Denník N

Bezvýkladovosť – garancia významu

Význam sa rieši, nedá sa naučiť naspamäť.

Základným pravidlom Hejnyovského konštruktivizmu je bezvýkladovosť. Ukážem na úplne aktuálnych príkladoch, prečo je kognitívne, ale aj afektívne taká dôležitá.

Príklad Kuciak a farmári

Svojim konaním zúžili jeho obsah tak, že žiaden ďalší výklad nepotrebuje.

 

My ostatní

BUĎ

konáme tak, ako oni (pokus-omyl) – v každom kroku vidíme hneď, či je to omyl.

 

ALEBO

pridávame do ich obsahu výklad, lebo si myslíme, že až ten mu dáva význam – lenže potom už pôvodný obsah neexistuje. A ten s výkladom potrebuje ďalší a ďalší výklad.

 

Dalo by sa to zhrnúť takto?

Najdôležitejší sú Kuciakovia a farmári, lebo konajú. V tom sú pre nás rozvojovou zónou. Neškodí nám, ak sme na jej začiatku. Škodí nám, ak ju preskakujeme našim hovorením o konaní.

 

Tak si zmyslovo overme, čo je doležitejšie, počúvanie 2-3, alebo jeho preskočenie a výklad:

1 Preskočme 2-3

2 Pustime si Boson, alebo String Quartet 4 mov 4

3 Pustime si Integration, alebo Le merle noir

4 Výklad 2-3 bez jeho počúvania

 

(zvedavosť: Hejného učebnice Matematiky pre 2. stupeň ZŠ – príklady +- od str. 5 pdf ukážok)

___________________

Opäť blogujem kvôli tomu, že hľadám spôsob dokončenia Volebného syslogu pre voľby 2020, ktorého písanie porušovalo pravidlá blogovania (neblog). Za čo sa ospravedlňujem čitateľom, blogerom a adminom DenníkaN.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Ivan Baltay

Ivan Baltay

Založili sme OZ ETRI pre konštruktívne (konštruktivizmus, konštrukcionizmus) učenie humanitných predmetov Hejného metódou. Minulý rok sme pilotovali na jednej súkromnej ZŠ Dejepis 5-6. Tento rok v tom pokračujeme a pridali sme aj 7. ročník. V príprave je aj 9. ročník a iné humanitné predmety (Slovenčina)... Prvý pokus Web stránky, ktorá sa má postupne stať analytickým asistentom učiteľa ukázal, že WordPress má málo štruktúry (ukážka etri.sk). Skúšame aj Moodle (ukážka https://moodle.etri.sk/mod/book/view.php?id=63, usr test/pwd P0zrite!). Viac, ale chceme ešte viac štruktúry. Testujeme framework (napr. CakePHP), ktorý by vytvoril našu proto-aplikáciu priamo z databázových tabuliek... Viac hrubých detailov tu: https://schizyfos.wordpress.com/2018/08/20/ai-velmi-hruba-formulacia-realneho-problemu/. A vysvetlenie profilovej fotografie tu: https://schizyfos.wordpress.com/2018/11/04/041118-sur/