Denník N

Nový spôsob ako rekonštruovať chodníky v Michalovciach

Mnohých by pri názve samotného blogu mohlo napadnúť, aké geniálne riešenie sa skrýva v nájdenom novom spôsobe ako rekonštruovať chodníky a komunikácie, ktoré to urgentne potrebujú a zároveň, kde nájsť na to peniaze. V Michalovciach by úplne stačilo, ak by sa nerekonštruovali tie chodníky a komunikácie, ktoré už zjavne rekonštruované sú a teda sú vo vynikajúcom stave. Pozrime sa teda ako to vlastne je.

Na základe zmluvy č. 4907.6060021VVA z 22. 4. 2016 a jej Dodatku č. 1 z 22. 9. 2017, ktorá rieši revitalizáciu existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce v rokoch 2016, 2017 a 2018 majú byť v roku 2018 rekonštruované aj chodníky, resp. komunikácie na ulici A. S. Makarenku a na ulici Antona Bernoláka v Michalovciach. Kompetentných z vedenia mesta na čele s primátorom, ktorý zmluvu podpísal zjavne nezarazil fakt, že rekonštruovať by sa mali aj spomínané chodníky a komunikácie, ktoré to zjavne s ohľadom na ich aktuálny stav nepotrebujú. Osobne si nemyslím, že máme natoľko dokonalú finančnú situáciu v našej mestskej kase, aby sme peniaze investovali do revitalizácie niečoho, čo danú investíciu dôkazne nepotrebuje. (Viď foto zo spomínaných ulíc).

Verím, že toto nedopatrenie je len ´´technickou´´ chybičkou a tak navrhujem poslancom MsZ v Michalovciach a primátorovi, aby tieto chodníky a komunikácie nahradili v pláne takými, ktoré to skutočne potrebujú a to napr. chodník a cesta na ulici Fraňa Kráľa, ktorá je navyše v tesnej blízkosti ulíc Makarenku a A. Bernoláka, alebo tiež chodník medzi ulicami Okružná a Komenského, ktorý je zasa v blízkosti materskej školy, kde mamičky s kočíkmi musia zažívať doslova jazdu vo vysokohorskom teréne. (Viď foto). Domnievam sa, že môj návrh má logické opodstatnenie a bude náležite zvážený a aj zrealizovaný.

Záverom by som chcel ešte pochváliť ´´genialitu´´ financovania revitalizácie komunikácií podľa uvedených zmlúv a to za rok 2018, kde pôvodné náklady za rok 2018 činili 963.319,70€ s DPH, pričom po prijatí Dodatku č.1, ktorý za rok 2018 doplnil do zoznamu 6 položiek (chodníkov, komunikácií a pod.) sa náklady vyčíslili na 963.043,30€ s DPH, čo je o 276,40€ menej ako v pôvodnom nedoplnenom pláne, čo by znamenalo, že v Michalovciach dokážeme revitalizovať chodníky a komunikácie s nulovými nákladmi. Takúto schopnosť je potrebné oceniť a tak teda nič nebráni vedeniu mesta revitalizovať mestské komunikácie oveľa masívnejšie a aktívnejšie.

Teraz najčítanejšie

Milan Kaplan

Občiansky aktivista, predseda OZ Nové Michalovce, poslanec Košického samosprávneho kraja