne, čo ma obzvlášť ako jeho spravodajkyňu teší.“

Zrušenie roamingu

„Hlasovanie o zrušení roamingu je dôležité aj preto, že ide o legislatívu, ktorej účinky spotrebitelia okamžite pocítili. Zrušenie roamingu je obrovskou výhodou pre kohokoľvek, kto cestuje za hranice, šetrí náklady a pomáha aj jednoduchšie zostať v kontakte s blízkymi.“

Záruka pre mladých / Iniciatíva pre mladých

„Aj vďaka EÚ nemáme u nás viac nezamestnaných mladých. Na Slovensko sa v dôsledku tohto hlasovania dostalo 21 miliónov eur na rýchlejší štart opatrení na riešenie nezamestnanosti vďaka ktorým sú mladí ľudia „podchytení“ hneď na začiatku a neostávajú nečinní. Vďaka tejto záruke im vieme do niekoľkých mesiacov napríklad ponúknuť možnosť rekvalifikácie, stáže.“
Legislatívny balík pre obehové hospodárstvo, zvlášť opatrenie proti poskytovaniu bezplatných plastových tašiek

„Je zo významný krok pre ochranu životného prostredia, ale aj ako opatrenie zvyšujúce povedomie občanov o neúnosnom probléme s odpadmi. Mnohí si síce povzdychneme nad obrázkami plastovej hrôzy v oceánoch a uhynutých zvierat zadusených plastom, ale už zabúdame na to, že aj na Slovensku každý z nás priemerne ročne spotrebuje až 466 tašiek (európsky priemer je 200). Zabránenie bezplatnému poskytovaniu ľahkých plastových tašiek preto považujem za dobré opatrenie a myslím, že sme si naň aj pomerne rýchlo zvykli.“

Situácia v severnom Iraku/Mosule

„Dlhodobo sa zaoberám situáciou na Blízkom východe. Osobne som bol v Sýrii na pozvanie Syriakov – menšinou žijúcou na severe Sýrie. Založili si vlastnú samosprávu, dnes fungujú v rámci federatívneho usporiadania. Spoločne s Kurdami porazili bojovníkov tzv. Islamského štátu. Považujem za dôležité, aby sme sa aj v EP zaujímali o situáciu v Sýrii aj preto, lebo ak sa podarí stabilizovať situácia v tejto krajine, je možnosť potom prinavrátiť utečencov domov – do Sýrie.

Uznesenie o Sudáne

„V uznesení o Sudáne sa spomína aj občan ČR Petr Jašek, ktorý sa dostal do sudánskeho väzenia potom, ako pomáhal tamojším kresťanom. Za jeho oslobodenie vznikla petícia, ktorú podpísalo 400 000 ľudí prevažne zo SR a ČR. Osobne som sa angažoval za jeho prepustenie. Neskôr, už na slobode,  mi Peter Jašek ďakoval a povedal mi, že uznesenie z EP o Sudáne, jemu a aj ostatným uväzneným kresťanom, dodávalo nádej, že sa v Európe vie o ich prípade a nezostanú zabudnutí.“

Pristúpenie EÚ k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu

„Rozhodne neschvaľujem násilie páchané na ženách, deťoch, mužoch či starších ľuďoch. Mrzí ma, že niektoré členské štáty, ktoré odmietajú prijať tzv. Istanbulský dohovor musia stále čeliť neustálym snahám o jeho ‚pretláčanie‘. Ako konzervatívni politici máme niekoľko zásadných výhrad, ktoré však neboli zohľadnené pri tvorbe tohto dokumentu. Dohovor obsahuje novú definíciu rodu ako sociálneho konštruktu – teda pohlavie už nie je určené biologicky, ale vlastným rozhodnutím jednotlivca. Hlasoval som proti, aj keď nakoniec prešiel.“

Manipulácia s počítadlami najazdených kilometrov

„Odhaduje sa, že až polovica automobilov, ktoré sa predávajú v rámci cezhraničného obchodu má nepravdivý údaj o počte najazdených kilometrov. Na podvody s týmito autami najviac doplácajú ľudia s nižším príjmom a zo sociálne slabšieho prostredia. Okrem toho, environmentálne vlastnosti týchto vozidiel sú horšie, ako sa predpokladá, čím dochádza aj k nárastu emisií znečisťujúcich látok. Dokument vyzýva na celoeurópske riešenie tohto problému.“

Uznesenie o migrácii a utečencoch v Európe

„Vždy som hlasoval proti kvótam na prerozdelenie utečencov. Som presvedčený, že každá krajina by si mala sama určovať, kto na jej území bude žiť. Za dôležité považujem to, aby sa v prvom rade dôsledne strážili vonkajšie hranice. Ľudia, ktorí azyl nezískajú, by mali byť čo najskôr vrátení domov. Viackrát som bol v rôznych utečeneckých táboroch a je povinnosťou všetkých krajín, aby boli solidárne s krajinami, ktoré musia čeliť vysokým počtom utečencov. Je mi ľúto, ale v tejto pomoci Slovensko zlyháva. Naša krajina už mala dávno poslať stovky sociálnych pracovníkov, ktorí by pracovali s utečencami, vysvetľovali im aké sú naše kultúrne a sociálne zvyky a že pod našou strechou platia naše pravidlá.“

CELÁ INFOGRAFIKA TU.

Pôvodný článok nájdete na…

Článok bol uverejnený na stránkach EURACTIV.sk, je súčasťou projektu „EÚ na križovatke“, financovaného Európskym parlamentom.

Teraz najčítanejšie

EURACTIV

EURACTIV.sk je spravodajský portál o dianí v Európskej únii a európskom dianí na Slovensku. Vychádza od roku 2003. Blog je súčasťou projektu EU na križovatke, realizovaného s podporou Európskeho parlamentu.