Denník N

Senzace! Příznivci Hlavných správ věří, že většině zpráv se dá věřit

Slovenští respondenti lestošní Digital News Report z oxfordské univerzity (Reuters Institute) dali překvapivě vysokou známku důvěryhodnosti alternativnímu portálu hlavnespravy.sk. Můžeme věřit tomu zjištění? Profil těch, kteří uvedli, že důvěřují HS je přinejmenším netypický pro příznivce alternativního média.

Včera v rozhovoru pro TA3 jsem, jako autor zprávy o Slovensku pro letošní Digital News Report, vyjádřil své pochybnosti vzhledem k vysoké známce důvěryhodnosti, kterou dostal portál hlavnespravy.sk v otázce, ve které respondenti měli oznámkovat 15 vybraných mediálních značek. Když ten výsledek způsobil malou přestřelku v slovenském internetu v posledních dnech, a když jsem neměl čas v rámci televizního rozhovoru podrobněji odůvodnit své obavy, udělám to v tom článku.

Známky důvěryhodnosti vybraných slovenských médií

Mé první pochyby vyplynuly z vysokého podílu respondentů, který dal jakoukoli známku hlavnespravy.sk raději než odkliknout „O tejto značke som doteraz nepočul(a)“. Zatímco v jiné otázce jen 6% výzkumného vzorku uvedli, že v posledním týdne použili hlavnespravy.sk, až 90% naznačili (tím, že ho oznámkovali), že mají o něm povědomí. Tento počet se zdá přehnaný, když porovnáváme slovenské výsledky s výsledky z jiných zemí. Například ve Spojených státech pravicový alternativní portál Breitbart má podobný podíl uživatelů jako hlavnespravy.sk – 7%. Ale pouze 45% Američanů o něm mají povědomí. V Česku až 17% internetové populace používají kontroverzní portál parlamentnilisty.cz týdně, ale zase jen 46% respondentů ho vůbec znají. Na základě těchto porovnání jsem začal mít podezření, že určitá část zmíněných 90% Slováků a Slovenek oznámkujících HS mohla si ho splést s něčím jiným.

Zkusil jsem si ověřit tuto domněnku křížením dat o důvěryhodnosti jednotlivých značek s daty o celkové důvěře ke zprávám. Jestliže se příznivci alternativních médií něčím vyznačují, je to negativní vztah k tradičním nebo mainstreamovým médiím (Newman a Kalogeropoulos ‚Who Uses Alternative and Partisan Brands?‚, DNR 2018, p.47). To se potvrzuje i ve slovenských datech, pokud porovnáme postoje pravidelních uživatelů jednotlivých značek vůči médiím celkově, jak ukazuje níž uvedený graf.

Celková důvěra vůči zprávám podle značky. Zdroj: data z DNR 2018

Portál hlavnespravy.sk je jediné z uvedených médií jehož uživatelé projevili podprůměrnou míru důvěry vůči slovenských médiím jako celku (respondent byl dotazován, jestli souhlasí nebo nesouhlasí s tvrzením, že se většinou dá věřit většině zpráv ve své zemi; červený sloupec ukazuje celoslovenský průměr kladných odpovědí – 34%). Rozdíl ve skóre pro HS oproti všem ostatním značkám v obraze je statisticky významný. To je profil, který bychom očekávali pro příznivce alternativního média, které založilo svou pověst na drtivé kritice mediálního ‚establishmentu‘. Jakýkoliv jiný výsledek by asi zklamal jeho šéfredaktora v první řadě!

Porovnejme ale nyní celkové postoje vůči médiím nikoliv uživatelů jednotlivých značek ale lidí, kteří důvěřují jednotlivým značkám (těch, kteří jim dali známku od 6 do 10).

Celková důvěra vůči zprávám podle důvěry ve značky. Zdroj: data z DNR 2018

Druhý graf ukazuje, že respondenti, kteří věří jednotlivým značkám mají naprůměrný sklon souhlasit, že se dá (většinou) věřit zprávám obecně. To není překvapení u příznivců tradičních médií. Ale že to platí i o příznivcích HS překvapení je. Podle výsledků průzkumu, ti, kteří označili ten portál za důvěryhodný, současně věří slovenským médiím celkově (o 10% více než je slovenský průměr), a ve svém vztahu k celkové věrohodnosti zpráv na Slovensku se tak v zásadě neliší od respondentů, kteří důvěřují hlavním televizním, tiskovým anebo mainstreamovým digitálním značkám. Toto je zjištění, kterému se těžko věří.

Nejpravděpodobnější vysvětlení se mi zdá, že název portálu stále leckoho zmatkuje. Zřejmě to byl chytrá volba právě v tom, že to zní tak … důvěryhodně.

* Metodologická reflexe na konci: otázka o důvěryhodnosti mediálních značek byla nově zařazena do letošního DNR. V budoucnosti by bylo ideální zařadit filtrující otázku před ní, aby byli pozváni k oznámkování značky pouze respondenti, kteří jasně deklarovali povědomí o ni. A taky by to chtělo cílenější sondu, abychom zjistili jaké je skutečné povědomí o alternativních médiích na Slovensku.

Teraz najčítanejšie

Simon Smith

Pracuji v Institutu sociologických studií Univerzity Karlovy v Praze, a žiju střídavě v Praze a Bratislavě, kde jsem v minulosti působil v Sociologickém ústavě SAV. V dubnu 2017 mi vyšla ve vydavatelství Palgrave kniha o práci novinářů v participativním prostředí založena na výzkumu v redakcích SME a Denníku N. Jmenuje se Discussing the News: the uneasy alliance of participatory journalists and the critical public.