Denník N

Veliké ščascí mjeųa, ked neskaj ráno sa í neobudzit podariųo,

mje sa to zatád ešče aňi jeden ráz, bohužel, nepoščasciųo …

„Nevim, lesik si pamatáš, co sem ti pred časem napísaųa,

ked´s mja poprosių, abi sem ti další mudrovačku opraviųa,

že co naša devadesáttri ročňí starenka nedávno povidali

a oni do vjetra ňikedi neviprávjajú, určiťe to aj velice vážňe misleli,

že její kamarádka, nazvime ju Terka, už konečňe veliké ščascí mjeųa,

protože v ten deň, ked to starenka povidali, ráno, že už sa neobudziųa,

že kamarádce Terce konečňe sa už, chvalabohu, podariųo umrít

a í, í, že furt ešče né, že sa í zatád ešče nepoščasciųo odejít,

no a naša zųatá, už dost sųabá starenka si pritem povzdichli,

že sú velice smutná, lebo také ščascí oni dofčilka aňi ráz nemjeli …

A že í ´závidzí´, že v pokoji, v noci, odejít sa í už konečňe podariųo.

Anton, prectav si, že neskaj, neskaj aj našej starence sa to podariųo …“

Ja vím, že šeckích blízkích tá udalost ohromňe rozesmutňiųa,

a mja životnú múdroscú a též pokorú múdrej starenki osųoviųa.

Každím prežitím dňem sa čovjek též aj k odejícú blíží, bohužel,

enem abi sa dožių pjekného vjeku mezi blízkíma a v pokoji odešeų. )-:

A … a … abi ostali po ňem enem samé krásné spomínki na tejto zemi

a též ešče, abi v náturách jeho potomkú zostali enem ti najlepší géni …

20.06.2018 / 24.06.2018

Poznámka:

Jazyková korektúra: Andrea Danišová z obce Smolinské.

Text je súčasťou blogov Denníka N, nie je redakčným obsahom.
Administrátorov blogov môžete kontaktovať na adrese blog@dennikn.sk.

Teraz najčítanejšie

Anton Žemlička

milovník kníh i hier so slovíčkami pred rokom a pol začal premýšľať nad (ču)desnými mu(d)rovačkami prvá knižka vyšla minulý rok v decembri a ďalej v nich pokračuje na sklonku všedných dní ...