Denník N

Žalujeme Úrad vlády, „monitoring internetu“ stále zatajujú

Deloitte za viac ako milión eur pre Úrad vlády navrhol, ako vyhodnocovať názory na eurofondy publikované na internete. Podľa týchto návrhov mali ďalšie firmy za 45-tisíc naprogramovať aplikáciu, aj poskytovať podporu pre analytikov. Podpora neexistuje, aplikáciu Úrad vlády (ÚV) zatajuje. Za nesprístupnenie analýz od Deloitte sme dali na ÚV žalobu.

Keď sa nás budú o pár rokov v Bruseli či Berlíne pýtať, čo sme za tie eurofondy dosiahli, asi nikto sa nebude chváliť aktivitou “Zavedenie prevádzkového modelu analytickej jednotky za účelom vyhodnocovania obsahu prostredia Internetu vrátane sociálnych sietí v oblasti EÚ fondov na Slovensku”.

To je tá záležitosť, v ktorej si slovenská pobočka globálnej konzultačnej firmy Deloitte vyfaktúrovala 1,3 milióna eur. Jej ľudia mali stráviť vyše 13-tisíc hodín práce na “analýze a návrhu modelu, ktorý bude možné využívať na vyhodnocovanie názorov publikovaných v digitálnom prostredí na stanovené témy”. Tak to aspoň opisuje samotný Deloitte.

Krátke zhrnutie celej veci: za viac ako milión eur vzniklo podľa preberacích protokolov dvadsať výstupov. Najviac času, viac ako 1300 hodín, konzultanti firmy odpracovali na “Komplexnej analýze riadenia publicity ÚV”.  Každý jeden výstup sme si od Úradu vlády pýtali prostredníctvom infožiadosti, každá jedna žiadosť bola s rovnakým odôvodnením zamietnutá – výstupy sú podľa ÚV autorským dielom Deloitte a preto k nim verejnosť nemá mať prístup.

Ak by to aj platilo, je ťažké uveriť, že zo žiadneho z dvadsiatich výstupov sa nedala zverejniť ani časť, ani jedna strana. Už menej prekvapivé je, že Úrad vlády vo svojej argumentácii nijak nezvažoval verejný záujem na zverejnení týchto výstupov a robí všetko preto, aby ochránil súkromnú firmu. Našou jedinou možnosťou bolo preto podať na Úrad vlády správnu žalobu a domáhať sa zverejnenia s pomocou súdu. Žalobu sme podali ešte v októbri 2017, dnes čakáme na vytýčenie pojednávania.

Pozoruhodný reakčný čas

Úrad vlády v reakcii na našu žalobu uvádza, že “v zmysle trvalej udržateľnosti projektu” sa rozhodli realizovať ho v minimalistickej verzii “v kombinácii interných možností a využitia externých služieb dodávateľmi”. ÚV preto na základe miliónových podkladov od Deloitte zrealizoval dve zákazky spolu za asi 45-tisíc eur: “Služby podpory analytických činností” a “Implementácia aplikácie spracovania neštruktúrovaných dát”.  Podklady pre zákazky mali byť podľa ÚV vypracované už vo februári 2017, no pohľad na ďalšie dátumy naznačuje zaujímavý príbeh.

Podľa preberacích protokolov výstupy Deloitte vznikali medzi júlom a decembrom 2015. Materiály sa napísali a vyše roka sa nič nedialo. Až kým sa o prípad nezačala zaujímať Nadácia.

Dňa 12. apríla 2017 sme na ÚV poslali prvú infožiadosť k analýzam od Deloitte. O týždeň neskôr, 21. apríla 2017, už odchádza z Úradu vlády objednávka za vyše 22-tisíc eur na firmu met labs na “Služby podpory analytických činností”. Čo si pod danými službami treba predstaviť sa nedá z verejných zdrojov zistiť. Úrad vlády v odpovedi na našu infožiadosť 21. februára 2018 potvrdil, že žiadne plnenie sa z objednávky na met labs dovtedy nerealizovalo. No firma už v máji 2017 mala referencie na celý projekt (nie špeciálne na “Služby podpory”) na svojom webe, hoci ich neskôr, keď sme sa začali pýtať ÚV, stiahla.

Ďalšie utajené materiály

Zmluva na vytvorenie “analytickej aplikácie” podľa miliónových pokladov od Deloitte bola zverejnená 16. júna 2017, dva mesiace po našej prvej infožiadosti. Úrad vlády si v nej od firmy Biregal za 23-tisíc eur objednáva tieto plnenia:

  • “Implementácia analytickej aplikácie vrátane testovania funkčnosti nad reálnymi dátami a nasadenie aplikácie do prevádzky”;
  • “Technická špecifikácia nasadzovanej aplikácie vrátane popisu prevádzky v slovenskom jazyku”;
  • “Manuál k obsluhe aplikácie v slovenskom jazyku”;
  • “Školenie pre 5 pracovníkov analytickej jednotky UV SR”;
  • “Výhradná licencia na dodaný analytický softvér s neobmedzenou časovou platnosťou pre 5 používateľov”;
  • “Aktualizačná podpora na 12 mesiacov”;
  • “Zdrojové kódy nasadzovanej aplikácie vrátane všetkých modifikácií výhradne pre účely UV SR”

Prostredníctvom ďalších infožiadostí sme si od ÚV pýtali technickú špecifikáciu aplikácie, manuál pre jej obsluhu, aj materiály zo školení zamestnancov. V prvom kole nám ÚV žiadosť s odvolaním na ochranu duševného vlastníctva zamietol. Po odvolaní (a po zmene vlády) prišlo rozhodnutie, že ÚV pôvodne rozhodol nezákonne a má žiadosť posúdiť opäť. Po tomto posúdení nám už poslali aspoň Technickú špecifikáciu, no Manuál k obsluhe aplikácie je podľa ÚV stále výsledkom činnosti “vysoko tvorivej a jedinečnej” a preto je potrebné ho chrániť. Dnes čakáme na rozhodnutie o ďalšom odvolaní.

PS: Vyzerá to tak, že ÚV preplatil 23-tisíc dvakrát, no iba v jednom prípade na to existuje aj zmluva. Zmluva medzi firmou Biregal a ÚV hovorí, že aplikácia mala byť dodaná do 30 dní od účinnosti zmluvy. Tomu by zodpovedala faktúra Biregal pre ÚV z 27. júla 2017 (plnenie “Zhotov.a dodanie diela”) na 23160 eur, čo je na euro presne taká istá suma, ako uvádza zmluva. No na takú istú sumu existuje s tou istou firmou ešte jedna faktúra, tentokrát z 1. augusta 2017 (plnenie “Zavedenie prevádzkového modelu”).

 

 

 

 

Matej Hruška, Nadácia Zastavme korupciu 

Tejto téme sa venujeme už viac ako rok: prečítajte si ako sa to celé začalo, alebo o tom, za čo sme to vlastne zaplatili viac ako milión eur.

Ak máte pre mňa tip, stačí poslať mail na [email protected] alebo môžete využiť náš bezpečný formulár.

 

Chcete nám pomôcť v našom úsilí odstrániť korupciu pri nakladaní s verejnými peniazmi? Podporte Nadáciu Zastavme korupciu malým finančným darom, vďaka ktorému dokážeme veľké veci!

Teraz najčítanejšie

Zastavme korupciu

Veríme, že Slovensko môže byť krajina, v ktorej čestné konanie nie je rarita, ale spoločenská norma a podvody nie sú prehliadané, ale trestané.